Länk till startsidan

Riksvapnet 3

I ett område i norra Lund planeras för nya bostäder, område ligger söder om Norra ringen och öster om Monumentsparken.

PÄ 28/2019

Lämna synpunkter

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 29 mars 2023. Nu bearbetas planförslaget inför granskning

Kort om planen

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga nya bostäder i form av fem punkthus längs Landsdomarevägen, för att ersätta de äldre, slitna lamellhusen. Utvecklingen ska också leda till att området bättre kan ta hand om kraftiga regn.

Husen förslås utformas med utgångspunkt från kulturmiljön på platsen där grönska, arkitektur och hur marken skiftar höjdmässigt är viktiga delar.

Samrådshandlingar

I planärendet finns även följande utredningar:

Trafikbullerutredning 2022-04-27, Dagvatten- och Skyfallsutredning 2022-06-17, Trädinventering 2021-04-08, Geoteknisk undersökning 2021-05-19, Radonmätning 2021-05-31 och Drönarfotografier 2022-06-20

Dessa är inte digitalt tillgängliga och du kan därför inte ladda ned dem själv. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av dem.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Thomas Klevås.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?