Internationella samarbeten

Vi har en mängd olika internationaliseringsprojekt på skolan. Om du är intresserad av att bo utomlands kan den arbetsplatsförlagda utbildning ske i ett annat land. Skolans medarbetare deltar i ett europeiskt samarbete som kallas e-Twinning. Vi uppmärksammar även ErasmusDays.

Arbetsplatsförlagd utbildning utomlands (APL)

Om du är intresserad av att resa, bo i ett annat land och lära känna andra kulturer och kan tänka dig att ha en del av din utbildning utomlands, då ska du ansöka om att få göra din arbetsplatsförlagda utbildning (APL) i ett annat land än Sverige.

Vi är en Erasmus+ skola

På Gymnasieskolan Vipan är dina möjligheter till internationell arbetslivserfarenhet stor, då skolan är en ackrediterad Erasmus+ skola. Varje år åker ett antal elever på APL utomlands. För att våra elever ska ha möjlighet till detta använder sig skolan av ett EU-program för utbildning och kompetensutveckling som heter Erasmus+, som riktar sig till alla typer av organisationer inom yrkesutbildning.

Erasmus+-programmet ger våra elever möjlighet till internationell arbetslivserfarenhet, kompetensutveckling inom sin yrkesutbildning, språkutveckling och kunskaper om kulturen i det land som eleven befinner sig i.

På Gymnasieskolan Vipan har elever som går i årskurs 3 möjlighet att förlägga 3-5 veckor av sin APL i ett företag utomlands. Erasmus+ står för kostnaderna för resa, uppehälle och försäkring. I dagsläget samarbetar Vipan med ett flertal länder, däribland Malta, Frankrike Norge, Island och Spanien.

Kontakt

På Vipan finns en arbetsgrupp som arbetar för att utveckla och förstärka våra internationella kontakter. Har du frågor kring APL utomlands kontakta gärna våra projektkoordinatorer.

Viveka Brunander viveka.brunander@lund.se

Annika Olsson annika.olsson2@lund.se

Europeiskt samarbete med e-Twinning

e-Twinning är en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa. Den erbjuder en plattform för skolpersonal (lärare, skolledare, bibliotekarier, osv.) i något av Europas länder, där de kan kommunicera, samarbeta, utveckla projekt, dela sin skolvardag; ja, helt enkelt vara en del av den mest spännande skolgemenskapen i Europa.

På vår skola har några av lärarna varit på e-Twinning-konferenser i Europa för att starta samarbete med andra skolor. Senast var vi representerade i Dublin för en konferens om samarbete mellan e-Twinning och Erasmus+. Lärare från Irland, Österrike, Finland och Sverige träffades för att hitta partnerskolor och utveckla e-Twinning-projekt, med ett långsiktigt mål att ansöka om Erasmus+-projekt.

ErasmusDays

ErasmusDays är ett sex dagar långt evenemang under vilket det sprids information och erfarenheter om utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekten inom Erasmus+ på olika håll i Europa. Från den 9 till den 14 oktober 2023 firades den senast. Vi återkommer med information om 2024 års firande.

Uppdaterad:

Dela sidan: