NA - spetsutbildning fysik

Vill du dra nytta av de möjligheter som goda fysikkunskaper ger? Då ska du ansöka till Polhemskolans NA - spetsutbildning i fysik!

Vi har även i år tvingats att ställa in antagningstesten till spetsutbildningarna på grund av covid-19. Om situationen förändras snart kommer du som valt oss i 1:a-4:e hand att bli kallad personligen för att göra testet. Om proven inte blir av kommer antagningen, precis som senast, att ske på högstadiebetygen.

Utbildningen finns bara på Polhem och är den enda naturvetenskapliga spetsutbildningen i södra Sverige. Eleverna på programmet kommer från hela Sverige, vilket ger klassen en spännande blandning av erfarenheter.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med ett antal olika institutioner vid universitetet i Lund och ger dig god inblick i fysikens alla spännande områden. Bland annat får du lära dig hur atomen är uppbyggd, hur atomkärnan ser ut och hur kvarkar verkar. Du studerar också de fysikaliska processerna i universum – från hur universum uppkom till hur solsystemet fungerar.

Breda och djupa fysikkunskaper är en bra bas för att läsa vidare inom andra naturvetenskapliga ämnen som kemi och biologi – men gör dig också intressant på arbetsmarknaden. Du kan få forskningsuppdrag på universitet och högskola,
men lika gärna jobba på finansmarknaden som finansfysiker. Dina kunskaper är också attraktiva inom sjukvård, informationsteknik, bioteknik, medicinsk diagnostik, miljö- och energiteknik, materialteknik och elektronik. Vi erbjuder även möjligheten att läsa och tentera högskolekurser i fysik och matematik redan på gymnasiet. Utbildningen omfattar en mängd olika studiebesök.

Vi har också sedan några år ett elevutbyte med en skola i Hangzhou, Kina. Genom att se på fysiken i samhället och världen får eleverna en bred bild av fysiken, samtidigt som gemenskapen i klassen stärks.

Under rådande omständigheter med Coronapandemi är många aktiviteter inställda eller sker digitalt.

Har du frågor om Fysikprogrammet? Då är du välkommen att kontakta:

Nitsa Kiriakidou Kazemifar, biträdande rektor
E-post: nitsa.kiriakidou@lund.se
Telefon: 072 - 981 63 94

eller

Mats Persson, Programansvarig fysikprogrammet
046-359 73 63
mats.persson5@lund.se

samt

Lars Johansson, Studie- och yrkesvägledare
046-359 78 77/0729-87 82 25
lars.johansson3@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fysikprogrammet