Länk till startsidan

Massor av valfrihet

Oavsett vilket program du väljer så har vi ett spännande utbud av programfördjupningskurser och individuella val. Vi har också på de flesta program släppt många poäng fria så att du själv kan skräddarsy din utbildning efter dina egna önskemål. Vi erbjuder även fördjupningsspår i Engelska, Matematik och Moderna språk.

Du kan använda det individuella valet till att bredda din utbildning med kurser från andra program eller inriktningar och på så sätt vidga din högskolebehörighet. Du kan också välja något som bara verkar riktigt roligt att lära sig. Katedralskolan har ett ovanligt stort utbud av kurser för individuellt val.

Tre olika fördjupningsspår

På Katedralskolan satsar vi på både bredd och djup i alla våra ämnen och kurser. Men i tre ämnen har vi utarbetat särskilt goda möjligheter för dig som vill fördjupa dig: Engelska, Matematik och Språk.

Fördjupningsspår i Engelska

Goda kunskaper i engelska blir mer och mer viktigt i vår globaliserade värld. Med goda kunskaper i Engelska blir du mer attraktiv för framtida jobb och studier såväl- inom som utom Europa. Har du mycket bra kunskaper i och ett stort intresse för ämnet? Vill du läsa extra mycket Engelska under din gymnasietid på Katedralskolan? Då är fördjupningsspåret i Engelska kanske något för dig? Detta är valbart för alla elever på de nationella programmen. Du börjar att läsa Engelska 6 i årskurs 1 samtidigt som du examineras på Engelska 5. I årskurs 2 läser du Engelska 7 och sedan finns det möjlighet till ytterligare kurs i årskurs 3 som fördjupning. I de olika kurserna så kommer du även få intressanta föreläsningar och samarbete med t ex universitetet.

Fördjupningsspår i Engelska söker du samtidigt som du söker till gymnasiet.

Höga språksteg och språkdiplom

Katedralskolan har alltid varit en språkskola och på plats erbjuder vi undervisning i fem moderna språk vid sidan av Engelska (I samarbete med vår systerskolor erbjuds ytterligare språk.). På Katedralskolan ges du en unik möjlighet att läsa språk på en hög nivå. Alla elever som väljer att fortsätta med samma språk som lästs på grundskolan börjar i årskurs ett på steg 3. Om de sedan vill fortsätta med språk kan de läsa t.o.m. steg 6 i Franska, Spanska och Tyska. Få skolor i landet erbjuder kurser på denna nivå.

Vi erbjuder Danska och Italienska som nybörjarspråk. Dessa kan du läsa upp t.o.m. steg 3.

I årskurs 3, när eleverna läser steg 6, genomförs språkdiplom (DELF, DELE och DSD) enligt den internationella GERS-standarden (B2/C1). Proven är kostnadsfria för eleverna och ger möjlighet att söka till universitet och högskolor i alla länder där språket talas. Jobbmöjligheterna blir också större både utomlands och i Sverige då elever som klarat proven får ett internationellt certifikat som gäller i hela världen.

Elever som väljer att avsluta sina språkstudier efter steg 3 och steg 4 får även de med sig goda kunskaper som kan användas både i arbetsliv och privatliv.

Du väljer modernt språk samtidigt som du söker till gymnasiet.

KatteMatte och Matematik i snabbare takt

Mer än 15 år av samarbete mellan N-programmet på Katte och Lunds universitet har lett fram till dagens KatteMatte:

Matematik som breddar och fördjupar, specialiseringskurser som bygger på universitetskurser och för den som vill finns möjlighet att tentera dessa kurser på Lunds universitet.

KatteMatte riktar sig till dig som tycker matte är roligt och intressant. När du läser KatteMatte så börjar vi med Matematik 2c, det vill säga att vi förväntar oss att du redan läst Matematik 1c (eller har motsvarande kunskaper). Utöver de obligatoriska kurserna läser du Matematik 5 och har möjlighet att dessutom läsa två specialiseringskurser i matematik: universitetskurserna Algebrans grunder och Linjär algebra 1.

KatteMatte söker du samtidigt som du söker till gymnasiet.

Även för dig som går E och S finns en möjlighet att läsa mer Matematik

På Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet finns det också möjlighet att komma längre i Matematik. Då läser du både Matematik 1b och 2b under första läsåret. Under det andra läsåret läser du Matematik 3b, och du har möjlighet att välja Matematik 4 inför ditt sista år.

Fördjupning i Matematik på E och S söker du antingen när du väljer till gymnasiet eller när du har börjat på Katedralskolan.

Valbara kurser

Inför årskurs 2 och årskurs 3 har du ett helt smörgåsbord av kurser att välja från. Vårt utbud växlar lite mellan åren, men nedan kan du ändå får en bild av vilken stor valfrihet det finns på Katedralskolan:

 • Kriminologi
 • Lärande och utveckling
 • Psykologi 1 - 50 p
 • Psykologi 2a - 50 p
 • Psykologi 2b - 50 p
 • Sociologi
 • Undersökande beteendevetenskap
 • Företagsekonomi 1
 • Ledarskap och organisation
 • Privatjuridik
 • Engelska kurs 7
 • Latin - språk och kultur
 • Danska 1-2-3
 • Franska 4-5-6
 • Italienska 1-2-3
 • Spanska 4-5-6
 • Tyska 4-5-6
 • Bild och form 1b
 • Dansträning
 • Film- och tv-produktion 1
 • Fotografisk bild 1
 • Körsång
 • Musik
 • Idrott och hälsa 2
 • Idrott och hälsa 1-specialisering
 • Träningslära 1
 • Matematik 3b
 • Matematik 4
 • Matematik 5
 • Matematik specialisering – lineär algebra
 • Astronomi
 • Bioteknik
 • Biologisk mångfald
 • Experimentell Biologi
 • Experimentell Fysik
 • Fysik 2
 • Fysik 3
 • Medicinsk orientering
 • Naturkunskap 2
 • Politik och hållbar utveckling
 • Filosofi 1 – 50 p
 • Geografi 1
 • Geografi 2
 • Historia 2a
 • Historia 3
 • Internationell ekonomi
 • Klass, genus och etnicitet
 • Religionspsykologi
 • Samhällskunskap 2
 • Samhällskunskap 3
 • Film- och Tv-kunskap
 • Litteratur
 • Retorik
 • Retorik för dig som inte gillar att hålla tal
 • Skrivande
 • Svenska som andraspråk 2+3
 • Programmering 1
 • CAD 1&2
 • Mekatronik 1
 • Design 1
 • Webbutveckling 1

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?