Länk till startsidan

Massor av valfrihet

Oavsett vilket program du väljer så har vi ett spännande utbud av programfördjupningskurser och individuella val. Vi har också på de flesta program släppt många poäng fria så att du själv kan skräddarsy din utbildning efter dina egna önskemål. Vi erbjuder också fördjupningsspår i Engelska, Matematik och Moderna språk.

Du kan använda det individuella valet till att bredda din utbildning med kurser från andra program eller inriktningar och på så sätt vidga din högskolebehörighet. Du kan också välja något som bara verkar riktigt roligt att lära sig. Katedralskolan har ett ovanligt stort utbud av kurser för individuellt val.

Tre olika fördjupningsspår

På Katedralskolan satsar vi på både bredd och djup i alla våra ämnen och kurser. Men i tre ämnen har vi utarbetat särskilt goda möjligheter för dig som vill fördjupa dig: Engelska, Matematik och Språk.

Fördjupningsspår i Engelska från hösten 2022

Goda kunskaper i engelska blir mer och mer viktigt i vår globaliserade värld. Med goda kunskaper i engelska blir du mer attraktiv för framtida jobb och studier såväl- inom som utom Europa. Har du mycket bra kunskaper i och ett stort intresse för ämnet? Vill du läsa extra mycket engelska under din gymnasietid på Katedralskolan? Då är fördjupningsspåret i engelska kanske något för dig? Hösten 2022 kommer vi, förutom fördjupningsspår i matematik och språk, även erbjuda det i engelska. Fördjupningsspåret är valbart för alla elever på de nationella programmen. Du börjar att läsa engelska 6 i årskurs 1 samtidigt som du examineras på engelska 5. I årskurs 2 läser du engelska 7 och sedan finns det möjlighet till ytterligare kurs i årskurs 3 som fördjupning. I de olika kurserna så kommer du även få intressanta föreläsningar och samarbete med t ex universitetet.

Fördjupningsspår i Engelska söker du samtidigt som du söker till gymnasiet.

Höga språksteg och språkdiplom

Katedralskolan har alltid varit en språkskola och på plats erbjuder vi undervisning i fem moderna språk vid sidan av Engelska (I samarbete med vår systerskolor erbjuds ytterligare språk.). På Katedralskolan ges du en unik möjlighet att läsa språk på en hög nivå. Alla elever som väljer att fortsätta med samma språk som lästs på grundskolan börjar i årskurs ett på steg 3. Om de sedan vill fortsätta med språk kan de läsa t.o.m. steg 6 i Franska, Spanska och Tyska. Få skolor i landet erbjuder kurser på denna nivå.

Vi erbjuder Danska och Italienska som nybörjarspråk. Dessa kan du läsa upp t.o.m. steg 3.

I årskurs 3, när eleverna läser steg 6, genomförs språkdiplom (DELF, DELE och DSD) enligt den internationella GERS-standarden (B2/C1). Proven är kostnadsfria för eleverna och ger möjlighet att söka till universitet och högskolor i alla länder där språket talas. Jobbmöjligheterna blir också större både utomlands och i Sverige då elever som klarat proven får ett internationellt certifikat som gäller i hela världen.

Elever som väljer att avsluta sina språkstudier efter steg 3 och steg 4 får även de med sig goda kunskaper som kan användas både i arbetsliv och privatliv.

Du väljer modernt språk samtidigt som du söker till gymnasiet.

KatteMatte och Matematik i snabbare takt

Mer än 15 år av samarbete mellan N-programmet på Katte och Lunds universitet har lett fram till dagens KatteMatte:

Matematik som breddar och fördjupar, specialiseringskurser som bygger på universitetskurser och för den som vill finns möjlighet att tentera dessa kurser på Lunds universitet.

KatteMatte riktar sig till dig som tycker matte är roligt och intressant. När du läser KatteMatte så börjar vi med Matematik 2c, det vill säga att vi förväntar oss att du redan läst Matematik 1c (eller har motsvarande kunskaper). Utöver de obligatoriska kurserna läser du Matematik 5 och har möjlighet att dessutom läsa två specialiseringskurser i matematik: universitetskurserna Algebrans grunder och Linjär algebra 1.

KatteMatte söker du samtidigt som du söker till gymnasiet.

Även för dig som går E och S finns en möjlighet att läsa mer Matematik

På Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet finns det också möjlighet att komma längre i Matematik. då läser du både Matematik 1b och 2b under första läsåret. Under det andra läsåret läser du Matematik 3b, och du har möjlighet att välja Matematik 4 inför ditt sista år.

Fördjupning i Matematik på E och S söker du antingen när du väljer till gymnasiet eller när du har börjat på Katedralskolan.

Valbara kurser

Inför årskurs 2 och årskurs 3 har du ett helt smörgåsbord av kurser att välja från. Vårt utbud växlar lite mellan åren, men nedan kan du ändå får en bild av vilken stor valfrihet det finns på Katedralskolan:

Kriminologi
Lärande och utveckling
Psykologi 1 - 50 p
Psykologi 2a - 50 p
Psykologi 2b - 50 p
Sociologi
Undersökande beteendevetenskap

Företagsekonomi 1

Ledarskap och organisation
Privatjuridik

Engelska kurs 7

Latin - språk och kultur

Danska 1-2-3

Franska 4-5-6

Italienska 1-2-3

Spanska 4-5-6

Tyska 4-5-6

Bild och form 1b

Dansträning

Film- och tv-produktion 1

Fotografisk bild 1

Körsång

Musik

Idrott och hälsa 2
Idrott och hälsa 1-specialisering
Träningslära 1

Matematik 3b
Matematik 4
Matematik 5
Matematik specialisering – lineär algebra

Astronomi

Bioteknik
Biologisk mångfald
Experimentell Biologi

Experimentell Fysik
Fysik 2
Fysik 3
Medicinsk orientering
Naturkunskap 2
Politik och hållbar utveckling

Filosofi 1 – 50 p

Geografi 1
Geografi 2
Historia 2a
Historia 3
Internationell ekonomi

Klass, genus och etnicitet
Religionspsykologi
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

Film- och Tv-kunskap
Litteratur
Retorik
Retorik för dig som inte gillar att hålla tal
Skrivande
Svenska som andraspråk 2+3

Programmering 1
CAD 1&2
Mekatronik 1
Design 1
Webbutveckling 1

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?