Länk till startsidan

Stora Råby 37:20

Vid Stora Råby Byaväg kan det bli nya bostäder.

PÄ 27/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 28 juni 2019. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Kort om planen

Syftet med planen göra det möjligt med fler bostäder bostadsbebyggelse inom planområdet.
Nya byggrätter för bostadshus förväntas innebära att knappt 45 bostäder kan byggas. Förslaget innebär att både friliggande hus och radhus blir 1½-2 våningar.

Samrådshandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Lindström, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?