Länk till startsidan

Timvikarie inom vård och omsorg

Var med och sprid lite värme inom vård och omsorg! Som timvikarie hos oss får du ett stimulerande jobb med massor av mänsklig kontakt som ger dig erfarenheter för livet.

Anmäl ditt intresse för att arbeta som timvikarie

För att arbeta som timvikarie behöver du ha god datorvana och goda kunskaper i svenska språket. Vi ser gärna att du har utbildning eller erfarenhet inom det aktuella yrkesområdet, men det är inget krav.

Första steget är att skicka in en ansökan. Ange gärna om du har erfarenhet av att jobba med till exempel demensvård, psykisk ohälsa eller om du har andra specialkunskaper.

I din ansökan anger du också vilket verksamhetsområde du vill jobba inom.

Så funkar det att arbeta som timvikarie

Jobbet som timvikarie passar dig som kan arbeta oregelbundna arbetstider och vill arbeta med människor i behov av stöd och service. Med integritet, professionalism och servicekänsla gör du ditt bästa för att möta behoven hos de människor du träffar. Andra bra egenskaper är att du är flexibel och tycker om att arbeta med människor, samt att du har ett stort engagemang och en stark ansvarskänsla.

Jobbet innebär att du lär känna många människor och livssituationer som du kanske inte skulle gjort annars. Det ger dig upplevelser och minnen för livet, men ställer även höga krav på servicekänsla, flexibilitet och engagemang. Arbetet ger dig möjlighet att få erfarenhet från olika arbetsplatser och knyta värdefulla kontakter.

Du påverkar själv i hög grad ditt schema och har alltså stor frihet när det gäller din tid. Du kan jobba på dagtid, kvällar, helger och på vissa enheter även nätter. Som timvikarie registrerar du dina tillgängliga tider för arbete och får sms-förfrågningar om när du kan jobba utifrån dem. För detta krävs det att du har tillgång till internet via dator eller telefon.

Här kan du jobba som timvikarie

Äldreboenden, demensboenden och korttidsboenden

På våra äldreboenden utför du omvårdnadsarbete och service utifrån de boendes individuella behov. Här bor personer med omfattande behov som behöver service och omvårdnad dygnet runt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, städning, tvätt, matlagning, promenader, ledsagning och social samvaro.

Verksamhetsområdet "Särskilt boende för äldre" ansvarar för våra äldreboenden, demensboenden och korttidsboenden för äldre.

Hemvård, rehabilitering och service för seniorer

Inom hemvården, som också kallas hemtjänsten, utför du omvårdnadsarbete och service utifrån brukarnas individuella behov. Här kan du jobba inom hemvården, på korttidsenhet eller växelvårdsenhet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, städning, tvätt, matlagning, promenader, ledsagning och social samvaro.

Verksamhetsområdet "Hemvård, rehabilitering och service för seniorer" ansvarar för omvårdnad, stöd och service till personer över 65 år som bor hemma.

Boende LSS

Inom Boende LSS jobbar du antingen på grupp- eller servicebostad för personer med funktionsnedsättning. Du jobbar med att stötta boende med bland annat omvårdnad och fritids- och kulturaktiviteter så att de kan vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar.

Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet "Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning" ansvarar för korttidstillsyn, korttidsvistelse, ledsagare, avlösare, fritidsverksamhet och daglig verksamhet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?