Specialundervisning

Här finns kontaktuppgifter till våra specialpedagoger och våra speciallärare.

 

Marie Bergman
Specialpedagog HT/RL
Tel: 046-359 42 18
marie.bergman@lund.se


Susanne Forslund
Specialpedagog BF
Tel: 046-359 81 67
Susanne.Forslund@lund.se


Sofia Levau
Specialpedagog IM
Tel: 046-359 84 20
sofia.levau@lund.se


Lena Solheim
Specialpedagog EE/HA
Tel: 046-359 74 43
lena.solheim@lund.se


Ingela Roos 
Specialpedagog BA/VF
Tel: 046-359 76 67
ingela.roos@lund.se


Jonna Vestgården
Specialpedagog VO/Lär
Tel: 046/ 359 34 94
jonna.vestgarden@lund.se


Henrik Svensson
Speciallärare En och Sv
Tel: 046-359 78 15
henrik.svensson2@lund.se


Annelie Steen
Speciallärare IM
Tel: 046-359 51 71
annelie.steen@lund.se


Marianne Ainalem
Speciallärare En
Tel: 046-359 00 00 (vx)
marianne.ainalem@lund.se


Kathe Lindgren Nossborn
Speciallärare Ma
Tel: 046-359 44 13
kathe.lindgrennossborn@lund.se