Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Campus Vipan

Campus Vipan – ett nytt utbildningscentrum för yrkesprogram.

Illustration av skolans framsida med lummiga träd. Fyra personer står framför en glasad entré.
Illustration av Campus Vipan.

Vad ska vi göra?

Vi skapar ett modernt utbildningscentrum där det finns olika verksamheter: gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning med ett brett utbud av utbildningar, moderna undervisningsmiljöer med många yrkesutgångar som leder till arbete.

Vi är nu ungefär halvvägs in i projektet att bygga om och till lokalerna på Vipan för att skapa det planerade Campus Vipan. Dessvärre visar det sig att kostnaderna i projektet skenar och att det inte kommer att vara möjligt att samlokalisera verksamheterna, som vi planerade från början. Vi har tvingats göra omprioriteringar för att få projektet i hamn.

Projektet Campus Vipan inleddes 2019 för att utveckla Vipans gymnasieskola genom om- och tillbyggnader.

Hur kunde detta hända?

Orsakerna till att vi inte kommer i hamn med den ursprungliga planen för Campus Vipan är flera:

  • Inom flera områden har kostnaderna för byggmaterial skenat på senare tid, inte bara i vårt projekt utan inom hela byggsektorn. Vi har även tidvis påverkats av materialbrist och leveransproblem.
  • Investeringsbeslutet om 415 miljoner kronor, som fattades av kommunfullmäktige i november 2017, saknade indexreglering. Vid en granskning förra året saknades 76 miljoner för hela byggtiden (2019-2025). Sedan dess har index stigit ytterligare.
  • Oförutsedda byggtekniska överraskningar som inneburit stora merkostnader.
  • Långa projekt, som detta, är komplexa att beräkna i förväg.

Vad händer nu?

  • Trots att förutsättningarna för den planerade samlokaliseringen ändrats, fortsätter samarbetet mellan skolorna.
  • Omprioriteringen på Campus Vipan innebär att vi närmast satsar på B-huset och pausar ombyggnaden av L-huset.
  • Den nya byggnaden Q byggs i tre plan och ska innehålla bibliotek, tillagningskök, matsal och utbildningssalar. Huset får en vitmålad betongfasad med detaljer i träpanel. Vid årsskiftet 2022-23 beräknas hus Q stå färdigt. Byggnad Q uppförs enligt Miljöbyggnad nivå silver.
  • Utegymmet är klart och kan nyttjas av skolan och andra träningssugna personer.
Campus vipans byggnader, med bokstavsbeteckningar. Det är byggnad Q, mittemot parkeringen på Vipemöllevgen som ska byggas.
Den nya byggnaden Q, som uppförs nu, ligger mittemot parkeringen på Vipemöllevägen.

Hur påverkar det mig?

Det kommer att behövas viss byggtrafik till och från arbetsplatsen, men i övrigt hoppas vi att arbetet inte innebär några större störningar för dig som bor i området. Undervisningen på skolområdet pågår under hela byggtiden.

Tidplan, budget och status

Status: Pågår.
Arkitekt: Sweco Architects.
Entreprenad: Peab Sverige.
Beräknad inflyttning: Inflyttning sker fortlöpande etappvis.
Byggnad C, D, F och N är klara. Byggnad Q och E är pågående. Sista etapp är byggnad B som har planerad inflyttning 2025.

Robothunden Buster testas på Campus Vipan

Är robothunden människans bästa vän? På Campus Vipan ingår robothunden Buster i en studie som görs av bland andra Lunds Tekniska Högskola och entreprenören Peab.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?