Länk till startsidan

Planerad utveckling

Vi utvecklar kommunens alla orter. På några av platserna har vi ställt ut en skylt om att vi planerar nytt. Här hittar du information om de områden där det just nu står en skylt.

Genarp

Stadsbyggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för området vid den tidigare järnhandeln.

Mycket är osäkert men vi vet att den gamla byggnaden kommer att vara kvar och tanken är att den ska få sällskap av några flerbostadshus. Planeringsarbetet är påbörjat och planen är att här ska kunna byggas cirka 40 mindre lägenheter.

Var de nya husen kan byggas, hur höga de får vara och mycket annat utreds nu inför samrådsförslaget.

Ambitionen är att detaljplanen ska ut på samråd i början av sommaren. Då finns det möjlighet att bidra med kunskap om platsen och lämna synpunkter på förslaget.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?