Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Äldre arkiv för elever att forska i

Stadsarkivet har även material som kan vara av intresse för elever från årskurs 6 och uppåt. Vill du som är lärare besöka oss tillsammans med dina elever? Boka då en tid med oss i god tid före ditt besök.

Kommunala flickskolans arkiv

Intressanta handlingar för elever kan vara volym F 4:1, som bland annat innehåller tre högtidstal hållna i samband med firandet av Skolans Dag den 7 oktober, med tillbakablickar på Lunds högre (privata) utbildning för flickor från 1850 och framåt.

Namnberedningens arkiv

Innehåller utredningar och motiveringar till varför gator och kvarter i Lund har fått de namn de har.

Spykens arkiv

Lunds Privata Elementarskola/ Strömbergskolan

Har kan eleverna hitta skolans ordningsstadgar från 1913. I volym E 1 d:1 finns en del skolelevers öden av det mer udda slaget nedtecknade. Serie F III a innehåller skripta vid studentexamina (uppsatser i svenska) och serie A Ib som innehåller betygskataloger, vars kolumn för anmärkningar innehåller en hel del intressanta noteringar om respektive elev.

Stadsbibliotekets arkiv

I Stadsbibliotekets arkiv kan eleverna se vilka böcker som fanns till utlåning för 100 år sedan.

Fruntimmersföreningens arkiv

Fruntimmersföreningen var en kvinnoförening som var engagerad inom fattigvård, drev barnkrubba och skola för mindre bemedlade i Lund. Föreningen startade sin verksamhet redan 1847.

Konsthallsnämndens arkiv

Innehåller handlingar om det stora bråket kring Konsthallens utställning ”Underground” 1969, som blev inställd på grund av den alltför provocerande affischen med flickan med haschpipan.

Stadsfullmäktiges arkiv

Här finns handlingar om bland annat Lunds stadsvapen och dess tillkomst. Du hittar också protokollen från stadsfullmäktiges sammanträden gällande olika frågor om Lunds stads utveckling, som exempelvis den om elektrisk spårvägsdrift i Lund. Den återfinns i protokoll från 1905.

Hälsovårdsnämndens arkiv

Hur levde stadens invånare för 100 år sedan? Handlingar av intresse kan eleverna bland annat hitta i volymerna C 2:1 stadsläkarens diarium för inkomna handlingar 1892–1932, och A 2:3, som innehåller obduktionsprotokoll. Serierna E 2 b innehåller rapporter om smittosamma sjukdomsfall i staden Lund 1879–1927, E 2 c består av månadsrapporter om sjukdomar i staden Lund 1910–1951, och serien F 1 består av dödsbevis över avlidna i Lund 1860–1927. Även nämndens årsberättelser kan ge eleverna en förståelse för hur livet kunde te sig för Lunds stads invånare för 100 år sedan.

Britt Wadners/Radio Syds arkiv

Pressklippsarkiv från 1960-talet om de privata radiostationer som utmanade Sveriges Radios monopol i etern.

Övriga skolarkiv

I de flesta skolors äldre arkiv kan eleverna hitta årsredogörelser som beskriver skolans verksamhet för respektive år. Om eleverna är intresserade av skolmaten för cirka 50–100 år sedan finns matsedlar i volymerna Ö 1:1 skolstyrelsen i Lunds stad för grundskolan, och F 8:6 barnavårdsnämnden i Lund stad för barndaghem. Lunds stads kommunala flickskola innehåller betygskataloger och journaler för skolkök A 2 C, där eleverna kan läsa om vad som serverades i skolköket för cirka 80 år sedan.

Kontakta Lunds stadsarkiv

E-post: stadsarkivet@lund.se
Besöks- och postadress: Lunds stadsarkiv, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 Lund.

Besök Stadsarkivet

Du är välkommen att besöka Stadsarkivet. Vi har öppet måndag till torsdag klockan 9–15, fredag klockan 9–12. Du kan boka in en annan besökstid med oss efter överenskommelse.

Hitta hit: Stadsbuss 5 går till Arkivcentrum Syd via Bantorget och Botulfsplatsen. Hållplats Arkivcentrum Syd.

Hitta till Stadsarkivet med hjälp av karta

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?