Frånvaro, ledighet och läsårstider

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan måste du eller din vårdnadshavare (gäller dig som är under 18 år) göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen. Behöver du vara ledig måste du ansöka om ledighet.

Så här sjukanmäler du dig

Sjukanmälan är obligatorisk. Anmälan ska göras före kl. 12.00 på telefon eller via Skola24.
Telefon: 0515-77 76 11

 • Gör du anmälan före klockan tolv sjukanmäls du/eleven för den dagen.
 • Gör du sjukanmälan efter klockan tolv sjukanmäls du/eleven för nästa dag.
 • Anmälan ska göras varje dag tills du är tillbaka.
 • För omyndig elev ska förälder eller vårdnadshavare göra anmälan.
 • Vid sjukdom längre än 14 dagar ska sjukintyg lämnas till skolsköterskan.

Frågor

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om Skola24.
E-post: martin.silander@lund.se

Ansökan om ledighet

Vi är restriktiva med att bevilja ledighet eftersom vi värnar om elevernas studier. Ledighet ska sökas i god tid digitalt i Skola24 webb (fungerar inte i appen).

Läsårstider på Vipan

Detta är läsårstiderna för Vipan läsåret 2023/24. Längst ner på sidan hittar du länk till läsårstiderna så som de är fastställda av Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun.

Höstterminen 2023

Onsdag 16 augusti – onsdag 20 december 2022 (82 skoldagar)

Vårterminen 2024

Tisdag 9 januari 2024 – onsdag 12 juni 2024 (96 skoldagar).

Lovdagar 2023/24

 • 30 oktober – 3 november
 • 19 – 23 februari
 • 25-28 mars
 • 10 maj
 • 7 juni

Utvecklingsdagar 2023/24 (eleverna är lediga)

 • 11 oktober
 • 14 november
 • 8 januari
 • 5 mars
 • 21 maj

Viktiga datum

Studentbal för åk 3 och 4 - 20 maj 2024
Studentutsläpp - 10 juni 2024
Avslutningsdagen - 12 juni 2024

Lov, ledighet och läsårstider i gymnasiet

Uppdaterad:

Dela sidan: