Viktigt att veta

Här hittar du sådant som kan vara bra att veta för dig som funderar på att söka till Katte, för dig som ska börja hos oss och för dig som redan är elev vid Katedralskolan.

Läsåret 23/24

Den 16 augusti är det upprop för årskurs 1 och 2. Den 17 augusti är det upprop för årskurs 3.

Höstterminen 2023

Onsdagen den 16 augusti – onsdagen den 20 december (84 skoldagar) 18 v.

Vårterminen 2024

Måndagen den 8 januari – onsdagen den 12 juni (94 skoldagar) 23 v.

Lovdagar

 • 30 oktober – 3 november.
 • 19 – 23 februari.
 • 25 – 28 mars.
 • 10 maj.
 • 7 juni.

D-dagar

 • 29 september.
 • 19 oktober.
 • 14 november.
 • 1 december.
 • 8 januari.
 • 25 januari.
 • 4 mars.
 • 5 mars.
 • 15 mars.
 • 28 maj.

Läsåret 24/25

Den 15 augusti är det upprop för årskurs 1 och 2. Den 16 augusti är det upprop för årskurs 3.

Höstterminen 2024

Torsdagen den 15 augusti - onsdagen den 18 december (83 skoldagar) 18 v.

Vårterminen 2025

Tisdagen den 7 januari - fredagen den 13 juni (95 skoldagar) 23 v.

Lovdagar

 • 28 oktober - 1 november.
 • 17 - 21 februari.
 • 14 - 17 april.
 • 2 maj.
 • 30 maj.

D-dagar

 • 2 oktober.
 • 17 oktober.
 • 19 november.
 • 29 november.
 • 7 januari.
 • 23 januari.
 • 4 - 5 mars.
 • 14 mars.
 • 26 maj.

 

Från A till Ö om livet på Katte

Det finns mycket som kan vara bra att känna till om vår skola. Här har vi försökt samla det viktigaste från A till Ö.

Akademisk ärlighet

Studier på Katedralskolan förbereder inför studier på universitet och högskola. Du kommer att få lära dig ett vetenskapligt förhållningssätt. I din utbildning kommer du att redovisa dina kunskaper, undersöka förhållanden och skriva många olika sorters texter. Det är alltid viktigt att du värnar din akademiska ärlighet och tydligt anger vad det är som du skriver och vad i din text som du har tagit från någon annan. När du använder en del av någon annans text måste du citera och ange källan enligt de principer som din lärare anvisar. På samma sätt är det självklart att det alltid är du som har löst uppgifter i samband med examination och inte någon annan. Att vilseleda en lärare i samband med examination och betygssättning är inte tillåtet och är reglerat i skollagen. Skolan anmäler fusk, plagiat och akademisk oärlighet till huvudmannen som kan fatta beslut om avstängning.

Borttappade och upphittade saker

Vänd dig till expeditionen när det gäller småsaker/värdesaker. Bortglömda klädesplagg och väskor finns i ett förvaringsutrymme innanför entrén vid studenttrappan. Kvarglömda räknedosor lämnas till matematikinstitutionen.

Busskort/resebidrag

De elever som har en skolväg som överstiger 6 km och är bosatta i Lunds Kommun kan ansöka om resebidrag.

Så här söker du resebidrag

Elever från andra kommuner erhåller information av sin hemkommun. Om man har mer än 6 km från bostaden till närmaste busshållplats finns möjlighet att få ett tilläggsbidrag. För elever i Lunds kommun kan ett nytt busskort ordnas via expeditionen mot en avgift.

Cyklar

Cyklar ska ställas i cykelställen. Det är särskilt viktigt att de inte hindrar räddningstjänsten från att komma fram vid ev. utryckning.

D-dag/disponibla dagar

För dig som elev innebär d-dagar tid för grupparbeten, enskilda arbeten, förberedelse inför prov och redovisningar, nationella prov, temadagar, SACO-mässa, omprov m.m. (För datum, se ovan!)

Elevhälsan

För varje program finns ett elevhälsoteam som består av biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare.

