Länk till startsidan

Östra Torn 27:2 – Nobelkvarteren

I centrala Brunnshög, vid Nobelparken, planeras för skola, bostäder, vårdboende, kontor och centrumverksamhet.

PÄ 27/2020

Lämna synpunkter

Planen är på samråd. Sista dag att lämna synpunkter är den 30 juni 2023.

Fler sätt att lämna synpunkter

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Kom ihåg att ange ditt namn och postadress.

Kort om planen

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga förskola, bostäder och vårdboende samt lokaler för kontor och centrumverksamhet. I den södra delen av planområdet, som är planlagd sedan tidigare, är syftet att göra det möjligt att utöver bostäder även ha centrumverksamhet som vetter mot Brunnshögsgatan. Tanken är att bevara de träd som redan är planterade och skapa ett grönt rekreativt stråk mellan Nobelparken och Kunskapsparken.

Byggnader ska byggas i varierad skala och uttryck med ett innehåll och en utformning som bidrar till trygga och levande gaturum.

Samrådshandlingar

I planärendet finns även följande utredningar:

Föroreningsberäkningar 2018-12-21,
Föroreningsberäkningar reviderade 2020-02-07,
Dagvattenmodellering 2019-03-08,
Skyfallsanalys 2021-03-11,
Översiktlig geoteknisk undersökning 1990-04-17,
Miljöteknisk mark- och grundvattenundervattensökning 2023-02-03, Teknisk PM Geoteknik 2023-02-06,
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik/Miljöteknik 2023-02-06
Trafikbullerutredning 2023-03-13

Dessa är inte digitalt tillgängliga och du kan därför inte ladda ned dem själv. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av dem.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Namn Namn.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?