Länk till startsidan

Skogsträdgård och parkodling

Odling på parkmark sker i föreningsform och områdena skapar ett inbjudande och uppskattat inslag i våra parkmiljöer, öppna året om för både odlare och besökare. Odlingarna kommer till på initiativ av lundabor och inriktningen varierar utifrån initiativtagarnas intresseområde.

Att odla på parkmark

Kommunen stöder aktivt initiativ för att odla på parkmark. Vi hjälper till att hitta en plats, undersöka möjligheter till vattenförsörjning, redskapsförvaring och liknande. Om det finns behov hjälper vi till med design och övrig utformning, och i vissa fall även kostnader kopplat till anläggningen. Det krävs en förening för att få odla på parkmark, alternativt att odlingsgruppen går via ett studieförbund eller en kommunal verksamhet.

Ett annat grundkrav från kommunens sida är att odlingen skapas för att finnas och fungera på platsen långsiktigt. En initial verksamhetsplan bör sträcka sig tre till fem år framåt i tiden, beroende på odlingsform. Hur föreningen ska jobba för detta är något som diskuteras tidigt i processen, liksom vilket slags samarbete kommun och förening ska ha. Kommunen ser gärna att platserna utvecklas med tiden, är dynamiska och kan förändras med odlarnas behov och önskemål.

I enlighet med plan-och bygglagen, som beskriver hur kommunal mark ska användas, tas ingen arrendeavgift för odling på parkyta. Däremot förbinder sig föreningen att sköta om odlingarna och angränsande ytor, att vara ambassadörer för sin odling och bjuda in besökare och nya medlemmar. Skötselåtagandet och ansvarsfördelningen mellan kommun och förening regleras i en överenskommelse som tecknas när odlingen tas i bruk. Föreningen organiserar och finansierar sedan den löpande odlingsverksamheten. Det är inte tillåtet att odla i kommersiellt syfte.

Den som vill odla på parkmark kan kontakta kommunens odlingssamordnare. Frågor som kommer upp tidigt i processen och som du/ni behöver fundera på innan ni tar kontakt är:

  • Vilka är ni som vill odla, är ni beredda att bilda en förening eller har ni redan en förening ni kan gå genom?
  • Vad är syftet med odlingen och hur ska medlemmar till gruppen rekryteras?
  • Vad för slags odling är det ni vill starta?
  • Hur ska platsen se ut där odlingen placeras, vad är viktigt för att skapa just den odling ni vill ha?

Gemensam odling vid Bondevägen

I Dalby har en grupp grönsaksodlare skapat en förening som tillsammans odlar i anslutning till sitt bostadsområde. Gräsytan har ersatts av odlingsbäddar, bärbuskar och äppelträd.

Våren 2016 togs initiativ till kommunens första parkodlingen av en grupp entusiastiska grönsaksodlare som ville skapa bättre sammanhållning och mer aktivitet på en gräsyta i anslutning till sitt bostadsområde i Dalby. Efter kontakt med kommunens park- och naturavdelningen bildades föreningen ”Gemensam odling vid Bondevägen” och gräsytan omvandlades snabbt till odlingsbäddar omgärdade av häckar med vinbär, svartaronia, hallon och krusbär.

Verksamheten rullar sedan dess på och gruppen växer stadigt. Varje år hålls öppna evenemang som bjuder in de närboende på odlingsaktiviteter. Sommaren 2018 utvidgades ytan och ett par äppelträd planterades. Dessa kommer inom ett par år kommer att ge frukt och skugga åt odlare och besökare.

Vill du följa parkodlingen i Dalby eller vara med och odla kan du kontakta föreningen via deras Facebooksida.

Facebook, Odla i Lund

Facebook, odlingsförening på Bondevägen, med karta

Sliparebackens skogsträdgård

En tidigare bortglömd del av parken vid S:t Hans backar har förvandlats till skogsträdgårdsodling och mötesplats. Här blandas äldre träd med örter, perenner och buskar som planterats enligt permakulturens designprinciper.

Hösten 2016 etablerades Sliparebackens Skogsträdgård på S:t Hans backar. Initiativtagare är Lunds skogsträdgårdsförening, som sedan dess jobbat hårt för att transformera det som tidigare var en bortglömd del av parken till en inbjudande och produktiv skogsträdgårdsodling. Platsen har med tiden förvandlats till en mysig och uppskattad mötesplats.

Skogsträdgården kan upplevas som vild, men i själva verket är den är noga planerad och utformad efter permakulturens designprinciper. Beständighet och kretslopp är grundpelare, liksom att plantera användbart och ätbart växtmaterial. På Sliparebackens skogsträdgård har äldre träd som redan fanns på platsen bevarats, många av dem fruktbärande. Dessa har kompletterats med örter, perenner, nya träd och buskar i olika skikt, planterade efter ett system som efterliknar naturens ekosystem.

Sliparebackens facebooksida

Kommun och förening i samarbete

Lunds skogsträdgårdsförening sköter och utvecklar platsen i samråd med tekniska förvaltningens park- och naturavdelning. Föreningen träffas cirka en gång i veckan för att arbeta vidare med planteringsytor, växtförökning, beskärning och andra trädgårdssysslor. Efterhand som arbetet fortlöpt har kommunen i samråd med föreningen valt att investera i platsens profilering, men öppna aktiviteter och infrastruktur såsom ingångsportal, redskapsbod och en väl tilltagen sittplats för möten och undervisning utomhus.

Kommunens kompost- och flisanläggning som ligger strax intill har kommit till stor nytta. Föreningen har även fått finansiering genom Region Skånes Miljövårdsfond.

Nya medlemmar är välkomna att ansluta sig genom att kontakta föreningen per mejl eller Facebook.

E-post: sliparebackensskogstradgard@gmail.com

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?