Länk till startsidan

Planerad utveckling

Vi utvecklar kommunens alla orter. På några av platserna har vi ställt ut en skylt om att vi planerar nytt. Här hittar du information om de områden där det just nu står en skylt.

Genarp

Stadsbyggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för området vid den tidigare järnhandeln.

Mycket är osäkert men vi vet att den gamla byggnaden kommer att vara kvar och tanken är att den ska få sällskap av några flerbostadshus. Planeringsarbetet är påbörjat och planen är att här ska kunna byggas cirka 40 mindre lägenheter.

Var de nya husen kan byggas, hur höga de får vara och mycket annat utreds nu inför samrådsförslaget.

Detaljplanen kommer troligen ha samråd efter sommaren. Då finns det möjlighet att bidra med kunskap om platsen och lämna synpunkter på förslaget.

Lund

Idén är att bygga ett hus där det idag är parkering. Här är tanken att det ska kunna byggas ett punkthus med cirka tio våningar. Det nya huset kommer att tillhöra studentbostadsområdet Ulrikedal och utformas så att det passar in med de befintliga studentbostäderna. Flera av buskarna och några träd närmast parkeringen kommer behöva tas bort men alla träd och buskar öster om planområdet bevaras precis som det är.

Ambitionen är att detaljplanen ska ut på samråd efter sommaren. Då finns det möjlighet att bidra med kunskap om platsen och lämna synpunkter på förslaget.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?