Länk till startsidan

Sök i stadsarkivet

I stadsarkivet förvarar vi handlingar från det geografiska område som idag är Lunds kommun.

En del handlingar finns tillgängliga digitalt och du kan själv söka fram dem. Andra går att beställa och få levererade med mejl eller brev. Du är också välkommen att ta del av handlingarna på plats på Arkivcentrum syd.

Kontakta Lunds stadsarkiv

E-post: stadsarkivet@lund.se
Besöks- och postadress: Lunds stadsarkiv, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 Lund.

Besök Stadsarkivet

Du är välkommen att besöka Stadsarkivet. Vi har öppet måndag till torsdag klockan 9–15, fredag klockan 9–12. Du kan boka in en annan besökstid med oss efter överenskommelse.

Hitta hit: Stadsbuss 5 går till Arkivcentrum Syd via Bantorget och Botulfsplatsen. Hållplats Arkivcentrum Syd.

Hitta till Stadsarkivet med hjälp av karta

Stadsarkivets arkivförteckningsdatabas

Vill du se vad som förvaras på Stadsarkivet kan du söka i vår arkivförteckningsdatabas. Den innehåller arkivförteckningar för samtliga arkivbildares arkiv. Tänk på att oftast är inte varje enskild handling förtecknad, utan endast inskriven i olika intervaller. Exempelvis för avtal som är förtecknade efter fastighetsbeteckning kan det stå ”Abborren-Bävern”.

Till Stadsarkivets arkivförteckningsdatabas

Nationella Arkivdatabasen

Du kan även använda NAD, den Nationella Arkivdatabasen, för att söka bland våra arkivförteckningar.

NAD är en databas som förvaltas av Riksarkivet. Här kan du söka information om arkiv och samlingar i arkivinstitutioner, bibliotek och museer i Sverige. NAD uppdateras varje dag. Tanken med NAD är att man i ett sammanhang ska kunna söka information om arkiv och samlingar i Sverige som är tillgängliga för forskning.

Besök den Nationella Arkivdatabasen

Ritningar och fastigheter

Lunds stadsarkiv har cirka 5 000 originalritningar på byggnader, huvudsakligen inom tätorten Lund. Samlingen omfattar tiden 1875–1970.

De flesta fastighetsritningar är inskannade och finns i kommunens ritningsdatabas. Om du vill få tag på ritningar över en fastighet kan du själv söka i databasen eller kontakta stadsbyggnadskontoret. Glöm inte att uppge fastighetsbeteckningen.

Stadsbyggnadskontorets ritningsarkiv

Stadsarkivet förvarar ritningar över en del fastigheter, i synnerhet över fastigheter som är eller har varit i kommunens ägo. Vi förvarar också övriga fastighetshandlingar, exempelvis bygglovsansökningar, brandskyddsdokumentation och miljöundersökningar.

Stadsbyggnadskontoret skannar kontinuerligt in de VVS-, ventilations- och elritningar som byggare lämnar in tillsammans med andra ritningar. Stadsbyggnadskontoret började kräva in VVS- och ventilationsritningar från och med början på 1980-talet. Elritningar är däremot inget som byggnadsnämnden kräver in. En del byggare lämnar ändå in elritningar.

Om du vill få fram vatten- och avloppsritningar för en fastighet kan du även vända dig till VA Syds arkiv: arkiv@vasyd.se.

För uppgifter om vatten- och avloppsledningar samt elledningar kan du vända dig till Ledningskollen.

Ledningskollens webbplats

Lantmäteriets handlingar

På Lantmäteriet finns juridiska handlingar för fastigheter, såsom tomtkartor, avstyckningshandlingar, inteckningar och handlingar gällande taxeringsvärde. Vill du veta mer om din egen fastighet kan du använda dig av Lantmäteriets e-tjänst ”Min fastighet”.

Lantmäteriets e-tjänst ”Min fastighet”

För handlingar gällande andra fastigheter och geografisk information kan du kontakta Lantmäteriet.

Lantmäteriets webbplats

En man promenerar utanför ett bankkontor, bilden är svart-vit och från början av 1900-talet.
Klostergatan 2 i Lund.

Stadsarkivets bildbank

Här hittar du bildsamlingar från fotografer, förvaltningar, företag och privatpersoner med anknytning till Lund.

Bilder från Lunds stadsarkiv

Om du vill ta del av ytterligare fotosamlingar kan du bland annat kontakta Kulturen i Lund eller Lunds universitetsbibliotek.

Kulturen i Lund

Lunds universitetsbibliotek

Lunds kommuns bevaringsprogram

Mellan åren 1975 och 2002 arbetade Lunds kommuns bevaringskommitté med att kartlägga och dokumentera olika fastigheter i Lunds kommun. Projektet fick namnet ”Lunds kommuns bevaringsprogram”. Vill du läsa om olika fastigheter och deras historia kan du gå in på bevaringsprogrammets webbplats.

Lunds kommuns bevaringsprogram

Vad finns i Stadsarkivet?

Stadsarkivet förvarar i stora drag:

  • 5 000 hyllmeter pappershandlingar från ca 720 arkivbildare (kommunala nämnder och bolag), varav 55 är verksamma idag.
  • 60 enskilda arkivbildares arkiv (företag, föreningar och personarkiv).
  • Cirka 13 000 fotografier, bland annat många gatubilder från Lunds stad 1850 till nutid, varav de flesta är digitaliserade.
  • Cirka 5 000 originalritningar på byggnader, med tonvikt på byggnader i Lunds stadskärna.
  • Cirka 200 kartor på områden inom Lunds kommun.

Lunds namnwiki

Se orters, kvarters och områdens namnursprung. Vill du veta mer om varifrån orter, kvarter och områden har fått sitt namn kan du läsa mer på Lunds namnwiki.

Lunds namnwikis webbplats

Allmän handling och sekretess

De flesta handlingar som förvaras i kommunarkivet är allmänna offentliga handlingar, vilket innebär att alla får ta del av dem. Vissa handlingar kan omfattas av sekretess.

Här kan du läsa mer om offentlighet och sekretess i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?