Länk till startsidan

Timvikarie inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg kan du arbeta med antingen äldre människor eller personer med funktionsnedsättning. Vi erbjuder flera olika typer av tjänster och du väljer själv om du vill jobba mycket eller bara ett par timmar i veckan. Hos oss får du ett meningsfullt och varierat extrajobb med mycket mänsklig kontakt som ger dig erfarenheter för livet.

Anmäl ditt intresse för att arbeta som timvikarie

 Jobbet som timvikarie passar dig som kan arbeta oregelbundna arbetstider med människor i behov av stöd och service. Du kan jobba på dagtid, kvällar, helger och på vissa enheter även nätter. Du påverkar själv i hög grad ditt schema och har alltså stor frihet när det gäller din tid och hur mycket du vill jobba. Du kan till exempel arbeta inom hemtjänsten, på äldreboende eller på LSS-boende för personer med funktionsnedsättning. För att jobba som timvikarie behöver du ha god datorvana samt goda kunskaper i svenska språket.

Här kan du jobba som timvikarie

Äldreboenden, demensboenden och korttidsboenden

På våra äldreboenden utför du omvårdnadsarbete och service utifrån de boendes individuella behov. Här bor personer med omfattande behov som behöver service och omvårdnad dygnet runt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, städning, tvätt, matlagning, promenader, ledsagning och social samvaro.

Verksamhetsområdet Särskilt boende för äldre ansvarar för våra äldreboenden, demensboenden och korttidsboenden för äldre.

Hemvård och hälsa

Inom hemvården, som också kallas hemtjänsten, utför du omvårdnadsarbete och service utifrån brukarnas individuella behov. Här kan du jobba inom hemvården, på korttidsenhet eller växelvårdsenhet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, städning, tvätt, matlagning, promenader, ledsagning och social samvaro.

Verksamhetsområdet Hemvård och hälsa ansvarar för omvårdnad, stöd och service till personer över 65 år som bor hemma.

Boende LSS

Inom Boende LSS jobbar du antingen på grupp- eller servicebostad för personer med funktionsnedsättning. Du jobbar med att stötta boende med bland annat omvårdnad och fritids- och kulturaktiviteter så att de kan vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar.

Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning ansvarar för korttidstillsyn, korttidsvistelse, ledsagare, avlösare, fritidsverksamhet och daglig verksamhet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?