Kontakta oss på Katedralskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Katedralskolan.

Kontakt och öppettider

E-post: katedralskolan@lund.se

Telefon: 046-359 76 10 (Expeditionen)

Expeditionen har öppet under vardagar mellan 08.00 och 15.00.
Begränsade öppet- och telefontider under lovdagar.

Sjukanmälan

Sjukanmälan är obligatorisk. Ring så fort du vet om att du är sjuk, gärna kvällen före. Du ska höra av dig före första lektionen och absolut senast klockan 12.00 första sjukdagen. Sedan måste du ringa varje dag tills du blir frisk. Du eller din vårdnadshavare kan också sjukanmäla dig via Skola24.

Telefonnummer för sjukanmälan:

0515-77 76 11

Om du på grund av sjukdom eller av annan orsak tvingas lämna skolan under pågående skoldag sjukanmäler du dig själv i Skola24. Du väljer då del av dag och anger tiden.

Vid skolstart kommer du att få dina inloggningsuppgifter till Skola24.

Logga in till Skola24

Hitta hit

Katedralskolan ligger i centrala Lund i kvarteret med samma namn och tomten avgränsas av Stora Södergatan, Svanegatan, Grönegatan och Drottensgatan. Besöksadress är Stora Södergatan 22, medan leveransadressen är Grönegatan 19.

Katedralskolan består av sex olika byggnader och två paviljonger samt en gymnastiksal.

Översikt alla byggnader

Översiktskarta Katedralskolan
I medsols riktning: Huvudbyggnad, Hus Stig Andersson, Gymnastiksal, Bruniushuset, Karl XII-huset, Naturvetarhuset, Hus Sten Bertil Olsson och två paviljonger.

Huvudbyggnad

Här finns bibliotek, expedition, matsal, café och aula.

Karta över Katedralskolans övriga byggnader
Huvudbygnaden i fyra våningar och Hus Stig Andersson. I denna byggnad finns expedition, matsal, elevcafé, aula och bibliotek.

Gymnastiksal, Bruniushuset, Karl XII-huset, Naturvetarhuset och hus Sten Bertil Olsson.

Översiktskarta Katedralskolans övriga byggnader
Gymnastiksal, Bruniushuset, Karl XII-huset, Naturvetarhuset och hus Sten Bertil Olsson.

Kontaktuppgifter till Katedralskolans personal:

Sofia Edelswärd Leger, gymnasiesekreterare (utbildningsadministration, planeringsfrågor m.m.)
sofia.edelsvardleger@lund.se
046-359 76 14


Katarina Granehult, gymnasiesekreterare (reception, elev- och personalservice, kommunikation, marknadsföring m.m.)
katarina.granehult@lund.se
046-359 67 99


Sandra Jönsson, gymnasiesekreterare (reception, elev- och personalservice, information, diarium, inköp m.m.)
sandra.jonsson3@lund.se

046-359 7610

 

Tina Hedendahl, ekonomi- och personaladministratör (ekonomifrågor, chefsstöd m.m.)

tina.hedendahl@lund.se

046-359 76 34

Pontus Degrell, bibliotekarie
pontus.degrell@lund.se
046-359 76 35


Katarina Granehult, biblioteksadministratör
katarina.granehult@lund.se
046-359 67 99

 

Lisa Pedersen, bibliotekarie
lisa.pedersen2@lund.se
046-359 76 25

Tobias Olsson, IT-utvecklare
tobias.olsson@lund.se
046-359 63 12


Daniel Swenson, IT-tekniker/Student Helpdesk
daniel.swenson@lund.se
046-359 57 51

Institutioner

Biologi
046-359 76 21


Ekonomiska och juridiska ämnen
046-359 80 10


Engelska och Moderna språk
046 359-76 37


Estetiska ämnen
046-359 38 62


Fysik
046-359 76 33


Historia och Samhällskunskap
046-359 76 63


IB-lärarrum
046-359 76 49


Idrott och hälsa
046-359 76 26


Kemi
046-359 76 31


Matematik
046-359 77 94


Matematik norra arbetsrummet
046-359 76 32


Naturkunskap
046-359 71 02


Samhällsvetenskapliga ämnen och Psykologi
046-359 76 24


Svenska
046-359 76 36

Linda Andersson, skolsköterska för IBDP-, N- och PDP-elever

linda.andersson4@lund.se
046-359 76 27


Hanna Fahlén , skolsköterska för E-, HiP- och S-elever
hanna.fahlen@lund.se
046-359 76 43


Marcus Johnsson, kurator för IBDP-, N- och PDP-elever

marcus.johnsson@lund.se
046 -359 76 07


Fredrika Olsen, kurator för E, HiP- och S-elever

fredrika.olsen@lund.se

046-359 76 28


Elin Persson, skolsköterska

elin.persson@lund.se

046-359 76 70


Ingela Andersson, skolvärdinna

ingela.andersson3@lund.se

046-359 76 55


Jonas Persson, skolpräst

jonas.j.persson@svenskakyrkan.se
046-71 87 45
0729-85 02 91

Linda Andersen, lokalvårdare med inköpsansvar

linda.andersen2@lund.se

046-359 60 07


Mirvete Asllani, lokalvårdare
mirvete.asllani@lund.se


Bozenna Ekelund, lokalvårdare
bozenna.ekelund@lund.se


Karina Hallin, lokalvårdare
karina.hallin@lund.se


Mary-bell Heideman, samordnande lokalvårdare

marybell.heideman@lund.se

046-359 52 43


Araya Wankling, lokalvårdare
araya.wankling@lund.se


Aiqin Xu, lokalvårdare
aiqin.xu@lund.se


Lu Zhang, lokalvårdare

lu.zhang@lund.se


Joachim Åback, lokalvårdare med inköpsansvar

046-359 81 23
joachim.aback@lund.se


Katedralskolans kök

046-359 76 23


Ingrid Olsson, samordnare skolrestaurangen

ingrid.olsson2@lund.se
046-359 79 99


Klas Therminus, kökschef

klas.thermaenius@lund.se
046-359 51 80

A

Abrahamsson, Alexander, lärare i musik
alexander.abrahamsson@lund.se

046-359 38 62


Almehed, Louise, lärare i engelska

louise.almehed@lund.se

046-359 76 49


Alpman, Catrin lärare i geografi, historia och religionskunskap, utvecklingsledare i geografi
catrin.alpman@lund.se

046-359 71 02


Anderberg, Elisabeth, lärare i engelska och historia, utvecklingsledare i engelska

elisabeth.anderberg@lund.se

046-359 76 37


Andersson, Felicia, lärare i matematik och fysik (tjl läsåret 22/23)


Andersson, Fredrik, lärare i samhällskunskap och psykologi, utvecklingsledare i psykologi
fredrik.andersson2@lund.se

046-359 76 24


Andersson, Karl-Johan, lärare i historia och samhällskunskap, utvecklingsledare i historia

karl-johan.andersson@lund.se

046-359 76 63


Andersson, Nils, lärare i musik

nils.andersson@lund.se

046-359 38 62


Antaya, Anna, lärare i engelska och psykologi
anna.antaya@lund.se

046-359 76 24


B

Barr, Olof, lektor i matematik
olof.barr@lund.se

046-359 77 94


Bravomalo, Barbarella, lärare i juridik, spanska och svenska
barbarella.bravomalo@lund.se

046-359 76 37


Berglund, Pontus, lärare i naturkunskap
pontus.berglund@lund.se

046-359 76 21


Broman, Malin, lärare i engelska
malin.broman@lund.se

046-359 76 49


C

Callmer, Louise, lärare i engelska och historia, utvecklingsledare i engelska
louise.callmer@lund.se

046-359 76 37


Cea-Håkansson, Marcelo, lektor i spanska, undervisar även i svenska
marcelo.ceaalvarado@lund.se

046-359 76 37


Chavez Escobar, Johanna, lärare i naturkunskap och spanska, utvecklingsledare i spanska
johanna.chavezescobar@lund.se

046-359 76 37


Christensson, Camilla, lektor i naturvetenskaplig specialisering, undervisar i kemi
camilla.christensson@lund.se

046-359 76 31


Carlström Birgersdotter, Annette, lektor i biologi och internationalisering
annettebirgersdotter.carlstrom@lund.se

046-359 76 21


Claesson, Lena, lärare i fysik och matematik
lena.claesson@lund.se

046-359 71 02


Cohen, Nomi, förstelärare i religionskunskap, svenska och Theory of knowledge,

utvecklingsledare i Theory of knowledge
nomi.cohen@lund.se

046-359 76 49


Cojocariu, Ioanamaria, lärare i Visual Arts
ioanamarialiudmila.cojocariu@lund.se

046-359 76 49


D

Danielsson, Håkan, förstelärare i historia och samhällskunskap
hakan.danielsson@lund.se

046-359 76 63


Dilton, Ulrika, lärare i engelska och svenska
ulrika.dilton@lund.se
046-359 76 36

E

Edlund, Håkan, lärare i kemi och matematik
hakan.edlund@lund.se

046-359 76 32


Edman, Gunilla, lärare i fysik och matematik
gunilla.edman@lund.se

046-359 77 94


Ekelöw, Magdalena, lärare i biologi och naturkunskap
magdalena.ekelow@lund.se

046-359 76 21


Ekstedt, Hanna, lärare i svenska och svenska som andraspråk

hanna.ekstedt@lund.se

046-359 76 36

F

Forén, Pär, lärare i företagsekonomi, idrott och hälsa, psykologi och Theory of Knowledge samt
CAS advisor
par.foren@lund.se

046-359 76 49


Forsell, Anna, lärare i engelska och samhällskunskap
anna.forsell@lund.se

046-359 76 37


Fredriksson, Emma, lärare i engelska och svenska, tillika speciallärare
emma.fredriksson2@lund.se

046-359 76 55


Frisk, Ellinor, lärare i franska och matematik (föräldraledig läsåret 22/23)


Fuentes, Ana, lärare i matematik och programmering (tjl 22/23)


Fözö, Susanna, lärare i kemi och matematik (tjl läsåret 22/23)


G

Glans, Kristian, lärare i idrott och hälsa och utvecklingsledare i idrott och hälsa
kristian.glans@lund.se

046-359 76 26


Gottschalk, Ylva, förstelärare i fysik, utvecklingsledare i fysik
ylva.gottschalk@lund.se

046-359 76 33


Greisson, Emelie, lärare i franska och svenska, utvecklingsledare i svenska
emelie.greisson@lund.se

046-359 76 36


Gunnarson, Susanna, lärare i bild och form och fotografisk bild
susanna.gunnarson@lund.se

046-359 38 62


H

Haas, Eva, lärare i biologi och naturkunskap
eva.haas@lund.se

046-359 76 21


Hammam, Hagar, lektor tillika förstelärare i kemi, utvecklingsledare i kemi
hagar.hammam@lund.se

046-359 76 31


Helldén, Magnus, förstelärare i biologi, kemi och naturkunskap, utvecklingsledare i biologi
magnus.hellden@lund.se

046-359 76 21


Holmberg, Johan, lärare i fysik och matematik
johan.holmberg@lund.se

046-359 76 33


Holmberg, Anna-Linda, lärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska
annalinda.holmberg@lund.se

046-359 76 37


Hult, Karl-Niklas, förstelärare i hållbar utveckling, lärare i biologi och naturkunskap,
utvecklingsledare i naturkunskap
karlniklas.hult@lund.se

046-359 71 02


Håkansson, Stefan, lektor i historia, undervisar även i samhällskunskap
stefan.hakansson@lund.se

046-359 76 24


J

Jacobsson, Mats, lektor i svenska, undervisar även i filmkunskap, historia och religionskunskap
matschrister.jakobsson@lund.se

046-359 76 36


Jansson, Andrina, lärare i engelska och svenska
andrina.jansson@lund.se

046-359 76 36


Johansson, Annie, lärare i matematik, utvecklingsledare i matematik

annie.johansson@lund.se

046-359 76 32


Johansson, Gunilla, lärare i matematik

gunilla.johansson@lund.se

046-359 76 32


Johansson, Helene, lärare i engelska och franska
helene.johansson@lund.se

046-359 76 37


Johansson, Roland, lärare i fysik och matematik
roland.johansson@lund.se

046-359 76 33


Johnsson, Maria, lärare i historia och samhällskunskap
maria.johnsson@lund.se

046-359 76 63


Jonéus, Magnus, förstelärare i företagsekonomiska och juridiska ämnen tillika schemaläggare
magnus.joneus@lund.se

046-359 80 10


Jonsson, Henrik, lärare i kemi och matematik, utvecklingsledare i kemi
henrik.jonsson3@lund.se

046-359 76 31


K

Karlsson, Marcus, lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap,

utvecklingsledare i historia, koordinator på Historieprogrammet
marcus.karlsson@lund.se

046-359 76 63


Karlsson, Susanne, lärare i matematik, utvecklingsledare i matematik
susanne.mattsson@lund.se

046-359 76 32


Kiefer, Christian, lärare i kemi och naturkunskap
christian.kiefer@lund.se

046-359 76 31


Kind, Johan, lärare i matematik och samhällskunskap
johan.kind@lund.se

046-359 77 94


Klein, Kevin, lärare i matematik

kevin.klein@lund.se

046-359 76 32


Knubbe, Johan, lärare i fysik och matematik
johan.knubbe@lund.se

046-359 77 94


Kvennberg, Katarina, lärare i historia och samhällskunskap, utvecklingsledare i samhällskunskap
katarina.kvennberg@lund.se

046-359 76 63

L

Larsson, Henrik, förstelärare i psykologi, samhällskunskap och sociologi,
utvecklingsledare i samhällskunskap
henrik.larsson@lund.se

046-359 76 24


Laster Grip, Daniel, lärare i biologi och naturkunskap

daniel.lastergrip@lund.se

046-359 76 21


Lundahl, Anna, lärare i engelska och svenska
anna.lundahl@lund.se

046-359 76 36


M

Markley, Jason, lärare i filosofi och företagsekonomi
jason.markley@lund.se

046-359 80 10


N

Nergelius, David, lärare i idrott och hälsa och matematik
david.nergelius@lund.se

046-359 77 94


Nevano, Lisa, lärare i italienska och naturkunskap

lisa.nevano@lund.se

046-359 71 02


Nilsson, Elin, lärare i svenska och svenska som andraspråk
elin.nilsson5@lund.se

046-359 76 36


Nilsson, Jens, lärare i idrott och hälsa
jens.nilsson3@lund.se

046-359 76 26


Nilsson, Martin, förstelärare i pedagogik, psykologi och samhällskunskap
martin.nilsson2@lund.se

046-359 76 24


Nilsson, Maja, lärare i religionskunskap och samhällskunskap
maja.nilsson3@lund.se

046-359 76 24


Nilsson, Pia, lärare i svenska och tyska, utvecklingsledare i tyska
pia.nilsson@lund.se

046-359 76 37


Nkolina, Cecilia, lärare i franska, utvecklingsledare i franska
cecilia.nkolina@lund.se

046-359 76 37


Norberg, Angelica, lärare i engelska och psykologi
angelicakatarina.norberg@lund.se

046-359 76 24


Nordenbris, Victor, lärare i matematik
victor.nordenbris@lund.se

046-359 76 32


Nordström, Katarina, lärare i engelska och svenska
martakatarina.nordstrom@lund.se

046-359 76 36


Nylén, Åke, lärare i Business and Management
ake.nylen@lund.se

046-359 76 24


O

Olsson, Patrik, lärare i företagsekonomiska och juridiska ämnen
patrik.olsson2@lund.se

046-359 80 10


Olsson Åhlund, Annika, lärare i företagsekonomiska och juridiska ämnen
annika.olsson.ahlund@lund.se

046-359 80 10


Olsson, Peter, lärare i biologi och naturkunskap (föräldraledig till 6 november).


Ohlsson, Christian, lärare i historia och samhällskunskap
christian.ohlsson@lund.se

046-359 76 24


P

Palm, Stina, lektor i franska, undervisar även i svenska
kristina.palm@lund.se

046-359 76 36


Palm, Martin, lärare i fysik och matematik, utvecklingsledare i fysik
martin.palm@lund.se

046-359 76 33


Persson, Ulrike, lärare i idrott och hälsa och tyska, utvecklingsledare i idrott och hälsa
ulrike.persson@lund.se

046-359 7626


Pettersson, Malin, lärare i franska, svenska och svenska som andraspråk
malin.pettersson2@lund.se

046-359 76 36


Pihlemark, Henrik, förstelärare i fysik och matematik
henrik.pihlemark@lund.se

046-359 76 33


Prellner, Anna, förstelärare i spanska och svenska
anna.prellner@lund.se

046-359 76 33

R

Rhodin Edsö, Jenny, lektor i biologi, undervisar även i kemi
jenny.rhodinedso@lund.se

046-359 76 21


Ricci, Andreas, förstelärare i filosofi och matematik, utvecklingsledare i matematik
andreas.ricci@lund.se

046-359 77 94


Ringwald, Edit, lärare i engelska och historia
edit.ringwald@lund.se

046-359 76 37


Rosenkvist, Jeanette, lärare i kemi och naturkunskap

jeanette.rosenkvist@lund.se

046-359 76 31

 

Rubenson, Andreas, lärare i filosofi, historia, juridik, samhällskunskap

och religionskunskap

andreas.rubenson@lund.se

046-359 80 10


S

Sandin, Daniel, förstelärare i historia, religionskunskap och svenska,

utvecklingsledare i religionskunskap
daniel.sandin@lund.se

046-359 76 36


Selén, Carina, förstelärare i företagsekonomiska och juridiska ämnen,
utvecklingsledare i företagsekonomi
carina.selen@lund.se

046-359 80 10


Sellers, Amanda, lärare i engelska och svenska
amanda.sellers@lund.se

046-359 76 37


Simon, Robert, lärare i filosofi och matematik
robert.simon@lund.se

046-359 77 94


Sitar, Christina, lärare i dans, körsång och musik, utvecklingsledare i dans och musik
christina.sitar@lund.se

046-359 38 62


Sjöholm,Torbjörn, lärare i religionskunskap och svenska
torbjorn.sjoholm@lund.se

046-359 76 36


Skogsberg, Nicklas, lärare i företagsekonomiska och juridiska ämnen
nicklas.skogsberg@lund.se

046-359 80 10


Smidfelt, Linda, lärare i engelska och italienska, utvecklingsledare i italienska
linda.smidfelt@lund.se

046-359 76 37


Stevic, Bobo, lärare i engelska, psykologi och spanska
bobo.stevic@lund.se

046-359 76 24


Stolt, Maja, lärare i svenska och svenska som andraspråk

maja.stolt@lund.se

046-359 76 36


Strandqvist, Johan, lärare i kemi och matematik
johan.strandqvist@lund.se

046-359 76 31


Strömbäck, Gustav, lärare i matematik
gustav.stromback@lund.se

046-359 76 32


Svensäter, Henrik, lärare i engelska och psykologi, utvecklingsledare i psykologi
henrik.svensater@lund.se

046-359 76 24


Säll, Vivi, lärare i engelska, svenska och Theory of Knowledge
vivi.sall@lund.se

046-359 76 49


Sörensen, Tony, lärare i danska och filosofi, utvecklingsledare i filosofi
tony.sorensen@lund.se

046-359 76 37


T

Teran Espinoza, Christina, lärare i spanska

christina.teranespinoza@lund.se

046-359 76 37


Terfelt, Veronica, lärare i engelska och geografi
veronica.hansson@lund.se

046-359 76 37


Trägårdh, Kirk, förstelärare i filmkunskap, engelska och svenska
kirk.tragardh@lund.se

046-359 76 36


U

Ulfsson, Erik, lärare i kemi och matematik
erik.ulfsson@lund.se

046-359 76 31


Uronen Hansson, Heli, lärare i geografi och naturkunskap
heli.uronenhansson@lund.se

046-359 71 02


V, W

Wall, Lina, lärare i engelska, idrott och hälsa
lina.wall@lund.se

046-359 76 26


Wallinder Eva, lärare i fysik
eva.wallinder@lund.se

046-359 76 33


Vasiliadis, Joakim, lärare i engelska och tyska
joakim.vasiliadis@lund.se

046-359 76 37


Wessfeldt, Erik, lärare i religionskunskap och svenska
erik.wessfeldt@lund.se

046-359 76 36


Wickander, Andreas, lärare i engelska, samhällskunskap och svenska
andreas.hakanssonwickander@lund.se

046-359 76 36


Wiman, Maria, lärare i svenska

maria.wiman@lund.se

046-359 76 36


Wivast, Uno, lärare i engelska och svenska, utvecklingsledare i svenska
uno.wivast@lund.se

046-359 76 36


Wågby, Mathias, lärare i historia, svenska och svenska som andraspråk
mathias.wagby@lund.se

046-359 76 36


Z

Zaar, Karin, lärare i matematik
karin.zaar@lund.se

046-359 77 94


Ö

Ögren, Bo, lärare i filosofi, matematik och Theory of Knowledge
bo.ogren@lund.se

046-359 77 94


Öhrman, Mats, lärare i Business and Management och Economics
mats.ohrman@lund.se

046-359 76 24


Östvall, Malin, lärare i biologi och naturkunskap, utvecklingsledare i biologi
malin.ostvall@lund.se

046-359 71 02

Ingalill Fritzon, rektor
ingalill.fritzon@lund.se
046-359 76 15


Anna Edqvist, biträdande rektor E
anna.edqvist2@lund.se
046-359 76 18


Gunilla Gunnarsson, biträdande rektor IBDP, PDP, S21a-b, S22a-b
gunilla.gunnarsson@lund.se
046-359 76 09


Martin Gustavsson, biträdande rektor N
martin.gustavsson@lund.se
046-359 76 17


Peter Pripp, biträdande rektor HiP, S (ej S21a-b och S22a-b)
peter.pripp@lund.se
046-359 76 22


Åsa Björkman, administrativ chef
asa.bjorkman2@lund.se
046-359 76 40


Katarina Asklöf Flennmark, IB-samordnare/IB Diploma Coordinator
katarina.asklofflennmark@lund.se

046-359 76 16

Emma Fredriksson, speciallärare
emma.fredriksson2@lund.se
046-359 76 96


Monica Mattsson, specialpedagog för DP-, N- och PDP-elever
monica.mattsson@lund.se
046-359 80 13


Anna Svenonius, specialpedagog för E-, HiP och S-elever
anna.svenonius@lund.se
046-359 76 54


Marie Johansson, lärarassistent/provkoordinator
marie.johansson2@lund.se

Ingela Andersson, skolvärdinna.

ingela.andersson3@lund.se

046-359 76 55


Kristina Hallqvist, studie- och yrkesvägledare för HiP-, S- och E-elever.
kristina.hallqvist@lund.se
046-359 76 29


Eva Johnsson Hemberg, studie- och yrkesvägledare för N-elever.
eva.johnssonhemberg@lund.se
046-359 76 30


Kajsa Jönsson, studie- och yrkesvägledare för DP- och PDP-elever. Vikarie t o m den 30 juni.

kajsa.jonsson2@lund.se

046-359 76 53


Johanna Olsson, studie- och yrkesvägledare för DP-, PDP-, E år2- och E år3-elever.

(Föräldraledig fr o m den 1 februari).

Vaktmästeriet
046-359 76 19


Ilter Elhuseyni, vaktmästare
ilter.elhuseyni@lund.se
046-359 74 84


Patrik Grönvall, vaktmästare

patrik.gronvall@lund.se

046-359 74 86

 

Anki Wahldin, samordnande vaktmästare
ann-christin.wahldin@lund.se
046-359 74 82

Uppdaterad:

Dela sidan: