Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet

Vårt naturvetenskapliga program är en utbildning med både bredd och djup. Vi vill att du ska bli utmanad och stimulerad men också trivas och ha roligt. Därför arbetar vi undersökande och laborativt i välutrustade lokaler och gör många spännande exkursioner. Du möter engagerade och välutbildade lärare som samarbetar med universitetet.

Katedralskolan

Två inriktningar

  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle

Två profiler

  • Science
  • Global hälsa

Valfriheten är stor på N på Katedralskolan är stor. Förutom de 200 poäng som finns till individuellt val får du välja vilka kurser du vill läsa som programfördjupning. Du kan fördjupa dina naturvetenskapliga kunskaper eller låta andra intressen prägla utbildningen. Gymnasiearbetet i år tre gör du i anslutning till en av fördjupningskurserna.

Programmet ger högsta möjliga behörighet till fortsatta högskolestudier. Det finns två inriktningar inom naturvetenskapsprogrammet. Katte erbjuder båda. Du väljer inriktning först till årskurs två, men anger ett preliminärt val redan i gymnasievalet. Du kan ändra dig till årskurs 2, även om det kan innebära klassbyte.

Valbara kurser 2020-2021 Pdf, 197 kB.

Två inriktningar

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Den här inriktningen vänder sig till dig som vill kombinera naturvetenskapliga studier med ett samhällsintresse. Du kommer att läsa samhällskunskap, geografi, filosofi och psykologi samtidigt som du får en god grund i naturvetenskap och matematik. Som en röd tråd genom utbildningen går vår kunskap om människan, och hennes samspel med omgivningen som alla dessa ämnen hjälper till att kasta ljus över. Du kommer att få delta i Riksdags- och FN-rollspel, exkursioner i fält och studier av hållbar utveckling i vårt närområde.

Inriktning Naturvetenskap

Med sina fördjupande kurser i biologi, fysik, kemi och matematik vänder sig inriktningen till dig som är genuint naturvetenskapligt intresserad. På köpet öppnas alla dörrar inför fortsatta studier på vid gavel. Oavsett om du fortsätter inom naturvetenskap eller söker dig till andra ämnesområden blir du behörig och kan välja arbetsfält inom samhällsutveckling, medicin, naturvetenskap, teknik, forskning med mera.

Profilklasser "Science" och "Global hälsa"

När vi låter en pedagogisk idé och ett specifikt arbetssätt prägla utbildningen kallar vi det profilklass. Det ger dig möjlighet att få en utbildningsform som passar just dig. Själva utbildningen är densamma med programmål och kurser oförändrade. Vi läser normalt naturvetenskap i små grupper med 20 elever. Det gör att du kan fråga, undersöka och diskutera tills du förstår! Det ger utrymme för experimentellt arbete och det gör exkursionerna meningsfulla. De små grupperna är därför vårt pedagogiska huvudspår. I profilklasserna kan upplägget vara ett annat med helklasslektioner varvat med halvklass för laborationer.

Särskild anmälan för profilklass

Du anger i formuläret om du önskar gå i profilklass eller ej. Det gör du alltså inte i din gymnasieansökan. Formuläret är i första hand öppet till den 15 april. Du som önskat profil inom den ansökningstiden får senast 9 maj ett förhandsbesked som antingen säger att kommer att placeras i profilklass eller att du står i kö till sådan plats. Allt under förutsättning att du kommer in på N på Katedralskolan.

Klassplaceringen styrs av sådant vi alltid tar hänsyn till vid klassplacering såsom könsfördelning, bostadsort och betygsspridning. Men vi väger också in den motivering du anger i formuläret.

Detta är en profilklass för dig som är nyfiken och vill uppleva och utforska den naturvetenskap du studerar. Varje termin gör vi exkursioner, studieresor och/eller praktik som fördjupar förståelsen. Vi åker till exempel till Kullaberg i två dagar och undersöker den marina miljön. Under en tvådagarsexkursion studerar vi Skånes geologi och under två dagar i maj besöker vi platser för att titta och lyssna på fåglar, grodor, fladdermöss med mera. Det nära samarbete som utvecklats mellan ämnena ger dig en helhetssyn, men också utrymme för olika perspektiv. Vi samarbetar sedan flera år med Biomedicinskt centrum (BMC) och i trean kan vi erbjuda dig möjligheten att praktisera under två veckor på deras laboratorier.

Denna profilklass finns för dig som gärna blickar ut i världen. Är du intresserad av människor och människors livsvillkor? Av medicin och fysiologi? På Global hälsa möter du det globala perspektivet, med särskilt fokus på människans hälsa, i all undervisning. Vi samarbetar mycket över ämnesgränserna. Ett par veckor per termin bryts schemat och du får arbeta i större projekt kring aktuella teman. Arbetssättet är varierande och examinationsformerna kan vara posters, workshops, konferenser med mera. Vi planerar för några dagar i Köpenhamn i år ett, och besök i europeiskt land i år två.

Extra val

Du som vill läsa utökade kurser inom matematik, språk, musik och idrott har möjlighet att göra detta inom ramen för extra val.

KatteMatte-NA

Har du ett stort intresse för matematik? Kanske läser du redan gymnasiematematik? Väljer du KatteMatte-NA går du i en klass med Naturvetenskaplig inriktning, men har matematiklektionerna i en särskild grupp. Du läser de obligatoriska matematikkurserna men även fördjupningskurser i samarbete med Lunds universitet. Redan i ettan möter du lärare från universitetet. Huvudtanken är inte att rusa genom matematikkurserna utan att få en djupare förståelse och större bredd i dina matematikkunskaper. Om du önskar KatteMatte fyller du i detta i din gymnasieansökan.

Kontakta oss om du har frågor

Eva Johnsson Hemberg, studie- och yrkesvägledare
E-post: eva.johnssonhemberg@lund.se
Telefon: 046-359 76 30

Martin Gustavsson, biträdande rektor
E-post: martin.gustavsson@lund.se
Telefon: 046-359 76 17

Gymnasiegemensamma kurser – 1150 p

Ämne

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100


Programgemensamma ämnen, 450 poäng

Ämne

Poäng

Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk steg 1, 3

100


Inriktningskurser NAT Nat - 400 p

Ämne

Poäng

Bilogi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100


Inriktningskurser NAT Nas - 300 p

Ämne

Poäng

Bilogi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100


Individuellt val 200 p

Ämne

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete och programfördjupningar - 200 p

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100

Programfördjupningar

100

Uppdaterad:

Fler utbildningar

Katedralskolan

En internationellt erkänd utbildning med mycket gott renommé som ger inträde till välkända universitet runt om i världen och i Sverige

Katedralskolan

Särskild variant av Samhällsprogrammet - för dig som vill veta hur det egentligen var!

Katedralskolan

Framgång, företagsamhet och fördjupning!