Länk till startsidan

Riksvapnet 3

I ett område i norra Lund planeras för nya bostäder, område ligger söder om Norra ringen och öster om Monumentsparken.

PÄ 28/2019

Lämna synpunkter

Planen är på samråd. Sista dag att lämna synpunkter är den 29 mars 2023.

Fler sätt att lämna synpunkter

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Kom ihåg att ange ditt namn och postadress.

Kort om planen

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga nya bostäder i form av fem punkthus längs Landsdomarevägen, för att ersätta de äldre, slitna lamellhusen. Utvecklingen ska också leda till att området bättre kan ta hand om kraftiga regn.

Husen förslås utformas med utgångspunkt från kulturmiljön på platsen där grönska, arkitektur och hur marken skiftar höjdmässigt är viktiga delar.

Samrådshandlingar

I planärendet finns även följande utredningar:

Trafikbullerutredning 2022-04-27, Dagvatten- och Skyfallsutredning 2022-06-17, Trädinventering 2021-04-08, Geoteknisk undersökning 2021-05-19, Radonmätning 2021-05-31 och Drönarfotografier 2022-06-20

Dessa är inte digitalt tillgängliga och du kan därför inte ladda ned dem själv. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av dem.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Thomas Klevås.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?