IB Diploma Programme

IB Diploma Programme (IBDP)

IB Diploma Programme för elever 16-19 år är en tvåårig utbildning som leder till en internationellt erkänd utbildning med mycket gott renommé som ger inträde till välkända universitet runt om i världen och i Sverige. På Katedralskolan, precis som på många andra skolor i Sverige, föregås programmet av ett förberedelseår. På skolan är vi 220 IB Diploma-elever.

Så här fungerar det

 • Pre Diploma Programme (PDP) är ett förberedelseår för det tvååriga IB Diploma Programme.
 • Diploma Programme är en tvåårig utbildning som leder till en internationellt erkänd utbildning.
 • Du läser alla ämnen på engelska och har kursmaterial på engelska.

Majoriteten av IB-eleverna går vidare till högre utbildningar. Förutom att vara väl förberedd för svenska universitetsstudier med en godkänd omräkningsskala för IB-betyg, öppnar IB möjligheter till högre studier över hela världen. IB:s standard och betygsättning är samma över hela världen, vilket säkerställer kvaliteten på undervisningen och ger IB dess trovärdighet och styrka. Antagningsenheter på universiteten runt om i världen vet därför vilka kvaliteter en IB-elev har.

Hrilina Lock, undergraduate admissions manager, London School of Economics, UK.

Om IB Diploma

Diploma Programme för elever 16-19 år är en tvåårig utbildning som leder till en internationellt erkänd utbildning med gott renommé som ger inträde till universitet runt om i världen och i Sverige. På Katedralskolan, precis som på många andra skolor i Sverige, föregås programmet av ett förberedelseår.

IB Diploma Programme är en välrenommerad gymnasieutbildning utomlands och ger behörighet till universitet över hela världen- och naturligtvis också till svenska universitet. Den tvååriga Diploma-utbildningen är en utmärkt förberedelse för eftergymnasiala studier och främjar internationell förståelse. Katedralskolan började med Diploma-programmet år 2001.

International Baccalaureate (IB) erbjuder fyra högkvalitativa internationella program vid skolor över hela världen, och programmens mål är att den unge ska utveckla de intellektuella, personliga, känslomässiga och sociala kvalitéer som behövs för att leva, lära och arbeta i en snabbt globaliserad värld. I januari 2017, fanns det 4 583 IB-skolor runt om i världen.

IB Diploma Programme - A strong predictor of success Pdf, 2 MB.

Pre Diploma Programme (PDP)

Pre Diploma Programme (PDP) är ett förberedelseår för det tvååriga IB Diploma Programme. PDP-elever läser alla ämnen på engelska och har kursmaterial på engelska. Vid slutet av PDP får eleverna svenska betyg (F-A) i några ämnen och IB PDP:s betyg (1-7) i samtliga ämnen. Många elever från det svenska skolsystemet uppskattar PDP då de vänjer sig vid det engelska språket och IBDP:s betygssystem innan de börjar på IB Diploma Programme.

Ämnen på IB Diploma

Efter introduktionsåret i PDP med grundläggande IB Diploma-ämnen, och efter att ha klarat av några kurser i det nationella systemet, börjar själva Diploma-åren.

I maj månad under det andra Diploma-året är det examen under samma tidsperiod för alla Diploma-skolor i världen. Elevernas prov skickas för rättning till internationella examinatorer som är utsedda av IB Organization. Diploma-lärarna gör interna bedömningar av s k "Internal Assessments" t ex labrapporter, muntlig examination (språk) och uppsatser. Dessa bedömningar granskas också av IB Organizations examinatorer. "Internal Assessments" är klara innan examen i maj och de utgör ca 25% av slutbetyget. Betygsskalan går från 1 (minimum) till 7 (maximum). För att få ett IB Diploma krävs det 24 examenspoäng och att Extended Essay, TOK och CAS har genomförts på en godkänd nivå. Maxpoängen 45 inkluderar tre poäng för en kombination av resultaten i Extended Essay och TOK.

Sex ämnen på två nivåer

Eleverna läser sex ämnen – tre på Higher Level (HL) och tre på Standard Level (SL).

Det är obligatoriskt att läsa två språk (ett Language A och ett Language B eller två Language A) och matematik. Eleven kan välja ett samhällsvetenskapligt ämne och två naturvetenskapliga ämnen eller två samhällsvetenskapliga ämnen och ett naturvetenskapligt. Environmental Systems and Societies gäller både som samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt ämne. Språklig inriktning innebär att eleven läser tre språk tillsammans med ett samhällsvetenskapligt ämne och ett naturvetenskapligt ämne. Om en elev är helt säker på att han/hon behöver tre naturvetenskapliga ämnen för sina eftergymnasiala studier går det att välja tre naturvetenskapliga ämnen.

Vi erbjuder dessa Diploma-ämnen:

 • Group 1: Swedish A, English A, other mother tongues only as self taught school-supported (SL).
 • Group 2: English B and Swedish B. Swedish ab initio only at SL.
 • Group 3:History, Economics, Business Management, Psychology. Environmental Systems and Societies.
 • Group 4: Biology, Chemistry, Physics. Environmental Systems and Societies.
 • Group 5: Mathematics Analysis and Approaches or Mathematics Applications and Interpretation.
 • Group 6: Visual Arts or another subject from group 2, 3 or 4.

Ett visst antal elever krävs för att en kurs i ett ämne ska erbjudas.

Skuggning

Det går bra att skugga på vårt IB-program. Är du intresserad av skuggning på IB-programmet så fyll i blanketten och bifoga ditt mejl när du kontaktar oss.

E-post: ibaa.katedralskolan@gmail.com

Blankett för skuggning - IB Diploma Programme Pdf, 227 kB.

Det går också bra att ställa frågor till @katteibaa på Instagram.

CAS står för Creativity, Activity och Service och varje elev deltar i olika aktiviteter efter skoltid inom samtliga tre områden. CAS hjälper våra elever att växa och utvecklas som unika individer, utveckla förmågor och attityder och att utmana sig själva på olika sätt.

Creativity

Creativity ger eleverna möjlighet att utveckla sina kreativa sidor och utforska olika artistiska uttryck. Kreativt skrivande, digital design, film, fotografering, musik, kör och drama är några exempel på CAS-aktiviteter. ”I IBDP1 började jag spela gitarr i skolan. Gitarrgruppen organiserades av en av mina vänner och jag var väldigt glad att få vara en del av den. Det är inte bara väldigt roligt, det är också ett fantastiskt sätt att slappna av och ta en paus från skolarbetet.”

Activity

Activity har som mål att främja livslånga, hälsosamma vanor knutna till fysiskt välmående. Simning, innebandy, fotboll, aerobics, dans, konditionsträning och yoga är alla exempel på möjliga CAS-aktiviteter. ”Som activity bestämde jag mig för att vidareutveckla min simkunnighet. Förutom att jag förbättrade mina förmågor och min kunskap inom simteknik hade jag också möjlighet att lära mig mer om mina styrkor och min potential.”

Service

Service innebär samarbete och ett ömsesidigt engagemang i samhället som svarar mot autentiska behov och leder till en ökad kunskapsutveckling för eleven. Service kan innebära att eleverna engagerar sig i frågor av global natur t ex i Amnesty International, CAS Welfare projektet, Erikshjälpen eller andra ideella organisationer. Service kan även innebära att eleven är aktiv på ett lokalt plan, t.ex. i skolans IBDP elevråd. Det är ett uttalat krav att Service-aktiviteterna är ideella och att dessa uppmuntrar och fostrar eleverna till att bli än mer principfasta, omtänksamma och kommunikativa. ”Service har fått oss att inse vikten av att ta hänsyn till andras välmående. Vi är alla ansvariga för vår planet och vi behöver ta hand om andra precis som vi behöver ta hand om oss själva.”

(Citat Charlotte Parnefjord och Bianka Gallina)

IBDP på Katedralskolan har ett globalt välfärdsprojekt inom ramen för CAS, vilket är Douar-Ait-Abdi CAS-projektet i Marocko. Berberbyn Douar-Ait-Abdi, ligger i Marrakech Haouze distriktet och byskolan har ca 50 elever. Bland de mer än 35 miljoner invånarna i Marocko är omkring 72% av den vuxna befolkningen läs- och skrivkunnig. Det är skolplikt för barn i åldrarna 7-13 men många barn behöver hjälpa till med försörjningen och det går ut över deras skolgång.

