Skolledning

Här finns kontaktuppgifter till skolledningen.

Rektor                                            Övrig arbetsledning       

Johan Aspelin                                              Administrativ chef 

Hus A                                                             Kyllike Engström

Tel: 046-359 76 68                                      Tel: 046-359 61 09

johan.aspelin@lund.se                        kyllike.engstrom@lund.se         


Biträdande rektorer

Martin Borg
Område:
EE/HA: El- och energiprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet 
Hus C
Tel: 046-359 81 29
martin.borg@lund.se

Anna Karlsson
Område:
Gymnasiesärskolans Individuella program i hus K och O
Hus C
Tel: 046-359 95 52
anna.nilsson5@lund.se

Kia Olsson
Område:
BF/VO/Lär: Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet samt Lärlingar
Hus A
Tel: 046-359 79 91
kia.olsson@lund.se

Eva-Lena Jönsson
Område:
BA/VF: Bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet
Hus E
Tel: 046-359 73 64
eva-lena.jonsson@lund.se

Tobias Malmgren
Biträdande rektor
Område:
Gymnasiesärskolans Individuella program i hus K och O
Hus C
Tel: 046-359 80 53
tobias.malmgren@lund.se

Mattias Rosenquist
Område:
IM och Gymnasiesärskolans Nationella program
Hus C
Tel: 046-359 81 05
mattias.rosenquist@lund.se

Lena Sepponen
Område:
HT/RL: Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Hus B
Tel: 046-359 79 90
lena.sepponen@lund.se

Gabriella Ternelius Svensson
Område:
IMS
Hus A
Tel: 046-359 61 95
gabriella.terneliussvensson@lund.se