Länk till startsidan

Jämför boende för äldre

Här kan du jämföra Lunds kommuns äldreboende (särskilda boenden) utifrån ett urval av olika kriterier. Resultat på de kvalitetsfrågor som visas i jämförelsetjänsten kommer från Socialstyrelsens brukarundersökning, "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".

Vill du veta mer om våra boende för äldre?

Om du har ett stort behov av omvårdnad där hemtjänsten inte räcker till kan du ha rätt till en bostad på ett äldreboende, även kallat särskilt boende för äldre. I Lunds kommun finns det äldreboenden som drivs både av oss själv och av externa företag.

Boende för äldre