Länk till startsidan

Skolbibliotekscentralen

Skolbibliotekscentralen (SBC) är en central resurs och ett sammanhållande nav för skolbiblioteken inom grundskolorna i Lund. Vi stödjer och stärker skolbiblioteken i Lund så att verksamheterna kan utvecklas och förstärkas i enlighet med elevernas behov och måluppfyllelse.

Vi ger bland annat konsultativt stöd i skolbiblioteksfrågor och samordnar och driver nätverk för erfarenhetsutbyte och kvalitetsutveckling för skolbibliotekarier samt skolledare.

Skolbibliotekscentralen är en del av Folkbiblioteken i Lund

Barnets kontakt med biblioteksverksamheten löper som en röd tråd genom förskole-, skol- och utbildningssystemet. Folkbiblioteken strävar efter att stärka det livslånga lärandet i samverkan mellan folkbiblioteken, förskola, grundskola, gymnasieskola och biblioteken inom universitetet.

Erbjudanden som Folkbiblioteken i Lund har till förskolor och skolor i Lunds kommun.

Kataloger och system

Samtliga grundskolor i Lunds kommun har anslutit tillbibliotekssystemet BOOK-IT, som Folkbiblioteken i Lund använder sedan 1999. Skolbiblioteken får därigenom också tillgång till det skolanpassade webbgränssnittet FreeLib. Har du frågor, kontakta systemavdelningen.
E-post: bibl.systemavd@lund.se

FreeLib

För bibliotekspersonal.

Logga in till FreeLib

Grundskolornas bibliotekskatalog

Logga in till grundskolornas bibliotekskatalog

Katalogisering

Beställ katalogposter som saknas i katalogen genom att använda följande e-tjänst:

Beställning av katalogpost

Skolbiblioteksenkät

Vad tycker eleverna om sitt skolbibliotek? Enkäten genomfördes 2012, 2015 och 2018.

Här kan du läsa en sammanställning av 2018 års resultat. Pdf, 2 MB.

Skolbibliotek

De som har godkänt att namn, telefonnummer samt e-postadress publiceras på webbplatsen, finns med i listan.

Kontaktpersoner på skolbiblioteken

Skola

Kontaktperson

E-post

Backaskolan

Monika Staub Halling

monika.staubhalling@lund.se

BMSL (Bilingual Montessori
School of Lund)

Ann Lagerhammar

ann.lagerhammar@bmsl.se

Byskolan

Jessika Jürs

jessika.jurs@lund.se

Delfinskolan

Annelie Carlsson

annelie.carlsson@lund.se

Flygelskolan

Magnus Barnholdt

magnus.barnholdt@lund.se

Fågelskolan

Åsa Persson

asa.persson3@lund.se

Fäladsgården

Magnus Barnholdt

magnus.barnholdt@lund.se

Fäladsskolan

Annelie Carlsson

annelie.carlsson@lund.se

Genarps skola

Pernilla Ulmius

pernilla.ulmius@lund.se

Gunnesboskolan

Emma Bister

emma.bister@lund.se

Hagalundskolan

Momo Wallerek Myrgren

momo.wallerekmyrgren@lund.se

Hubertusgården

Per Olov Norman

perolovleonard.norman@lund.se

Håstads skolaHäckeberga skola

Pernilla Ulmius

pernilla.ulmius@lund.se

Idalaskolan

Sara Mauritzon

sara.mauritzon@lund.se

Internationella
Engelska Skolan i Lund

Helena Svensson

helena.svensson.lund@engelska.se

ISLK

Anna Regnell

anna.regnell@lund.se

Järnåkraskolan

Anna Regnell, vik.

anna.regnell@lund.se

Killebäckskolan

Jessica Classon

jessica.classon@lund.se

Klostergårdsskolan

Åsa Westerberg, vik


asa.westerberg@lund.se

Kulparkskolan

Sara Fleischer

sara.fleischer@lund.se

KunskapsskolanLerbäckskolan / Oskarskolan

Hilda Andreassen

hilda.andreassen@lund.se

Lingua MontessoriskolanLMG - Lunds
Montessorigrundskola

Lena Tilly

lena.tilly@lmgilund.se

Lunds Waldorfskola

Malin Sparrman

bibliotek@lundswaldorfskola.se

Montessori Mondial Lund

Despina Asimakidis

despina.asimakidis@montessorimondial.se

Munspelets skola

Anita Andersson

anita.andersson@lund.se

Mårtenskolan

Sara Mattsson

annasara.mattsson@lund.se

Nyvångskolan

Frida Lindholm Forssten

frida.lindholmforssten@lund.se

Palettskolan

Robin Lundin

robin.lundin@lund.se

Prästängsskolan

Mattias Öhrman

mattias.ohrman@lund.se

Påskagängets skola

Erika Olofsson Liljedahl

erika.liljedahl@lund.se

Revinge skola

Jessika Jürs

jessika.jurs@lund.se

St Thomas skola

Gunnar Karlgren


Svaleboskolan

Sara Mauritzon
Kim Hillberg
Isabella Mörkberg

sara.mauritzon@lund.se
kim.hillberg@lund.se
isabella.morkberg@lund.se

Skrylleängskolan

Jessica Tell


Svaneskolan

Astrid Deppert

astrid.deppert@lund.se

Torna Hällestads
skola

Momo Wallerek Myrgren

momo.wallerekmyrgren@lund.se

Tunaskolan/
Östervångskolan

Sara Mattsson
Sara Seyffart

annasara.mattsson@lund.se

Sara.Seyffart@spsm.se

Uggleskolan

Jessika Jürs

jessika.jurs@lund.se

Vallkärra skola

Magnus Dahlberg

magnus.dahlberg2@lund.se

Vegalyckan

Madeleine Jehpsson

madeleine.jehpsson@lund.se

Vikingaskolan

Charlotte Hammar

charlotte.hammar@lund.se

Vårfruskolan
Apelskolan

Martina Lind

martina.lind@lund.se

Österskolan

Jessika Jürs

jessika.jurs@lund.se

Östratornskolan

Karin Bern

karin.bern@lund.se


Skolbibliotekarierna i Lund har genom en arbetsgrupp kallad Röda tråden skapat gemensamma riktlinjer förmedie- och informationskunnighet inom grundskolan. Det finns kommunabonnemang för följande databaser: Alex, Landguiden, Mediaarkivet och NE.

Databaser

Alex - författarlexikon på svenska.
Landguiden- innehåller utförliga texter om varje lands geografi, kultur, historia, politik, m.m. samt även kartor.

Mediearkivet - arkiv med tidningstexter, radioinslag och kungörelser.
Nationalencyklopedin, NE - Folkbibliotekets avtal har upphört men skolorna har ett separat avtal. Innehåller förutom uppslagsdelen även filmer från UR, olika temapaket med mera.

Informationssökning-källkritik

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?