Kontakta oss på Vipan

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Vipan.

Kontakt och öppettider

E-post: vipan@lund.se

Telefon: 046–359 78 60

Receptionen finns i A-huset.
Öppettider: vardagar 08.00-15.00
Begränsad öppettider/telefontider under lovdagar.

Sjukanmälan

Sjukanmälan är obligatorisk. Du måste göra anmälan varje dag tills du blir frisk.
Gör sjukanmälan i Skola24

Ring för sjukanmälan: 0515-77 76 11

  • Gör du anmälan före klockan tolv sjukanmäls du/eleven för den dagen.
  • Gör du sjukanmälan efter klockan tolv sjukanmäls du/eleven för nästa dag.
  • Anmälan ska göras varje dag tills du är tillbaka.

Mer om frånvaro och ledighet

Hitta hit

Vipeholmsvägen
224 66 Lund

Hitta till Vipan via karta

Postadress

Gymnasieskolan Vipan
Vipeholmsvägen
224 66 Lund

Vipans hus är döpta A-O.

Vi bygger Campus Vipan

Nu uppförs byggnad Q som ska vara Campus Vipans hjärta. Byggnaden som kallas E är från 1960-talet och nu ska en del rivas, medan en annan del är kvar och anpassas till modern undervisning.

Följ arbetet med Campus Vipan

Karta över Campus Vipan och de byggnader som renoveras. I mitten av området uppförs en ny byggnad för skolan.
Skolans hus finns mellan Vipeholmsvägen, Vipeholms allé och Vipemöllevägen. Nu uppförs byggnad Q som ska vara Campus Vipans hjärta.

Skolledning

Johan Aspelin, rektor
Telefon: 046-359 76 68
E-post: johan.aspelin@lund.se

Biträdande rektorer

Martin Borg, biträdande rektor
Område: El- och energiprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet
Telefon: 046-359 81 29
E-post: martin.borg@lund.se

Anna Karlsson, biträdande rektor
Område: Gymnasiesärskolans Individuella program i hus K och O
Telefon: 046-359 95 52
E-post: anna.nilsson5@lund.se

Eva-Lena Jönsson, biträdande rektor
Område: Bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet
Telefon: 046-359 73 64
E-post: eva-lena.jonsson@lund.se

Tobias Malmgren, biträdande rektor
Område: Gymnasiesärskolans Individuella program i hus K och O
Telefon: 046-359 80 53
E-post: tobias.malmgren@lund.se

Pernilla Pieplow Flodberg, biträdande rektor
Område: Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Gymnasiesärskolans Nationella program
Telefon: 046-359 47 71
E-post: pernilla.pieplowflodberg@lund.se

Mattias Rosenquist, biträdande rektor
Område: Introduktionsprogrammen och Gymnasiesärskolans Nationella program
Telefon: 046-359 81 05
E-post: mattias.rosenquist@lund.se

Gabriella Ternelius Svensson, biträdande rektor
Område: Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet samt Lärlingar
Telefon: 046-359 61 95
E-post: gabriella.terneliussvensson@lund.se

Administration

Margita Pap Knapec, ekonomiadministration
Telefon: 046-359 33 23
E-post: margita.papknapec@lund.se

Horacio Bernal, skoladministration
Telefon: 046-359 78 91
E-post: horacio.bernal@lund.se

Anna-Emilia Lühr, skoladministration
Telefon: 046-359 38 69
E-post: annaemilia.luhr@lund.se

Petra Parsfelt, personaladministration
Telefon: 046-359 46 82
E-post: petra.parsfelt@lund.se

Martin Silander, schemaläggare
Telefon: 046-359 81 40
E-post: martin.silander@lund.se

IT och IKT

Joakim Svensson, IT-tekniker
Telefon: 046-359 33 39
E-post: joakim.svensson@lund.se

Tina Frennesson, IKT-pedagog
Telefon: 046-359 78 82
E-post: tina.frennesson@lund.se

Studie- och yrkesvägledare

Maria Jeppsson, studie- och yrkesvägledare
Område: Bygg- och anläggningprogammet, El- och energiprogammet och VVS- och fastighetsprogammet
Telefon: 046-359 78 79
E-post: maria.jeppsson@lund.se

Linus Lindgren, studie- och yrkesvägledare
Område: Introduktionsprogrammen (IMS)
Telefon: 0730-68 16 28
E-post: linus.lindgren@lund.se

