Internationella samarbeten

Vi har en mängd olika internationaliseringsprojekt på skolan.

APL utomlands

På Gymnasieskolan Vipan har du som går i åk 3 möjlighet att förlägga 3-5 veckor av din APL, arbetsplatsförlagt lärande, i ett företag utomlands. Erasmus+ står för kostnaderna för resa, uppehälle och försäkring. I dagsläget samarbetar Vipan med ett flertal länder däribland Malta, Frankrike Norge, Island och Spanien.

Erasmus+-programmet ger dig möjlighet till internationell arbetslivserfarenhet, kompetensutveckling inom din yrkesutbildning, språkutveckling och kunskaper om kulturen i det land som du befinner dig i.

e-Twinning

e-Twinning är en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa. Den erbjuder en plattform för skolpersonal (lärare, skolledare, bibliotekarier, osv.) i något av Europas länder, där de kan kommunicera, samarbeta, utveckla projekt, dela sin skolvardag; ja, helt enkelt vara en del av den mest spännande skolgemenskapen i Europa.

På vår skola har några av lärarna varit på e-Twinning-konferenser i Europa för att starta samarbete med andra skolor. Senast var vi representerade i Dublin för en konferens om samarbete mellan e-Twinning och Erasmus+. Lärare från Irland, Österrike, Finland och Sverige träffades för att hitta partnerskolor och utveckla e-Twinning-projekt, med ett långsiktigt mål att ansöka om Erasmus+-projekt.

Uppdaterad: