Länk till startsidan

Ta emot praoelever på din arbetsplats

Prao – praktiskt arbetslivsorientering – är en del av undervisningen i årskurs 8. I skolan utbildar vi framtidens arbetskraft. Genom prao minskar avståndet mellan grundskola och arbetsliv. Vill din arbetsplats bidra till att visa yrkesvärlden för framtidens medarbetare? 

Handläggare och praoelev går i en korridor och samtalar.

Inspirera framtidens medarbetare

Vi söker efter arbetsplatser som kan ta emot praoelever i årskurs 8 – arbetsplatser som vill inspirera ungdomar inför deras framtida yrkesval och erbjuda en prao att längta till och minnas. Varje läsår ska cirka 1300 elever i våra grundskolor ha prao under två veckor.

Prao ger eleverna möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet och kan bidra till att eleverna göra ett bra val inför gymnasiet. Du som arbetsplats får samtidigt chansen att marknadsföra din bransch och skapa ett intresse för yrket hos eleverna.

Skolans uppdrag är att rusta eleverna för framtida studie- och yrkesval. Det är ett stort och viktigt uppdrag och skolan kan inte lösa det på egen hand utan behöver samarbeta med dig och din arbetsplats.

Få ungdomsperspektiv på din verksamhet

När du som arbetsplats tar emot en praoelev ger du en ung människa insyn i och erfarenhet av arbetslivet. De som tar emot praoelever brukar uppskatta att få ett ungdomsperspektiv på sin verksamhet och många gånger kan praotiden innebära att man lockar nya, goda medarbetare till sin arbetsplats.

Praoperioder

Varje termin delas in i olika praoperioder. En period är två veckor. Du som arbetsplats behöver kunna ta emot en praoelev minst en av perioderna under en termin. Det går bra att ta emot fler praoelever samtidigt.

Praoperioder under höstterminen 2023:

 • vecka 39–40
 • vecka 42–43
 • vecka 47–48
 • vecka 49–50

Praoperioder under vårterminen 2024:

 • vecka 3–4
 • vecka 6–7
 • vecka 11–12
 • vecka 16–17
 • vecka 20–21

Arbetsmiljö och försäkring

En riskbedömning av arbetsplatsen ska göras tillsammans med vår praosamordnare. Lunds kommuns olycksfallsförsäkring för elev gäller under praoperioden. Praon ska inte vara längre än sex timmar när rasterna är borträknade. Eleven får inte börja praoa före klockan 06.00 och inte sluta efter klockan 20.00.

Lämpliga arbetsuppgifter

Tänk igenom vilka uppgifter som passar för eleven. Eleven får inte själv hantera pengar, sälja åldersreglerade varor eller inte utföra nedanstående riskfyllda arbetsuppgifter.

Arbetsmiljöverket: Så får barn och ungdomar arbeta

Intresserade av att ta emot praoelev?

Hör av dig till till oss!
E-post: praolund@lund.se.

 • Alla arbetsplatser som vill ta emot praoelever registreras av våra praosamordnare i portalen Praktikplatsen.se. Ni anger vilken eller vilka perioder ni vill ta emot praoelev. En riskbedömning görs tillsammans med vår praosamordnare.
 • Eleverna söker sin praoplats via Praktikplatsen.se. Eleverna rangordnar sju val av praoplatser. Systemet optimerar elevernas val utifrån deras rangordning, och som ett sista led ser skolan över elevernas placering.
 • Tre veckor innan respektive praoperiod får ni besked om ni får en praoelev eller inte.
 • Blir ni tilldelade praoelev får ni kontaktuppgifter till eleven och skolans elevkontakt, en checklista som stöd till elevens introduktion och en idébank på arbetsuppgifter.
 • Två veckor innan praoperioden ska eleven ta kontakt med er på arbetsplatsen, för att presentera sig och till exempel diskutera tider och bestämma en mötesplats för första dagen.
 • En handledare ska utses som stöd för praoeleven under praon.
 • Våra praosamordnare och arbetsplatsen har en kontinuerlig dialog för en fortsatt utveckling av praoverksamheten.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?