Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet

Om du vill lära dig mer om företagande och lag och rätt kommer du att trivas på Katedralskolans Ekonomiprogram. Här kan du bland annat få driva ett eget företag och följa intressanta och spännande rättsfall. Dag för dag kommer du att utveckla din drivkraft och framåtanda.

Räkna med framgång

På Katedralskolan erbjuder vi en bred ekonomisk och juridisk utbildning. Du får en stabil grund för vidare studier och en översiktlig bild av de rättsliga och företags­ekonomiska förhållanden som styr samhället.

Efter tre roliga år har du – utöver goda ämneskunskaper – även utvecklat din initiativförmåga, din kreativitet och ditt logiska tänkande. Räkna med framgång i dina studier!

Inriktning Ekonomi

Om du väljer inriktning Ekonomi skaffar du dig en bra översikt över företagande och ekonomiska förhållanden, både i Sverige och internationellt.

Under årskurs 2 läser du kurserna Företagsekonomi 2 och Entreprenörskap och företagande. Du får prova på entreprenörskap i praktiken. Det innebär att du och några klasskamrater startar och driver ett UF-företag där ni förverkligar er affärsidé. Ni ansvarar själva för inköp, marknadsföring, försäljning m.m.

Under årskurs 3 läser du kursen Matematik 3b som en inriktningkurs men du ges också goda möjligheter att i inriktning Ekonomi välja ekonomiska fördjupningskurser att läsa utifrån ditt intresse.

För dig som väljer att läsa specialiseringskursen i Företagsekonomi lägger vi extra tyngd vid globala frågor, internationell handel och företagandets villkor i olika delar av världen. Du fördjupar dina kunskaper i både marknadsföring och redovisning.

Undervisning

Inriktning Juridik

Inom inriktning Juridik arbetar du både teoretiskt och praktiskt med olika aspekter av rättsväsende, juridik och samhälle. Vi kan utnyttja att vi har nära till tingsrätt, hovrätt, åklagarmyndighet, polismyndighet och advokatbyråer. Redan under din gymnasietid får du alltså möta olika yrkesroller inom den juridiska sektorn exempelvis genom gästföreläsningar och studiebesök.

Andra året handlar mycket om brott, straff och rättsväsende, men också om internationell juridik, EU och FN. Du läser kursen Rätten och samhället, filosofi och psykologi. Kurser som gör dig väl rustad för vidare studier, men också lär dig att förstå olika aspekter av människors handlande för att själv lättare kunna påverka och agera.

Under tredje året inriktas juridik ur ett företagarperspektiv då du läser kursen Affärsjuridik. För dig som läser inriktning juridik finns det möjlighet att under ditt tredje år läsa den juridiska specialiseringskursen. Där deltar du i skol-SM i juridik, som vi varit mycket framgångsrika i, och olika rättegångsspel. Du får också insyn i internationell juridik med fokus på EU.

julkortsbild 2

Trygghet och utmaningar

Under årskurs 1 läser du nästan alla kurser tillsammans med de andra eleverna i din klass. Det ger en god trygghet under ditt första gymnasieår!

Du läser de programgemensamma kurserna Företagsekonomi 1 och Privatjuridik under första året för att du ska kunna välja den inriktning som intresserar dig mest inför årskurs 2. I dessa kurser tränar du, både enskilt och i grupp, på att arbeta med ekonomiska och juridiska fall, lösa problem, presentera dina synpunkter och motivera dina beslut. Detta är färdigheter som du kommer att ha glädje och dra nytta av både på universitetet, i arbetslivet och i vardagslivet.

Inför år 2 när du väljer inriktning kommer du att läsa inriktningkurserna med elever från de andra ekonomiklasserna, men du går i samma klass alla tre åren under din gymnasietid.

Valet är ditt

Du kan läsa matematik, språk och engelska i snabbare takt under årskurs ett och två för att under sista året kunna välja till fördjupningskurser och komma längre. Du kan dessutom välja bland många andra olika kurser inom det stora valutbud som skolan erbjuder. Vad passar dig? Vill du kanske lägga kurser i retorik och kriminologi till dina juridiska studier eller ha internationella relationer och extra samhällskunskap som ett komplement till de ekonomiska ämnena? Valet är ditt!

Fördjupningsspåret i engelska söker du redan samtidigt som du söker till Ekonomiprogrammet.

Massor av valfrihet

Poängplan

Totalt: 2500 poäng för respektive inriktning.

Gymnasiegemensamma kurser – 1250 poäng

Ämne

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100


Programgemensamma ämnen, 350 poäng

Ämne

Poäng

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Moderna språk

100


Inriktning ekonomi

Ämne

Poäng

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100


Inriktning juridik - 300 p

Ämne

Poäng

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Psykologi 2a

50

Filosofi

50


Programfördjupning alt 1 "det fria valet" - 300 p

Ämne

Poäng

Valbar programfördjupningskurs

100

Valbar programfördjupningskurs

100

Valbar programfördjupningskurs

100


Programfördjupning alt. 2 "inriktning ekonomi" - 300 p

Ämne

Poäng

Företagsekonomisk specialisering

100

Marknadsföring eller Redovisning

100

Valbar programfördjupningskurs

100

Programfördjupning alt. 3 "inriktning juridik"

Ämne

Poäng

Juridisk specialisering t.ex. juridik-SM

100

Valbar programfördjupningskurs

100

Valbar programfördjupningskurs

100

Individuellt val - 200 p

Ämne

Poäng

Individuellt val

200


Gymnasiearbete 100 pGymnasiearbete

100

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Katedralskolan

Förbereder dig som ska forma en föränderlig värld!

Katedralskolan

Förbereder dig som vill påverka världen och förstå hur världen påverkar dig!

Katedralskolan

En internationellt erkänd utbildning med mycket gott renommé som ger dig inträde till välkända universitet runt om i världen och i Sverige.