Biblioteket på Vipan

I biblioteket kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter och få hjälp med informationssökning i våra databaser. Du kan också få hjälp i källkritiska frågor. Det finns gott om studieplatser där du kan sitta och plugga. Du kan även boka tid med bibliotekarien om du behöver hjälp inför större arbeten.

Öppettider och kontakt

E-post: bibliotek.vipan@lund.se

Telefonnummer: 046 - 359 78 68

Måndag - fredag: klockan 09.00-15.00.

Biblioteket ligger på andra våningen i Q-huset.

Så här hittar du bland husen på Vipan

Låna böcker

Lånetiden är normalt fyra veckor men det går bra att låna om.

Du kan lämna tillbaka böcker i biblioteket eller i boklådan utanför biblioteket.

Du kan låna om böcker på biblioteket eller genom att skicka oss ett mejl.
E-post: bibliotek.vipan@lund.se.
Du kan också låna om böcker hemifrån. Logga in på Vipans bibliotekskatalog med personnummer och pinkod. Observera att du inte kan låna om försenade böcker.

Bibliotekskatalogen för gymnasiebiblioteken i Lund

Talböcker

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, erbjuder talböcker till de som har läsnedsättning. För att få tillgång till talböcker tar du kontakt med din specialpedagog. Bibliotekarien registrerar sedan din behörighet.

Makerspace

I biblioteket finns också början till ett makerspace, som bland annat syftar till att öka elevers digitala kompetens och höja måluppfyllelsen.

Biblioteket är en pedagogisk resurs för både elever och personal och tar aktiv del i skolans utveckling.

Digitala verktyg

På vår webbplats Introduktion Digitala system UF finns det manualer och filmer som kan hjälpa dig med våra digitala verktyg.
Introduktion Digitala system UF
Behöver du hjälp med inloggning så ta kontakt med vår IT-tekniker. Behöver du hjälp med assisterande digitala lärverktyg så ta kontakt med vår IKT-pedagog.

Joakim Svensson, IT-tekniker
Telefon: 046-359 33 39
E-post: joakim.svensson@lund.se

 

Tina Frennesson, IKT-pedagog
Telefon: 046-359 78 82
E-post: tina.frennesson@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: