Länk till startsidan

Beställ karta och nybyggnadskarta

När du ska riva, bygga nytt eller bygga om behöver du lämna in särskilda kartor och ritningar till din ansökan. Vad och var du planerar att bygga avgör vilket typ av kartunderlag som krävs.

Kartunderlag till situationsplan

Det finns tre olika alternativ till kartunderlag för en situationsplan, kartutdrag och två olika varianter av nybyggnadskarta. Kartutdraget går att ladda ner gratis medan nybyggnadskartorna, som är mer avancerade, behöver beställas hos kommunen mot en kostnad.

Kom ihåg att du ska komplettera ditt kartunderlag med uppgifter om ditt projekt innan du lämnar in situationsplanen. Läs mer längre ner på sidan om vad som behöver ritas in.

Vilket kartunderlag behövs för ditt projekt?

Du behöver antingen ett enklare kartutdrag som går att ladda ner gratis (se länk längre ner) eller så krävs det en nybyggnadskarta som du beställer av kommunen.

Kontakta bygglovsavdelningen om du är osäker på vilket kartunderlag du behöver

Komplett nybyggnadskarta

Det krävs en komplett nybyggnadskarta om en av punkterna stämmer.

Du ska bygga:

 • En huvudbyggnad, till exempel en villa eller ett fritidshus.
 • En nät- eller transformatorstation

Förenklad nybyggnadskarta

Det krävs en förenklad nybyggnadskarta om en av punkterna stämmer.

Du ska bygga:

 • Närmare än 1 meter från tomtgräns.
  (Punkten gäller inte om du planerar bygga attefallsåtgärd, mur eller plank)
 • Där det är markerat med prickar eller kors i detaljplanen.
  (Punkten gäller inte om du planerar bygga attefallsåtgärd, mur eller plank)
 • Något som är större än 50 kvm men inte är en huvudbyggnad (Planerar du flera byggnader är det den sammanlagda storleken som räknas).
 • En anläggning, till exempel en bro, mast, parkeringsplatser, cistern eller vindkraftverk.
  (Punkten gäller inte om du planerar bygga mur eller plank)

Kartutdrag

Om ingen av punkterna för nybyggnadskartorna stämmer kan du ladda ner ditt kartunderlag gratis via vår e-tjänst. Ska du riva eller ansöka om förhandsbesked kan du också ladda ner ett kartunderlag via vår e-tjänst.

Ladda ned kartunderlag till situationsplan

Vi hör av oss om vi under handläggningen bedömer att ditt ärende kräver ett mer detaljerat kartunderlag.

På kartutdraget ska du rita in

 • Planerad nybyggnad/tillbyggnad i rätt skala.
 • Yttermåtten på den tänkta byggnaden/tillbyggnaden.
 • Avståndet från din tänkta byggnad/tillbyggnaden till tomtgräns eller annan känd punkt. Det krävs minst två vinkelräta avståndsmått. (Det ska gå följa ritningen och placera byggnaden rätt med hjälp av kartan så ibland kan det krävas fler mått.)
 • Höjdmått på tänkt golv i förhållande till befintligt golv eller kartans nolläge. (Gäller om du bygger en tillbyggnad eller ett nytt hus.)
 • Befintlig byggnad som ska rivas markeras.

På nybyggnadskartan ska du rita in

 • Planerad nybyggnad/tillbyggnad i rätt skala.
 • Yttermått på den tänkta byggnaden/tillbyggnaden.
 • Avståndet från din tänkta byggnad/tillbyggnaden till tomtgräns eller annan känd punkt. Minst två vinkelräta avståndsmått. (Det ska gå följa ritningen och placera byggnaden rätt med hjälp av kartan så ibland kan det krävas fler mått.)
 • Planerad och befintlig byggnads höjdläge anges med höjdmått på färdigt golv i förhållande till befintligt golv eller kartans nollplan.
 • Befintlig byggnad som ska rivas markeras.

Beställ nybyggnadskarta

Om du har möjlighet ber vi dig att i första hand göra beställning via e-post.
E-post: kartor@lund.se 

Du kan också ringa våra kontaktpersoner:
Mirela Teskera: 046-359 56 08
Jesper Lambreus: 046-359 35 36
Kalle Osietzki: 046-359 59 06.

Vill du skicka ett traditionellt brev till oss gör du det till Stadsbyggnadskontoret, Lantmäteriavdelningen, Box 41, 221 00 Lund.

Ange följande information när du beställer nybyggnadskartan:

 • Fastighetsbeteckning eller adress.
 • Ska du ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp?
 • Organisationsnummer/personnummer.
 • Kontaktuppgifter, adress, telefonnummer och mejladress.
 • Om du vill få kartan digitalt eller utritad på papper. En digital karta kan du få i formaten PDF eller DWG (som går att öppna i CAD-program) .

Om du ska göra en tillbyggnad/komplementbyggnad behöver vi också veta (för att kunna ta rätt betalt):

 • Beräknad storlek på tillbyggnad i kvadratmeter.
 • Beräknat minsta avstånd till fastighetsgräns.

Nybyggnadskartan är giltig i två år.

Avgifter för nybyggnadskarta

Kostnaden beror bland annat på vad och var du ska bygga. Priset varierar för varje unikt projekt.

Prisexempel

 • Villa eller annan större byggnad med tomtyta på 1000 kvm inom detaljplan – cirka 10 000 kr
 • Villa eller annan större byggnad med tomtyta på 3000 kvm inom detaljplan – cirka 16 500 kr
 • Mindre tillbyggnad på villa med tomtyta på 300 kvm utanför detaljplan – cirka 8 000
 • Skärmtak på 60 kvm på en tomtyta på 500 kvm utanför detaljplan – cirka 8 000

Andra kartor

Du kan beställa digitalt kartunderlag från lantmäteriavdelningen.
E-post: kartor@lund.se

Avgifter för användning av geografisk information. Pdf, 857 kB.

Koordinater och höjdsystem

Lunds kommun använder sig av koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?