Länk till startsidan

Fastighetsregister

Stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning svarar för fastighetsinformation i Lunds kommun.

Informationen är registrerad i det rikstäckande fastighetsdatasystemet och av oss kan du få uppgifter om fastighetsbeteckning, adress, storlek och läge, servitut, detaljplaner med mera för fastigheter som ligger inom kommunen.

Till fastighetsregistret hör också registerkartan som visar aktuell fastighetsindelning.

Webbkarta: En del av informationen, till exempel fastighetsbeteckning, storlek och gällande detaljplaner kan du själv hitta i Kartportalen.

Hitta enklare uppgifter själv via e-tjänst

Det statliga lantmäteriet har också flera tjänster för att komma åt information ur fastighetsregistret. Till exempel om du behöver detaljerade uppgifter om din fastighet eller vill veta vem som äger en annan fastighet. Du kan hitta dem via denna länk:

https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/Sjalvservice/e-tjanster-for-privatpersoner/

Kontakta oss

Har du frågor eller vill ha hjälp är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?