Länk till startsidan

Lediga tomter för privatbostäder

Här redovisar vi lediga tomter för privatbostäder, så kallade fribyggartomter. Du som står i vår tomtkö får information skickad till dig via e-post och har möjlighet att anmäla intresse för att köpa en aktuell fribyggartomt.

Nu erbjuder vi fyra fribyggartomter

En tomt finns i Södra Sandby, två i Torna Hällestad och en i Veberöd.

Se nedan prospekt:

Anmäl intresse för en ledig tomt

Du som står i vår tomtkö har fått ett mejl skickat till dig, till den e-postadress som du har angett. I mejlet finns en länk till en e-tjänst där du anmäler ditt intresse för lediga tomter. Står du i tomtkön med har inte fått något mejl? Kontrollera din skräppost och ta sedan kontakt med oss.

E-post: tomtko@lund.se

Dina uppgifter i tomtkön

Är du osäker på om du är registrerad i tomtkön eller vill kontrollera/justera dina uppgifter där? Logga in på Min sida och gå till 'Pågående ärenden'. Står du i tomtkön hittar du din registrering där.

Logga in till min sida

Bra att tänka på för dig som vill köpa en tomt

Det är mycket att tänka på innan du kan sätta igång och bygga. Detaljplanerna bestämmer hur marken får användas inom ett område. Du behöver söka bygglov för att bygga på en småhustomt.

Hitta aktuella detaljplaner

Bygglov steg för steg

Står du inte i tomtkön?

Läs mer om hur det fungerar och registrera dig.

Tomtkö för privata bostäder

Nedanstående gäller från den 170126 enligt beslut i Lunds Kommunfullmäktige (Dnr KF 2016/1165).
Lunds kommun tillhandahåller fribyggartomter enligt bestämmelserna nedan. Observera att fribyggartomter är avsedda för eget boende och för permanent bruk.

Ansökan och avgift

 • Sökanden ska ha fyllt 18 år. Ansökan är personlig och får inte överlåtas.
 • Den som har köpt en fribyggartomt inom Lunds kommun får inte ställa sig i kö igen förrän 3 år efter det datum då köpeavtalet undertecknades av kommunen. Anmälan som görs före karenstidens utgång kommer att tas bort från tomtkön.
 • Sökande ansvarar för att kontaktuppgifter är aktuella. Eventuell adressändring, namnändring och byte av telefonnummer måste omedelbart ändras på Min sida (när du loggat in) eller meddelas till Tekniska förvaltningen. Detta gäller också ändring av e-postadress. Tekniska förvaltningen eftersänder inte post.
 • Årsavgiften är 400 kr/kalenderår. Fakturering sker efter registrering.
 • Kötid räknas från den dag anmälan kommit in, förutsatt att avgiften betalats inom den tid som angivits på fakturan.
 • När avgiften betalts är ansökan förnyad, det vill säga Lunds kommun tillämpar förskottsbetalning.
 • Årsavgift återbetalas inte.
 • Plats i tomtkön avregistreras om avgiften inte betalas (endast en påminnelse skickas ut) eller när sökanden genomfört köp av anvisad tomt.

Anvisning och tilldelning av ledig tomt

 • Erbjudande om lediga tomter skickas i turordning efter anmälningsdatum till tomtkö. I erbjudandet kan sökande teckna intresse för flera lediga tomter enligt egen prioriteringsordning.
 • Anvisning till ledig tomt erbjuds endast om sökanden tecknat intresse för den specifika tomten när erbjudandet förmedlades.
 • Om flera sökande tecknat intresse för samma tomt anvisas tomten till sökande med längst kötid.
 • När anvisad tomt har accepterats erbjuds sökande inga nya tomter. Återbud, det vill säga om en tidigare anvisad tomt blir ledig erbjuds endast till sökande som inte redan accepterat en anvisad tomt.
 • Vid återbud eller i fall då tomter inte har fördelats, erbjuds kvarvarande tomter i första hand till dem som anmält intresse vid första fördelningstillfället, men som med anledning av kötid inte varit aktuella för tilldelning.
 • Skulle mer än ett år ha förflutit från datum för första fördelningstillfället, och återbud har skett eller eventuella kvarvarande tomter inte har fördelats, kommer dessa att erbjudas på nytt i tomtkön.
 • Förlängning av arrendeavtal medges i regel inte. Förlängning kan ske undantagsvis, till exempel om arrendatorn har fått bygglov men ännu inte hunnit färdigställa grundplattan under arrendetiden, eller vid särskilt ömmande omständigheter.
 • För uppsägning av arrendeavtal gäller särskilda villkor enligt arrendeavtalet.
 • Köpet slutförs efter besiktning.
 • Om en av äkta makar/sammanboende/registrerade i partnerskap köper den tilldelade tomten avregistreras bådas individuella köplats.
 • Förtur till tomt beviljas inte.

Medsökande

Från och med den 26 januari 2017 (Dnr KF 2016/1165) är ansökan om plats i tomtkön individuell. För de medsökande som registrerats enligt tidigare regler för tomtkön, gäller följande bestämmelser.

 • Om en av parterna är anmäld före samlevnaden placeras denne in efter sin gällande individuella anmälan. Den andra parten erhåller inplacering som om egen anmälan skett då vederbörandes gemensamma anmälan registrerades.
 • Om anmälan gjordes gemensamt, anses båda parterna individuellt anmälda från den gemensamma tidpunkten för anmälan.
 • Det åligger medsökande att kontakta ansvarig handläggare för tomtkön om medsökande efter skilsmässa eller isärflyttning önskar få rätt att stå kvar i tomtkön enligt bestämmelserna ovan.

Kontakt

Är du registrerad i Lunds kommuns tomtkö men har inte fått informationen ovan? Kontakta oss.
E-post: tomtko@lund.se.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?