Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet

Välkommen till möjligheternas program! Vare sig du vet vad du vill eller bara vill ha alla dörrar öppna är naturvetenskapsprogrammet en bra start. Programmet ger dig bredast möjliga behörighet till fortsatta studier men än viktigare är kunskaperna du får med dig.

Programmet ger dig möjlighet att välja mellan två olika inriktningar, har en spännande science-profil och ger dig många möjligheter till fördjupningar i både matte och språk.

På Katedralskolan möter du ett stimulerande studieklimat med välutbildade lärare, välutrustade laborationssalar och ett rikt föreningsliv. Du har unika möjligheter att fördjupa dig i matematik, engelska, språk och naturvetenskap, eller bredda utbildningen genom de valbara kurserna – vi har ett hundratal inom olika ämnesområden att välja bland! Valfriheten blir särskilt stor eftersom du utöver de 200p som finns till individuella val även får välja vilka kurser du vill läsa som programfördjupning (200p).

Vårt mål är att du ska stimuleras i dina studier, få hjälp när du behöver och trivas riktigt bra. Naturvetenskapliga ämnen läser vi vanligtvis i grupper med 20 elever för att det ska vara lätt att laborera och få individuell hjälp. Programmets elevhälsoteam med SYV, specialpedagog, skolsköterska och kurator arbetar för att alla ska klara utbildningen, nå sina mål och må bra.

Välkommen till möjligheternas skola!

Två inriktningar

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

På Naturvetenskap och samhälle vill vi ge en helhetsbild. Vi förstår människan bättre genom att studera biologi och psykologi. Kurser i samhällskunskap och geografi kastar ljus över vårt och andra samhällssystem och ställer viktiga framtidsfrågor. De naturvetenskapliga kurserna i biologi, fysik och kemi hjälper oss att förstå hur världen fungerar och öppnar för nya lösningar på många av de problem vi står inför.

Tillsammans bildar kurserna en naturvetenskaplig beteendeinriktning. Behörigheten till universitet och högskola efter genomförd utbildning är god, men inte riktigt lika heltäckande som inriktningen Naturvetenskap.

Inriktning Naturvetenskap

På inriktningen Naturvetenskap läser du fördjupningskurser i alla de naturvetenskapliga ämnena och inom matematik till minst kurs 4. Men det är samtidigt en bred och allmänbildande utbildning som framgår av kursöversikten. Det valbara utrymmet kan du använda för att ytterligare fördjupa dig i matematik och naturvetenskap eller ge din utbildning andra spännande inslag. Inriktningen ger bredast möjliga behörighet till fortsatta studier.

Profilen "Science"

Science är en profil för dig som är nyfiken på och genuint intresserad av naturvetenskap. Du ska också tycka det är kul med fältstudier, för vi åker på exkursioner och studieresor varje läsår. Dessa ger en djupare förståelse för naturens olika strukturer och drivkrafter. Dessutom är de socialt trevliga!

Under år ett åker vi till mossar och studerar sjöars 10 000-åriga historia. Vi åker också runt och tittar på Skånes geologi under en tvådagarsexkursion.

År två inleds med en tredagarsexkursion till Kullaberg och Öresundsregionen. Vi undersöker den marina miljön genom bottenprovtagning ute till havs och snorkling i kustnära vatten. På vårterminen besöker vi olika energiproducenter på temat hållbar utveckling. Under en exkursion med övernattning åker vi till anläggningar för solvärme, solenergi, vindkraft och förbränning av förnyelsebart material. Det finns också utrymme för exkursioner där fåglar, grodor och fladdermöss studeras. En given kvällsaktivitet vid varje övernattning är stjärn-, planet-, mån- och galaxskådning.

På höstterminen i år tre genomför vi en exkursion med övernattning då vi besöker olika företag för att se industriella processer på nära håll.

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i respektive ämne, men där det är lämpligt arbetar vi i ämnesövergripande projekt som tillsammans med fältstudierna bidrar till en helhetssyn. Väljer du Science innebär det att du läser inriktningen Naturvetenskap, ofta kallad natur-natur.

KatteMatte

Mer än 15 år av samarbete med Lunds universitet har lett fram till dagens Kattematte: matematik som breddar och fördjupar, specialiseringskurser som bygger på universitetskurser och för den som vill finns möjlighet att tentera dessa kurser på Lunds universitet.

Kattematte riktar sig till dig som tycker matte är roligt och intressant. När du läser Kattematte så börjar vi med Ma2c, det vill säga att vi förväntar oss att du redan läst Ma1c (eller har motsvarande kunskaper). Utöver de obligatoriska kurserna läser du Ma5 och har möjlighet att dessutom läsa två specialiseringskurser i matematik: universitetskurserna Algebrans grunder och Linjär algebra 1.

Observera att det går bra att kombinera Kattematte med Science och Fördjupningsspår i Engelska.

Fördjupningsspår i Engelska

Nu erbjuder vi ett fördjupningsspår även i engelska! Det bygger på att du har kunskaper i engelska motsvarande gymnasiets första kurs, Engelska 5. Under första året läser du både Engelska 5 och Engelska 6 men undervisningens tyngdpunkt kommer att läggas på Engelska 6. I år två läser du Engelska 7 och du kan välja en eller två fördjupningskurser i engelska under år två och tre. Vilken eller vilka fördjupningskurser vi kommer att erbjuda styrs av elevernas intresse, men minst en fördjupningskurs kommer vi att erbjuda.

Valbara kurser

Katedralskolan har ett rikt utbud av valbara kurser.

Massor av valfrihet

Kontakta oss om du har frågor

Eva Johnsson Hemberg, studie- och yrkesvägledare
E-post: eva.johnssonhemberg@lund.se
Telefon: 046-359 76 30

Martin Gustavsson, biträdande rektor
E-post: martin.gustavsson@lund.se
Telefon: 046-359 76 17

Poängplan

Gymnasiegemensamma kurser – 1150 p

Ämne

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100


Programgemensamma ämnen, 450 poäng

Ämne

Poäng

Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk steg 1, 3 eller Modersmål

100


Inriktningskurser NAT Nat - 400 p

Ämne

Poäng

Bilogi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100


Inriktningskurser NAT Nas - 300 p

Ämne

Poäng

Bilogi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100


Individuellt val 200 p

Ämne

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete och programfördjupningar - 300-400p

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100

Programfördjupningar

200

NaNas även Psykologi 1 och Psykologi 2

100

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Katedralskolan

En internationellt erkänd utbildning med mycket gott renommé som ger inträde till välkända universitet runt om i världen och i Sverige

Katedralskolan

Särskild variant av Samhällsprogrammet - för dig som vill veta hur det egentligen var!

Katedralskolan

Framgång, företagsamhet och fördjupning!