Frånvaro och ledighet

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan måste du eller din vårdnadshavare (gäller dig som är under 18 år) göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen. Behöver du vara ledig måste du ansöka om ledighet.

Så här sjukanmäler du dig

Sjukanmälan är obligatorisk. Anmälan ska göras före kl. 12.00 på telefon eller via Skola24.
Telefon: 0515-77 76 11

  • Gör du anmälan före klockan tolv sjukanmäls du/eleven för den dagen.
  • Gör du sjukanmälan efter klockan tolv sjukanmäls du/eleven för nästa dag.
  • Anmälan ska göras varje dag tills du är tillbaka.
  • För omyndig elev ska förälder eller vårdnadshavare göra anmälan.
  • Vid sjukdom längre än 14 dagar ska sjukintyg lämnas till skolsköterskan.

Frågor

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om Skola24.
E-post: martin.silander@lund.se

Ansökan om ledighet

Vi är restriktiva med att bevilja ledighet eftersom vi värnar om elevernas studier. Ledighet ska sökas i god tid digitalt i Skola24 webb (fungerar inte i appen).

Lov, ledighet och läsårstider i gymnasiet

Uppdaterad:

Dela sidan: