Katedralskolans kamrat- och alumniförening

I anslutning till Katedralskolans 900-års jubileum 1985 tog den välkände lundaprofilen Knut Borglin – student vid Katedralskolan 1934 – initiativ till bildandet av Katedralskolans kamrat- och alumniförening. Denna har alltså funnits en lång tid och visat sig vara en mycket livskraftig förening.

Vad är och vad gör Katedralskolans kamratförening?

Ordförande under dess första 18 år var Knut Borglin. Katedralskolans kamratförening ser som sin uppgift att vara ett föreningsband mellan olika generationer av elever vid Katedralskolan, samt mellan dem och deras skola. Föreningen vill stödja Katedralskolan och dess intressen och medverka till att skolans traditioner bevaras. Sedan 1991 står kamratföreningen bakom ett årligt musikpremium, som delas ut till någon därav särskilt förtjänt elev eller grupp av elever vid läsårsavslutningen.

Kamratföreningen anordnar ett medlemsmöte varje år. Detta möte, tillika årsmöte, äger vanligen rum en söndag i maj, är förlagt till Katedralskolans aula och är alltid välbesökt. Sång- och musikframträdande av en grupp sångare från skolan och av årets musikpremietagare är stående inslag, liksom ett föredrag av någon före detta elev eller lärare vid skolan.

Skolminnen och historiska tillbakablickar på Katedralskolan och Lund är vanliga teman vid dessa föredrag. Mötet avslutas med ett kaffesamkväm i skolans matsal.

Två årliga medlemsutskick görs, ett i april och ett i november. Vårutskicket innehåller förutom inbjudan till årsmötet en liten betraktelse över det gångna året på skolan. Höstutskicket innehåller bland annat årsmötesföredraget i utskrift eller referat. Skolminnen, insända av medlemmarna, vidarebefordras i utskicken.

Vilka får vara medlemmar i Katedralskolans kamratförening?

Medlem i Katedralskolans kamratförening kan den bli som varit elev eller anställd, eller den som är elev eller anställd vid Katedralskolan.

Hur blir man medlem i Katedralskolans kamratförening?

Anmälan om medlemskap sker enklast genom inbetalning av årsavgiften 50 kronor till Katedralskolans kamratförening på plusgiro 64 35 76 – 2. Tänk bara på att skriva tydligt namn och adress på plusgirotalongen om sådan används vid inbetalningen.

Kontakt

För mer information, kontakta Kamratföreningen via deras Facebooksida eller ordförande Louise Callmer.
E-post: louise.callmer@lund.se.

Kamratföreningen på Facebook

Uppdaterad:

Dela sidan: