Länk till startsidan

Adresser och namnsättning

Nya namn på gator och kvarter föreslås av stadsbyggnadskontoret och beslutas i byggnadsnämnden. Nya belägenhetsadresser upprättas och beslutas av Lunds stadsingenjör på delegation av kommunfullmäktige. Om en entré leder till mer än en bostad i en byggnad ska fastighetsägaren föreslå ett lägenhetsnummer och stadsbyggnadskontoret fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslutet.

Det vanligaste är att namn sätts i samband med planläggningen av ett nytt område men ibland kan namn ändras eller komma till i samband med förtätning och ombyggnad i äldre områden. I kommunens namnwiki kan du läsa historien bakom många av kommunens namn. Här finns även mer information om beslutsgången och den rådgörande referensgruppen för namnärenden.

Lunds kommuns namnwiki

Adressättning

Nya belägenhetsadresser upprättas och beslutas av Lunds stadsingenjör på delegation av kommunfullmäktige. En belägenhetsadress består av två delar: adressområde och adressplats. Adressområde är oftast ett gatunamn, adressplats är alltid ett nummer, ibland kompletterat av en bokstav. Tillsammans identifierar de en unik plats utan att behöva ange koordinater.

Lägenhetsnummer

Om det i en byggnad finns mer än en bostadslägenhet ska fastighetsägaren föreslå ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut.

Vill du hellre lämna in uppgifterna via pappersblankett är du välkommen att kontakta medborgarcenter så skickar vi den till dig.

Lägenhetsregistret innehåller också information om antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori. Registret används i statistiksyfte och är inte kopplat till bostadsinnehavare eller de som är skrivna på adressen.

Kontakt

E-post: kartor@lund.se
Telefon: 046-359 50 00

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?