Länk till startsidan

Adresser och namnsättning

Nya namn på gator och kvarter föreslås av stadsbyggnadskontoret och beslutas i byggnadsnämnden. Nya adresser beslutas av Lunds stadsingenjör på delegation av kommunfullmäktige. Om det finns mer än en bostad med gemensam entré i en byggnad, ska fastighetsägaren föreslå lägenhetsnummer och meddela stadsbyggnadskontoret.

Det vanligaste är att namn sätts i samband med planläggningen av ett nytt område men ibland kan namn ändras eller komma till i samband med förtätning och ombyggnad i äldre områden. I kommunens namnwiki kan du läsa historien bakom många av kommunens namn. Här finns även mer information om beslutsgången och den rådgörande referensgruppen för namnärenden.

Lunds kommuns namnwiki

Adressättning

Nya adresser, eller belägenhetsadresser som det egentligen heter, upprättas och beslutas av Lunds stadsingenjör på delegation av kommunfullmäktige. En belägenhetsadress består av två delar: adressområde och adressplats. Adressområdet är oftast ett gatunamn och adressplatsen är alltid ett nummer som ibland kompletterat av en bokstav. Tillsammans identifierar de en unik plats utan att det behövs koordinater.

Lägenhetsnummer

Om det i en byggnad finns mer än en bostadslägenhet med gemensam entré, ska fastighetsägaren föreslå ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut.

Vill du hellre lämna in uppgifterna via pappersblankett är du välkommen att kontakta medborgarcenter så skickar vi den till dig.

Lägenhetsregistret innehåller också information om antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori. Registret används i statistiksyfte och är inte kopplat till bostadsinnehavare eller de som är skrivna på adressen.

Kontakt

Har du frågor eller om du vill ha hjälp är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss – du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

E-post: kartor@lund.se
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?