Är himlen blå? Är du säker? Är det ett fakta? För att besvara är det nödvändigt att förstå vad ”himmel” och ”blå” betyder. Du har säkert dina egna definitioner men varför tror du att de är universellt giltiga? Varför är endast en specifik del av atmosfären definierad som ”himlen” och varför är vågrörelser med våglängd 475 nm definierade som blå? Vad är blå? Och är himlen blå eller upplever vi bara att den är det? Hur vet du om dina observationer är sanna?

Plötsligt verkar det svar som var så uppenbart inte längre så säkert. Föreställ dig hur svårt det är att analysera mer komplexa och filosofiska teorier. Det är vad Theory of Knowledge, ToK, handlar om. ToK är en del av kärnan i utbildningen och är en del av alla andra ämnen. Du kommer att lära dig att tänka kritiskt och ifrågasätta saker som du tidigare kanske antog för sanning. Det kommer vara ögonöppnande och ibland lite provocerande men det kommer få dig att växa som person eftersom du efter kursens slut utvecklat ett mer kritiskt förhållningssätt.

För vad är kunskap värt om det inte kan skiljas från slumpmässiga påståenden?

Vid slutet av den här kursen är det inte säkert att du längre enkelt kan svara på huruvida himlen är blå eller ej. Men å andra sidan kommer du att ha lärt dig att ifrågasätta kunskap och tänka mer kritiskt än i något annat ämne.

Emilia Roos, May 2017 Exam

Extended Essay är ett fördjupningsarbete som alla elever skriver i ett specifikt ämne. Eleverna formulerar en frågeställning som de sedan undersöker och svarar på i en uppsats på 4000 ord. Uppsatsen är ett utmärkt tillfälle för eleverna att fördjupa sig i något som fascinerar dem.

Exempel på frågeställningar är:

Nationalekonomi: "Är konsumenter märkes-lojala gentemot iPods?"
Biologi: "Hur påverkar koffein bakteriebildningen i munnen?"
Historia: "Hur påverkade Moltke modern krigsföring?"
Kemi: "Hur påverkar temperaturen oxidationsprocessen av vin?"
Svenska: "En jämförelse mellan hjältarna i Jan Guillous samt Jack Londons verk."
Engelska: "En studie angående gränserna mellan verklighet och fiktion i Paul Austers New York trilogi."
Psykologi: "Vad vet vi om förhållandet mellan stress och fysisk sjukdom och kan vi använda den kunskapen till att klara av stress?"

Antagningsvillkor för PDP och IBDP

 • Nioårig svensk grundskola eller motsvarande utbildning.
 • Godkänt resultat på prov i engelska och matematik.
 • Ansök före den 15 februari via Gymnasieantagningen.
 • Det är möjligt att göra en sen ansökan före den 15 maj via Gymnasieantagningen.

Gör din ansökan på skanegy.se.
Kontakta antagningsenheten för inloggningsuppgifter.
E-post: antag@lund.se

Utländska elever ska i stället skicka ansökan direkt till antagningsenheten.
E-post: antag@lund.se

Intagningsvillkor för IBDP1

 • Genomförd PDP, MYP5 eller motsvarande.
 • Ansökning via länken nedan.

Application for International Baccalaureate IBDP1

MYP Admission Policy to DP1 for international schools from the autumn term 2023 Pdf, 163 kB.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Katarina Asklöf Flennmark, IB Diploma Koordinator
Telefon: 046-359 76 16
E-post: katarina.asklofflennmark@lund.se

Om du har frågor om utbildningar inom Sverige och övriga länder efter IB Diploma-programmet, var god kontakta:

Johanna Olsson, studie- och yrkesvägledare

Telefon: 046-359 76 53
E-post: johanna.olsson5@lund.se


Gunilla Gunnarsson, IB Diploma biträdande rektor
Telefon: 046-359 76 09
E-post: gunilla.gunnarsson@lund.se


Vill du läsa på universitet i Storbritannien?

