Länk till startsidan

Säker spårväg

Lunds spårväg är öppen och integrerad i staden. Spårvagnar går på egen bana och blandas inte med övrig trafik. Det är bara i korsningar och i passager som alla trafikslagen möts - och där du som fotgängare, cyklist eller bilist måste vara extra uppmärksam.

Spårvägsöverfart med skylt
Spårvägspassage för gång- och cykeltrafik på Getingevägen i höjd med Kung Oskars väg. Den vita upphöjda linjen avgränsar spårvägen på bägge sidor och övergångens grå betong skiljer sig från den svarta asfalt som används för andra trafikslag. I stenläggningen och pollaren finns information för synskadade.

Spårvägsområdet är upphöjt i jämförelse med omgivande ytor. En vit linje i granit avgränsar spårvägen på båda sidor längs hela banan. Den vita linjen sticker upp 12 centimeter och ska hindra andra trafikanter att av misstag hamna i spårområdet. Den ska du inte korsa, även om du kan gå över spårområdet. Den korta animationsfilmen nedan förklarar närmare spårvägens utformning och att alla trafikanter ska lämna fri väg för en sårvagn som närmar sig.

Frågor & svar

Som fotgängare, cyklist och bilist har du skyldighet att ge fri väg till en spårvagn som närmar sig. En spårvagn kan inte väja som till exempel en buss.

Spårvagnen körs manuellt och förarens sikt avgör hastigheten. När spårvagnen kör över torg och vid hållplatser är maxhastigheten 18 km/timme. Genom korsningar är farten max 30 km/timme. Utanför stadskärnan kan spårvagnen köra i cirka 40-50 km/timme.

Spårvagnens bromssträcka beror på många saker, som till exempel hastighet, lutning och reaktionstid från förare. Tänk på att om spårvagnen måste tvärbromsa kan passagerarna inne i vagnen ramla och skada sig. Men det är du som är i spåret som löper störst risk att bli skadad.

Det finns gång- och cykelbanor utmed hela spårvägen. På vissa delsträckor finns också körbanor för motortrafik. Det är enkelt att tyda var spårvagnarna ska gå och var de andra trafikanterna kan röra sig på ett säkert sätt.

Nej, spårvägen går på en helt egen bana och möter bara annan trafik i korsningar och cirkulationsplatser. Spårvagnens förare följer särskilt avsedda kollektivtrafiksignaler längs spåret.

Skyltar, signaler och olika material i gatan hjälper dig att passera på ett säkert sätt. Spårvägspassager har annorlunda utformning än andra passager över vägar – just för att visa att det är en spårvagnspassage och att det är andra regler som gäller. I korsningarna för fotgängare och cyklister buktar den vita linjen in på båda sidor - här kan du stå säkert och vänta med spårvagnen kör förbi. I bilkorsningar är passagerna ljusgrå. Materialet heter densifalt. Du ska aldrig stanna inom det området.

Större passager och bilkorsningar är utrustade med trafiksignaler som fungerar på samma sätt som för spårvägen i t ex Göteborg och Stockholm. Signaler för cyklister och fotgängare visar rött och "plingar" när spårvagnen närmar sig, och slocknar sedan helt när spårvagnen passerat. Du behöver inte vänta på grönt ljus.

Trafiksignaler för biltrafiken fungerar på två sätt beroende av korsningen utformning. Antingen som vanligt att rött, gult och grönt sken skiftar hela tiden. Eller att trafiksignalen tänds upp med blinkande gult som övergår till rött när en spårvagn närmar sig, och trafiksignalen släcks när spårvagnen passerat.

Mindre passager för fotgängare och cyklister är markerade med varningsskyltar tillsammans med tecken på marken.

Spårvagnarna passerar tre cirkulationsplatser i Brunnshög. När spårvagnen är i närheten börjar trafikljusen vid cirkulationen att blinka gult och går sedan över till rött. Även gående och cyklister får rött ljust, samt ljudsignal, och ska stanna och vänta på att spårvagnen passerar. Spåret går rakt igenom cirkulationsplatserna, men biltrafiken stannar vid stopplinjen och den röda trafiksignalen.

I cirkulationsplatsen vid Solbjersvägen på Brunnshög testas ett tillfälligt gupp våren 2021 för att sänka bilarnas hastighet och öka uppmärksamheten för spårvägens trafiksignaler. Om guppet ger önskad effekt kan det bli permanent.

Spårvagnsförarna kör på sikt vilket betyder att de har uppsikt över trafiksituationen och kör spårvagnen manuellt. Om du står upp är det viktigt att du håller i dig. De vanligaste olyckorna med spårvagn sker ombord, till exempel om föraren behöver göra en kraftig inbromsning. Rullstolar och barnvagnar kan spännas fast i vagnarna.

Spårvagnar drivs av grön el via kontaktledningar. De strömförande ledningarna hänger på cirka 5,5 meters höjd och kommer normalt sett aldrig i kontakt med sin omgivning. Sammantaget finns det 260 kontaktledningsstolpar i olika modeller längs med hela spårvägslinjen. Du som kör höga fordon måste vara uppmärksam i korsningar över spårvägen. Tänk på att alltid sänka lastbilens flak eller kran innan du korsar spårvägen. I händelse av en olycka - ta aldrig i en nedfallen ledning! Flytta dig till säkerhet och ring 112.

Stora delar av spårvägen är belagd med gräs. Cirka 80 procent av hela spårvägslinjen mellan Lund C och ESS går i gräs. Förutom att det är estetiskt tilltalande, absorberar gräset buller, binder partikelföroreningar, tar hand om dagvatten och ger biologisk mångfald. Gräset har också en viktig funktion för trafiksäkerheten. Det inbjuder inte till cykling eller gångtrafik, utan visar att detta utrymme enbart tillhör spårvagnarna.

Sträckan går i stadskärnan där vi traditionellt använder gatsten, men det handlar också om att kunna använda gatan för busstrafik om vi till exempel behöver stänga av Sankt Petri kyrkogata.

Hållplatser, passager och spårvagnar har anpassats för att det ska vara så enkelt och säkert att resa som möjligt, för alla resenärer. Synskadade har till exempel hjälp av olika material och mönster på marken vid hållplatser och passager. Spårvagnen har låg instegshöjd och stannar nära plattformen vilket gör det lätt att ta sig ombord och stiga av, och det är jämn golvnivå i hela vagnen. Varje spårvagn har utrymmen i början och slutet av vagnen för resande med rullstol eller barnvagn. Det finns dessutom ett antal sittplatser i varje vagn, markerade med annan klädsel, med armstöd och utrymme för till exempel rullator, nära dörrarna. Spårvagnen har hörselslinga och vid rullstolsplatserna finns möjlighet att påkalla hjälp från föraren vid behov.

Det krävs särskilda tillstånd om man utför arbeten i närheten av spårvägen. Alla arbeten som utförs i närheten av spårvägen och där det finns risk för att människor och maskiner kan komma in i spårområdet eller komma i kontakt med kontaktledningen ska ha särskilt tillstånd från spårinnehavaren, Lunds kommun. Detta krav gäller även entreprenörer som uppför byggnadsställningar, fäller eller planterar träd, gör höga lyft med kranbil eller liknande utmed spårvägsanläggningen.
För mer information se vår sida om grävtillstånd

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?