Länk till startsidan

Campus Vipan

Campus Vipan – ett nytt utbildningscentrum för yrkesprogram.

En skolbyggnad med vit fasad och träpanel syns mot en blå himmel. Ett träd står framför byggnaden till höger.
Campus Vipans nya byggnad Q innehåller bibliotek, tillagningskök, matsal och utbildningssalar.

Vad ska vi göra?

Vi skapar ett modernt utbildningscentrum där det finns olika verksamheter: gymnasium, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning med ett brett utbud av utbildningar, moderna undervisningsmiljöer med många yrkesutgångar som leder till arbete.

Projektet Campus Vipan inleddes 2019 för att utveckla Vipans gymnasieskola genom om- och tillbyggnader. Efter årsskiftet 2023-24 kvarstår en etapp projektet att bygga om och till lokalerna på Vipan för att skapa det planerade Campus Vipan.

Ändrade planer

Från början var planen att samlokalisera verksamheterna men på grund av ökade kostnader kommer det inte vara möjligt. Vi har tvingats göra omprioriteringar för att få projektet i hamn.

Orsakerna till att vi inte kommer i hamn med den ursprungliga planen för Campus Vipan är flera:

 • Inom flera områden har kostnaderna för byggmaterial ökat på senare tid, inte bara i vårt projekt utan inom hela byggsektorn. Vi har även tidvis påverkats av materialbrist och leveransproblem.
 • Investeringsbeslutet om 415 miljoner kronor, som fattades av kommunfullmäktige i november 2017, saknade indexreglering. Vid en granskning förra året saknades 76 miljoner för hela byggtiden (2019-2025). Sedan dess har index stigit ytterligare.
 • Oförutsedda byggtekniska överraskningar som inneburit stora merkostnader.
 • Långa projekt, som detta, är komplexa att beräkna i förväg.

Vad händer nu?

 • Trots att förutsättningarna för den planerade samlokaliseringen ändrats, fortsätter samarbetet mellan skolorna.
 • Efter sommaren 2023 börjar vi bygga om hus B. Här håller restaurangprogrammet till och bland annat ska restaurangköken moderniseras.
 • Under ombyggnaden kommer restaurangprogrammet att ha sin undervisning i skolköket som ligger vid det nya Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan. När hus B renoveras stängs också restaurangen i huset och även den flyttar till skolköket och matsalen vid Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan.
 • Till våren 2025 beräknas hus B på Campus Vipan bli klart och restaurangprogrammet kan flytta tillbaka. Skolverksamheten startar till höstterminen.
 • Även byggnad E, där el-programmet har sin undervisning, totalrenoveras. Här har även byggts ett nytt hus, som kopplas samman med den ursprungliga byggnaden. Hus E beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2023-24.
 • Den anpassade gymnasieskolans nationella program flyttar till hus A.
 • Omprioriteringen på Campus Vipan innebär att vi närmast satsar på B-huset och pausar ombyggnaden av L-huset.
 • Skolan har flyttat in i byggnad Q, som har tre plan och innehåller bibliotek, tillagningskök, matsal och utbildningssalar. Huset har en vitmålad betongfasad med detaljer i träpanel. Byggnad Q har uppförts enligt Miljöbyggnad nivå silver.
 • Utegymmet är klart och kan nyttjas av skolan och andra träningssugna personer.
Campus vipans byggnader, med bokstavsbeteckningar. Det är byggnad Q, mittemot parkeringen på Vipemöllevgen som ska byggas.
Byggnad Q ligger mittemot parkeringen på Vipemöllevägen.

Hur påverkar det mig?

Det är viss byggtrafik till och från arbetsplatsen, men i övrigt hoppas vi att arbetet inte innebär några större störningar för dig som bor i området. Undervisningen på skolområdet pågår under hela byggtiden.

Tidplan, budget och status

Status: Pågår.
Arkitekt: Sweco Architects.
Entreprenad: Peab Sverige.
Beräknad inflyttning: Inflyttning sker fortlöpande etappvis.
Byggnad C, D, F, N och Q är klara. Byggnad E är pågående. Sista etapp är byggnad B, som har planerad inflyttning 2025.

Robothunden Buster testas på Campus Vipan

Är robothunden människans bästa vän? På Campus Vipan ingår robothunden Buster i en studie som görs av bland andra Lunds Tekniska Högskola och entreprenören Peab.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?