Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga

Den här typen av stöd kan ges till föreningar som bedriver ledarledd verksamhet för barn och unga.

Två händer håller hand
Illustratör: Alva Ragnarsson

Föreningsledaren är oftast en vuxen som har i uppdrag att lära ut, och på så sätt få barn och unga att utvecklas inom exempelvis idrott, friluftsverksamhet eller kulturverksamhet. Det handlar framför allt om att utöva en aktivitet.

Vilka bidrag finns att söka?

Vi har sex bidragsformer som riktar sig till föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga.

Startbidrag

Syftet med bidraget är att uppmuntra personer med ett gemensamt intresse att starta en förening med verksamhet för barn och unga i åldern 7-20 år.

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd

Syftet med det kommunala lokala aktivitetsstödet är att främja föreningarnas verksamhet och därigenom bidra till att barn och ungdomar lär sig att ta ansvar, får kunskap om demokratiska processer och etik och moral i en ledarledd verksamhetsform. Men också att stödja det ideella arbete som utförs i föreningarna.

Dessa regler gäller för kommunalt lokalt aktivitetsstöd Pdf, 135 kB.

Bidrag till föreningsarrangemang

Syftet med bidraget är att möjliggöra för föreningar att genomföra arrangemang som synliggör och stärker föreningens verksamhet.

Utvecklingsbidrag

Syftet med bidraget är att erbjuda utvecklingsmöjligheter för föreningar som erhåller kommunalt lokalt aktivitetsstöd och som vill fördjupa sig inom ett verksamhetsområde.

Lokalkompensationsbidrag

Bedriver du verksamhet i egna lokaler eller hyr av annan part än kommunen? Då kan du ansöka om lokalkompensationsbidrag. Lokalkompensationsbidragets syfte är att utjämna förutsättningarna mellan verksamheter som bedrivs i egna lokaler eller som hyrs av annan part än kommunen.

Dessa regler gäller för lokalkompensationsbidrag Pdf, 136 kB.

Anläggningsbidrag

Bedriver du verksamhet i egna lokaler eller hyr av annan part än kommunen? Då kan du ansöka om anläggningsbidrag. Syftet med bidraget är att utjämna skillnaderna i förutsättningarna mellan de föreningar som erbjuds kommunala lokaler och de som bedriver sin verksamhet i egna lokaler eller som hyr av annan part än kommunen. Stödet ska ge en möjlighet att göra nödvändiga investeringar samt renoverings- och underhållsarbete i den egna anläggningen.

Så här ansöker du om bidrag

För att ansöka om något av bidragen använder du vår e-tjänst. Innan du ansöker måste du först (via en annan e-tjänst) registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du ansöker. Vilka dessa är står i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

Läs om vad som gäller för de olika bidragen och ansök

Ansökan om inloggningsuppgifter för att kunna söka bidrag

Registrera föreningen

Kontakt

För mer information om bidraget, kontakta Jörgen Wellsten.

E-post: jorgen.wellsten@lund.se

Telefon 046-359 51 81

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?