Då ska du kontakta Education UK som är en elevstyrd skolgrupp som arbetar med att delge och sprida information om högskoleutbildningar i Storbritannien för Katte-elever.

Katedralskolans elevföreningar

The IB Diploma Programme at Katedralskolan is committed to creating an environment of equal opportunities that promotes understanding and respect and should encourage the students in local as well as global awareness. The years spent at Katedralskolan should enable the students to develop in positive ways, both academically and as persons.

With support from the IB curricula, students should be enabled to achieve qualifications by developing a range of skills and competences. Our vision is an outlook in which our students are “characterized by an openness to and engagement with the world. They are internationally minded individuals that are curious and knowledgeable about their community, culture and world and have an understanding not only what makes them different, but also of what we have in common. While they have a rich sense of their own identity, they show empathy and understanding for people from different cultures and a genuine interest in learning from them. They also have the skills to engage in cross-cultural dialogue and to work effectively with others to achieve shared goals. Sensitive to our common humanity, they wish to make a difference and have the courage to take action to improve the world” (Adapted from Richard van de Lagemaat, 2010).

The IB Learner Profile

Med risk för att bryta mot copyright bestämmelser är denna del inte översatt.

The aim of all IB programmes is to develop internationally minded people who, recognizing their common humanity and shared guardianship of the planet, help to create a better and more peaceful world.

Illustration av pusselbitar i en cirkel med värdeord som balanserad, öppet sinne och omtanke.

Är det jobbigt att alla lektionerna är på engelska?

Efter bara några veckor i PDP brukar man känna sig säker i sitt språkbruk.

Pratar IB Diploma-elever verkligen engelska utanför klassrummet?

Ja, vissa gör det. Många av eleverna på IB Diploma har inte svenska som sitt modersmål och finner det lättare att kommunicera på engelska.

Är inträdesproven i matte och engelska svåra?

Inträdesproven är enbart på baskunskaper från grundskolan.

Hur fungerar betygsskalan?

Betygsskalan på IB Diploma är mellan 1 och 7 vilket betyder att man kan få upp till 42 poäng (6 ämnen x 7 poäng). Betygen från Extended Essay och TOK kan kombineras och generera mellan 0-3 bonuspoäng. Detta ger därför ett maximum av 45 poäng.

Är IB Diploma-programmet mycket svårare än ett vanligt nationellt program?

Precis som på alla andra program så måste man jobba för sina betyg, på IB Diploma är det också så.

Jag är jätterädd för exams, vad händer om jag gör bort mig?

Risken är jätteliten. I IBDP1 genomgår alla elever en hektisk period som kallas "mini-mocks". Syftet är att ge eleverna en inblick i hur en testperiod är. Under "mini-mocks" har eleverna prov i alla sina ämnen under två veckor.

I IBDP2 gör alla elever "mock exams" en vecka som bara består av prov vilka är organiserade för att förbereda eleverna för den riktiga examinationen. Mock exams äger rum i aulan.

Dessutom har du redan gjort 20-25% av din examen under terminerna inom "Internal Assessments".

Från och med mock exams och framåt fokuserar de flesta lektioner på repetition. Detta motsvarar ungefär 3 månaders repetition innan de riktiga examinationerna.

Om det nu skulle visa sig att du blir missnöjd med dina betyg, så får man alltid göra upp till två omprov.

Varför måste jag göra CAS?

IBDP är inte bara ett program som är till för att eleverna ska utvecklas akademiskt utan också som en individ. Därför krävs det mer än akademiska aktiviteter.

Kommer IB Diploma-programmet att hjälpa mig om jag vill studera utomlands?

Ja, det kommer det absolut. Eftersom IB Diploma är en internationellt erkänd utbildning tar många universitet in IB Diploma-elever på samma krav som gäller för deras inhemska elever. Man får inte bara en utbildning på engelska utan man studerar även i ett system som liknar systemen i USA och Storbritannien.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Katedralskolan

Framgång, företagsamhet och fördjupning!

Katedralskolan

Naturvetenskapsprogrammet på Katedralskolan - förbereder dig som ska forma en föränderlig värld

Katedralskolan

Samhällsvetenskapsprogrammet på Katedralskolan - förbereder dig som vill påverka världen och förstå hur världen påverkar dig!