Lina Lindholm Wreifält, studie- och yrkesvägledare
Område: Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgprogrammet och Lärlingar
Telefon: 046-359 77 63
E-post: lina.lindholm-wreifalt@lund.se

Malin Regnell, studie- och yrkesvägledare
Område: Introduktionsprogrammen
Telefon: 046-359 76 69
E-post: malin.regnell@lund.se

Maria Wetterlund, studie- och yrkesvägledare
Område: Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet.
Telefon: 046-359 30 05
E-post: maria.wetterlund@lund.se

Camilla Wihlborg, studie- och yrkesvägledare
Område: Gymnasiesärskolans Nationella program (GyS). 
Telefon: 046-359 79 46
E-post: camilla.wihlborg@lund.se

Elevhälsa

Ingrid Plantin, skolläkare

Telefon: 046-359 90 70
E-post: ingrid.plantin@lund.se

Sara Bergman, skolpsykolog
Telefon: 046-359 36 17
E-post: sara.bergman@lund.se

Skolsköterskor

Sibel Dahl, skolsköterska
Område: Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Lärlingar och Gymnasiesärskolans Nationella program
Telefon: 046-359 47 88
E-post: sibel.dahl@lund.se

Ingalill Davidsson, skolsköterska
Område: Språkintroduktion (SPRI).
Telefon: 046-359 61 59
E-post: ingalill.davidsson@lund.se

Elin Persson, skolsköterska

Område: Handels- och administrationsprogrammet, El- och energiprogrammet.
Telefon: 046-359 94 28
E-post: elin.persson@lund.se

Sara Walder, skolsköterska
Område: Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Introduktionsprogrammen och Individuella programmet (IP).
Telefon: 046-359 77 16
E-post: sara.walder@lund.se

Kuratorer

Linus Andersson, kurator

Område: Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Telefon: 046-359 35 21

E-post: linus.andersson@lund.se

Annika Hellborg, kurator
Område: El- och energiprogrammet och Försäljnings- och serviceprogrammet

Telefon: 046-359 35 19

E-post: annika.hellborg@lund.se

Martin Lindstrand, kurator

Område: Barn- och fritidsprogrammet, Lärlingsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 046-359 77 98

E-post: martin.lindstrand@lund.se

Petra Lundmark, kurator
Område: Bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

Telefon: 046-359 80 55
E-post: petra.lundmark@lund.se

Päivi Olsson, kurator

Område: Individuella programmen (SPRI)

Telefon: 046-359 78 78

E-post: paivi.olsson@lund.se

Britten Tiderius, kurator
Område: Gymnasiesärskolan

Telefon: 046-359 71 21

E-post: britten.tiderius@lund.se

Specialpedagoger/speciallärare

Marie Bergman, Specialpedagog

Område: Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Telefon: 046-359 42 18

E-post: marie.bergman3@lund.se

Sofia Levau, Specialpedagog

Område: Introduktionsprogrammen

Telefon: 046-359 84 20

E-post: sofia.levau@lund.se

Lena Solheim, Specialpedagog

Område: El- och energiprogrammet och Försäljnings- och serviceprogrammet

Telefon: 046-359 74 43

E-post: lena.solheim@lund.se

Ingela Roos, Specialpedagog

Område: Bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

Telefon: 046-359 76 67

E-post: ingela.roos@lund.se

Jonna Vestgården, Specialpedagog

Område: Barn- och fritidsprogrammet, Lärlingsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 046-359 34 94

E-post: jonna.vestgarden@lund.se

Henrik Svensson, Speciallärare

Område: Engelska och Svenska

Telefon: 046-359 78 15

E-post: henrik.svensson2@lund.se

Annelie Steen, Speciallärare

Område: Introduktionsprogrammen

Telefon: 046-359 51 71

E-post: annelie.steen@lund.se

Marianne Ainalem, Speciallärare

Område: Engelska

Telefon: 046-359 00 00 (växel)

E-post: marianne.ainalem@lund.se

Kathe Lindgren Nossborn, Speciallärare

Område: Matematik

Telefon: 046-359 44 13

E-post: kathe.lindgrennossborn@lund.se


Vaktmästeri

Håkan Leth, vaktmästare
Telefon: 046-359 81 01

E-post: hakan.leth@lund.se

Mentor Lund

Telefon: 046-359 67 56

E-post: mentor.lund@lund.se

Uppdaterad: