Kurator på Vipan

Här finns kontaktuppgifter till kurator.

Annika Hellborg
Kurator EE, HA
Tel: 046- 359 35 19
annika.hellborg@lund.se

Martin Lindstrand
Kurator BF VO Lär
Tel: 046-359 77 98
martin.lindstrand@lund.se

Petra Lundmark
Kurator BA VF
Tel: 046-359 80 55
petra.lundmark@lund.se

Päivi Olsson
Kurator SPRI
Tel: 046-359 78 78
paivi.olsson@lund.se

Emma Thomsen 
Kurator IM, RL, HT
Tel: 046- 359 35 21
emma.thomsen@lund.se

Britten Tiderius
Kurator GyS
Tel: 046-359 71 21
britten.tiderius@lund.se