Länk till startsidan

Jämför äldreboenden

Här kan du jämföra Lunds kommuns särskilda boenden (äldreboenden) utifrån ett urval av olika kriterier. Resultat på de kvalitetsfrågor som visas i jämförelsetjänsten kommer från Socialstyrelsens brukarundersökning, "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020?".