Länk till startsidan

Stambana Lund–Hässleholm

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana. En ny stambana innebär smidigare och snabbare resor och det frigör kapacitet för godstrafik. Byggstart blir senast år 2029, men det är mycket som ska ske innan dess.

För att möta morgondagens resebehov planerar Trafikverket för nya dubbelspåriga stambanor mellan Stockholm och Malmö samt Stockholm och Göteborg. Den nya järnvägen består av flera sträckor. Tre av dem är utpekade som prioriterade. Det är Hässleholm-Lund, Järna-Linköping (Ostlänken) och Göteborg-Borås.

70 kilometer lång stambana Lund–Hässleholm

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg.

  • Den nya järnvägen ger snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan.
  • När Södra stambanan blir avlastad ger det mer tid för förebyggande underhåll. Det ger ett tåligare och mer robust järnvägssystem med bättre punktlighet. Antalet lokaltåg kan också öka på Södra stambanan.
  • När hela stambanan är färdigbyggd, kommer du kunna resa mellan Stockholm-Malmö mycket fortare än dagens 4 timmar och 25 minuter.
  • De nya stambanorna ska också öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv.

Nyfiken på nya stambanor – se Trafikverkets film

Trafikverket har gjort en film som berättar mer om nya stambanor.

Här kan du se Trafikverkets film.

Tidplan

Planerad byggstart för stambanan Hässleholm–Lund är någon gång mellan 2027–2029. Byggtiden kommer att pågå cirka tio år. Arbetet med Ostlänken–Järna–Linköping pågår sedan 2017 och den beräknas vara färdig mellan 2033 och 2035. Planerad byggstart för sträckan Göteborg–Borås är 2024.

Trafikverket utreder olika alternativ för sträckan

Projekt Hässleholm–Lund befinner sig just nu i ett av de tidigaste planeringsskedena vid byggandet av ny järnväg; en lokaliseringsutredning, som Trafikverket gör. Det är ett omfattande arbete som startade sommaren 2019. Lokaliseringsutredningen kommer att titta olika alternativ för sträckningen genom Lunds kommun. Utredningen tittar även på vilka konsekvenser det blir för landskap, kulturmiljö, befolkning, elektromagnetiska fält, luft, buller, vibrationer, olycksrisk, mark och vatten samt hushållning med naturresurser och klimatpåverkan.

När lokaliseringsutredningen är klar ska en järnvägsplan tas fram, också den av Trafikverket.

Vad händer nu?

Trafikverket arbetar nu med lokaliseringsutredningen, som förväntas vara färdigt under 2023. Än finns det inget beslut om korridor eller exakt vilken sträckning järnvägen ska ha. När Trafikverket har en beslutad korridor är nästa steg att utreda exakt var järnvägen ska gå inom korridoren och hur den ska utformas mer i detalj. Trafikverket planerar samråd fyra till första kvartalet 2023.

Samråd – din chans att tycka till!

En viktig del i lokaliseringsutredningen är också samråd, som gör det möjligt för dig att tycka till och lämna dina synpunkter.

Var är det möjligt att bygga en järnväg?

Det första samrådet under lokaliseringsutredningen genomfördes under perioden 16 februari–17 mars 2020. Efter samråd 1 gjorde Trafikverket kartläggningar och sammanställningar av alla förutsättningar i utredningsområdet, som är det område där det går att välja sträckning av den nya stambanan.

Sammanställningen pågick till sommaren 2020. Därefter såg Trafikverket på flera lämpliga sträckningar. Det gäller att väga olika intressen mot nyttan som den nya järnvägen kommer att ge.

Stämmer förutsättningarna?

Den 29 maj–18 juni 2020 genomförde projektet Lund sitt andra samråd under planeringsfasen Lokaliseringsutredning. Här presenterade Trafikverket de förutsättningar som har arbetats fram sedan föregående samråd. Syftet med detta samråd var att är att stämma av förutsättningarna som ligger till grund för analys och värdering för hela det efterföljande planerings- och utredningsarbetet.


Trafikverket Hässleholm–Lund

Förslag på sträckningar

Samråd tre pågick den 20 januari–16 mars 2021. Då presenterades ett första utkast till sträckningar, även kallat korridorer. Samrådsredogörelsen är klar till nästa samråd, som planeras till 2022. Trafikverket arbetar nu vidare med lokaliseringsalternativen.


Vill du läsa mer om synpunkterna som inkommit till Trafikverket? De har diarieförts på ärendenummer TRV 2018/88290, som du uppger när du kontaktar Trafikverket.

Trafikverket Hässleholm–Lund

Arbetet pågår

Mellan samråd 3 och 4 arbetar Trafikverket vidare med lokaliseringsalternativen.

Samråd fyra planeras till första kvartalet 2023

Trafikverket planerar samråd fyra till första kvartalet 2023.

Vill du läsa mer om stambanan och projektet?

Trafikverket Hässleholm–Lund

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?