Så här arbetar vi på Vipan

Gymnasieskolan Vipan är mer än bara en skola. Det är en arbetsplats med siktet inställt på framtiden. Här ska alla känna sig trygga, bli sedda, få arbetsro och vara rättvist behandlade.

Hos oss kombinerar vi teori och praktik, från första skoldagen till examen. Vi tror mer på att göra än att prata, oavsett om det gäller ämneskunskaper eller arbetsplatsförlagd undervisning. Våra lärare fokuserar på att inspirera, stötta och utveckla dig på dina villkor mot gemensamma mål.

Vinnarskallar

Medaljregnet över Vipan fortsätter år efter år. Inte många skolar kan stoltsera med vår medaljskörd från så många yrkestävlingar. Jätteroligt med priser såklart, men framför allt är det ett bevis på att vi håller en hög nivå – på både undervisning och elever. Det tänker vi fortsätta med.

En trygg miljö

Vi vill ge alla elever samma möjligheter hos oss, precis som i arbetslivet. Därför verkar vi för en trygg och säker arbetsmiljö och mot användning av alla former av droger. Alla skolor i Sverige har en skyldighet att förebygga droganvändning samt ingripa om något skulle inträffa. Så arbetar vi, även här på Vipan för en trygg miljö.

Miljöarbete

Vi har tagit fram ett miljöledningssystem som syftar till att strukturera och kvalitetssäkra skolans miljöarbete. Det består av följande delar:

  • Miljöutredning
    Där kartlade vi alla olika typer av miljöbelastningar som våra verksamheter, produkter och tjänster bidrar till. Genom miljöutredningen togs verksamhetens miljöaspekter fram.
  • Miljöpolicy
    Denna miljöutredning resulterade till vår miljöpolicy där vi beskriver våra avsikter med miljöarbetet. Den innehåller åtaganden om bland annat att göra ständiga förbättringar på miljöområdet, förebygga förorening och följa lagar och krav. Den utgör även grunden för målen.
  • Övergripande miljömål
    De betydande miljöaspekter som verksamheten har bäst förutsättningar att arbeta med skriver man mål för. Övergripande mål är långsiktiga och kan sträcka sig över cirka 5 år.

Miljöledningsprogrammet

Består av detaljerade miljömål och deras respektive handlingsplan. Handlingsplanen består av åtgärder som ska genomföras för att uppfylla det detaljerade målet. I handlingsplanen anges ansvarig, resursbehov, färdigställande datum och nyckeltal.

Uppdaterad:

Dela sidan: