Länk till startsidan

$currentPage

Internationella samarbeten

Vi har en mängd olika internationaliseringsprojekt på skolan. Om du som elev är intresserad av att bo utomlands kan den arbetsplatsförlagda utbildning ske i ett annat land. Skolans medarbetare deltar i ett europeiskt samarbete som kallas e-Twinning. De kan också fortbilda sig utomlands. Vi uppmärksammar även ErasmusDays.

Om du är intresserad av att resa, bo i ett annat land och lära känna andra kulturer och kan tänka dig att ha en del av din utbildning utomlands, då ska du ansöka om att få göra din arbetsplatsförlagda utbildning (APL) i ett annat land än Sverige.

Vi är en Erasmus+ skola

På Gymnasieskolan Vipan är dina möjligheter till internationell arbetslivserfarenhet stor, då skolan är en ackrediterad Erasmus+ skola. Varje år åker ett antal elever på APL utomlands. För att våra elever ska ha möjlighet till detta använder sig skolan av ett EU-program för utbildning och kompetensutveckling som heter Erasmus+, som riktar sig till alla typer av organisationer inom yrkesutbildning.

Erasmus+-programmet ger våra elever möjlighet till internationell arbetslivserfarenhet, kompetensutveckling inom sin yrkesutbildning, språkutveckling och kunskaper om kulturen i det land som eleven befinner sig i.

På Gymnasieskolan Vipan har elever som går i årskurs 3 möjlighet att förlägga 3-5 veckor av sin APL i ett företag utomlands. Erasmus+ står för kostnaderna för resa, uppehälle och försäkring. I dagsläget samarbetar Vipan med ett flertal länder, däribland Malta, Frankrike Norge, Island och Spanien.

Arbetsplatsförlagd utbildning utomlands (APL)

Som elev på Vipan har du möjlighet att ansöka om att göra din APL utomlands. En mycket lärorik och givande upplevelse, tycker de elever som fått möjlighet att åka iväg. Våren 2024 åkte några av våra elever till Malta för att genomföra tre veckors APL. Eleverna representerar Försäljning- och service-, Lärlings- och Barn- och fritidsprogrammen. De gjorde sina APL:er i butiker, på förskola och skola och fick se, förstå och uppleva skillnaderna i maltesisk och svensk arbetskultur. Vidare fick de bekanta sig med landet och dess natur och kultur. Eleverna bodde i värdfamiljer vilket gav dem en god insyn i hur vardagslivet på Malta ser ut. Att det var stor skillnad jämfört med Sverige var alla elever överens om.

Alla elever redovisar sina erfarenheter

Väl hemma från vistelsen ingår det i uppdraget att redovisa sina upplevelser och lärdomar för elever från de respektive programmen i årskurs. 2, mentorer, rektorer och medföljande lärare. Det är en obligatorisk uppgift, som man kan kan känna sig nervös inför men eleverna var fint förberedda och gav andra nyfikna elever och stolta lärare inblick i resan de gjort, lärdomarna de fått och upplevelserna de varit med om.

– Malteserna var mycket mer nyfikna och hjälpsamma än hemma, säger en elev.

– Bara vi stannade på gatan och såg förvirrade ut kom någon fram och frågade om vi behövde hjälp, fyller en annan elev i.

– Inom barnomsorgen var allt mycket mer spartanskt än på förskolor i Sverige. Personalen tog med sig eget pedagogiskt material. Det är också skillnad i när man börjar i förskolan. Barnen kunde lämnas på förskolan från fyra månaders ålder. Det är galet, kan vi tycka.

Efter redovisningen ställdes följdfrågor från de som lyssnat kring allt från vilka arbetstider som gäller till vilka de största utmaningarna var. När rektor ställde frågan: "Om ni fick möjlighet att göra det här igen: skulle ni göra det?”, klingade ett samstämmigt JA!

Många fördelar med APL utomlands

När vi frågar yrkeslärarna, Katharina Hansson och Johanna Rohdin om vad de tycker att APL utomlands kan ge, svarar de att fördelarna är många.

– Det är en utmaning givetvis. Det krävs disciplin, mognad och självständighet. Detta är även förmågor som de ser att eleverna utvecklar än mer under veckornas gång. Det är med stolthet de lyssnar på elevernas presentationer och ser hur de vuxit som personer och stärkts i sina kommande yrkesroller.

Är du också nyfiken på om du kan växa som människa genom en APL utomlands? Då har du möjlighet att ansöka. Ta kontakt med dina lärare. De gör sedan en bedömning utifrån skolans Erasmusplan om du ska få möjlighet att åka på en av de 17 platser vi har fått inför läsåret 2024 – 2025.

Erasmusstipendiet innebär att resan och vistelsen betalas av Erasmus+ och skolan.

Vi ser fram emot din intresseanmälan!

Kontakta gärna oss!

På Vipan finns en arbetsgrupp som arbetar för att utveckla och förstärka våra internationella kontakter. Har du frågor kring APL utomlands kontakta gärna någon av våra projektkoordinatorer Viveka Brunander och Annika Olsson.

E-post: viveka.brunander@lund.se

E-post: annika.olsson2@lund.se

Europeiskt samarbete med e-Twinning

e-Twinning är en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa. Den erbjuder en plattform för skolpersonal (lärare, skolledare, bibliotekarier, osv.) i något av Europas länder, där de kan kommunicera, samarbeta, utveckla projekt, dela sin skolvardag; ja, helt enkelt vara en del av den mest spännande skolgemenskapen i Europa.

På vår skola har några av lärarna varit på e-Twinning-konferenser i Europa för att starta samarbete med andra skolor. Senast var vi representerade i Dublin för en konferens om samarbete mellan e-Twinning och Erasmus+. Lärare från Irland, Österrike, Finland och Sverige träffades för att hitta partnerskolor och utveckla e-Twinning-projekt, med ett långsiktigt mål att ansöka om Erasmus+-projekt.

Fortbildning utomlands

Med Erasmus+ kan lärare och annan personal på skolan fortbilda sig utomlands. Det kan vara jobbskuggning, arbetsplatsbesök, undervisningsuppdrag, kurser eller andra evenemang. Fortbildningen kan ges både vid utbildningsinstitutioner och relevanta organisationer utanför utbildningssektorn.

Läraren Marcelo Salazar Frez bytte sin arbetsplats på Gymnasieskolan Vipan mot skolan I.E.S. professor Antonio Cabrera Pérez på Gran Canaria.

Marcelo hade sedan tidigare kontakt med läraren Mercedes Rodriguez Cardenes, som tidigare bott i Lund och då hade en anställning på Ericsson som ingenjör. Numera jobbar Mercedes som yrkeslärare inom elektronik på Gran Canaria. Skolan erbjuder utöver vård- och omsorg och el- och energi även utbildning inom fiske och fordon.

Skolan har såväl gymnasieelver som vuxna studenter på sina yrkesprogram

Marcelo tillbringade tid på skolan, gjorde lektionsbesök och hängde med lärarna i deras arbetsrum.

– Jag fick se metodövningar där eleverna bland annat mätte blodtryck och puls. Jag fick även se eleverna mäta pH-värdet. På skolan finns både blivande undersköterskor och laborationsassistenter men även tandsköterskor. Det finns alltså både gymnasieelever och vuxna studenter på yrkeshögskolenivå på skolan. På Vipan har vi nya metodsalar men även om deras lokaler inte var nybyggda så liknade de våra.

Eleverna på den här skolan gör sin praktik på Hospitales Universitarios San Roque i Maspalomas där även Marcelo passade på att göra ett besök.

– Eleverna praktiserade på sjukhuset som undersköterskor där jag fick se hur de utförde sedvanliga arbetsuppgifter nära patienterna och som assistenter åt sjuksköterskorna. Man värnade verkligen kontakten med APL-platsen och uttryckte stor respekt för att man fick ha sina elever där, berättar Marcelo.

– I framtiden hoppas jag kunna skicka elever för att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning från vår skola till Gran Canaria men även att bygga upp relationer mellan Vipan och I.E.S. profesor Antonio Cabrera Pérez, mellan Lund och Las Palmas, mellan Sverige och Spanien.

Marcelos kontakt med Mercedes, som också är ERASMUS-koordinator med lång erfarenhet av internationaliseringsarbete med både elever och lärare, gjorde att han fick en inbjudan att åka ner till Las Palmas.

Förhoppningsvis kommer det våra elever till gagn redan till nästa läsår!

I april var vår lärare Marcelo Salazar Frez, på jobbskuggning på skolan I.E.S. profesor Antonio Cabrera Pérez på Gran Canaria. Nu har Vipan haft besök av tre lärare från skolan på Gran Canaria.

Mellan den 13 och 17 maj hade vi besök av Ruth, Gloria och Lidia. De har sett vår skola, fått förståelse för hur vårt utbildningssystem är uppbyggt och besökt några elevers APL-platser samt sjukhuset i Lund och ett antal vuxenkliniker. Förutom att få ta del av Marcelos jobbvardag fick de möjlighet att träffa VO-lärlingar och diskutera deras utbildning och även vara med på rundturer i både Lund och Malmö. Marcelo berättar att de var mycket nöjda med besöket och det de har sett och upplevt. Sista dagen avslutades med en båttur i Malmö tillsammans med elever i Lär21 och Lär23VO.

I.E.S. profesor Antonio Cabrera Pérez skriver om besöket

ErasmusDays

ErasmusDays är ett sex dagar långt evenemang under vilket det sprids information och erfarenheter om utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekten inom Erasmus+ på olika håll i Europa. 2023 firades ErasmusDays mellan den 9 till den 14 oktober.

Vi återkommer med information om 2024 års firande.

Text

Uppdaterad:

Dela sidan:

Aktuellt