Länk till startsidan

Fastighetsregister

Stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning svarar för fastighetsinformation i Lunds kommun.

Informationen är registrerad i det rikstäckande fastighetsdatasystemet och av oss kan du få ut uppgifter om fastighetsbeteckning, adress, storlek och läge, servitut, detaljplaner med mera för fastigheter som ligger inom kommunen.

Till fastighetsregistret hör också registerkartan som visar aktuell fastighetsindelning.

Webbkarta: En del av informationen, till exempel fastighetsbeteckning, storlek och gällande detaljplaner kan du själv hitta i Kartportalen.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill ha hjälp är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?