Elevkort

Alla elever som har blivit fotograferade får ett elevkort som har flera olika funktioner, och fungerar som skolid-kort. Om du tappar bort ditt kort så kan expeditionen ordna ett nytt kort till dig mot en avgift.

Elevskåp

Det är inte tillåtet att byta skåp med någon annan elev, eftersom vaktmästaren måste kunna identifiera nycklar och skåp. Skolan ansvarar ej för värdesaker i skåpen.

Elevskyddsombud - Esko

Varje årskurs har en representant som utses av årskursråden. Elever som är intresserade av att sätta sig in i arbetsmiljöfrågor är välkomna att kontakta rektor.
E-post: ingalill.fritzon@lund.se.

Försäkring

Eleverna är försäkrade på heltid genom kommunens olycksfallsförsäkring. Vid utlandsresa i skolans regi är eleverna försäkrade dygnet runt.

Försäkring i skolan

Förtroendeelever

Varje mentorsgrupp väljer en förtroendeelev som får en särskild utbildning och som tillsammans med skolans kuratorer utgör en viktig del av skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete.

Gamla betyg

Dina betyg är en originalhandling som du ska vara mycket rädd om. Ifall du trots det skulle ha förlorat dina betyg så kan vi utfärda en dubblett om det är fyra år eller kortare tid sedan du tog ut en gymnasieexamen. För behov av äldre betygskopior, betygsutdrag eller dubbletter hänvisas till Stadsarkivet.

Beställ betygskopia från Stadsarkivet

Hiss

Hissarna på skolan är endast avsedda för personal samt för godstransporter. Elev som av medicinska skäl behöver använda hissen uppvisar läkarintyg för skolsköterskan som kontaktar vaktmästeriet. Ditt elevkort aktiveras då temporärt med möjlighet att använda hissen.

Katteprylar

Tröjor, nyckelband, datorfodral, vattenflaskor, termosmuggar m.m. kan köpas på skolans expedition.

Klassrum

Alla som nyttjar ett klassrum ansvarar för att det lämnas i sådant skick att nästa användare känner sig välkommen. Det innebär bland annat att bänkarna står i ordning och att där inte ligger något kvarglömt skräp. Häng alltid upp din stol på bänken så blir städningen mer effektiv. Se till att fönstren är stängda och ljuset släckt.

Kurator

Vill du ha någon att prata med om problem av praktisk, ekonomisk eller personlig karaktär kan du vända dig till våra skolkuratorer. De har tystnadsplikt. Kuratorerna sitter i Grindstugan i Stadsparken.

Kontakta kurator

Ledighet

Katedralskolan är restriktiv med att bevilja ledighet. Om ledighet tillstyrks av mentor/biträdande rektor är det elevens eget ansvar att ta igen det han/hon missat under sin frånvaro. Ansökan om ledighet görs i Skola24.

Så här ansöker du om ledighet

Läroböcker

Du får låna dina läroböcker av skolan under studietiden. Var rädd om böckerna, för om du tappar bort eller förstör en bok måste du ersätta den. De flesta av Katedralskolans böcker är registrerade i ett elektroniskt utlåningssystem. När lånetiden närmar sig sitt slut så kommer din lärare att påminna dig om att det snart är dags att lämna in boken. Det är viktigt att det är rätt bok, det vill säga den som är registrerad på dig, som lämnas tillbaka. Annars kommer du att få ett betalningskrav på boken.

Modersmålsundervisning

Elev som vill läsa modersmål ska fylla i blanketten ”Anmälan om modersmålsundervisning”. Om eleven är omyndig ska den undertecknas av vårdnadshavare. Lämna ifylld och undertecknad blankett på expeditionen.

Så här ansöker du om modersmålsundervisning

Organisationen av skolan

Läsåret 2022-2023 är c:a 1500 elever inskrivna vid Katedralskolan. Skolledningen består av rektor samt biträdande rektorer med ansvar för respektive program samt administrativ chef. Skolan har fem program: Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), Ekonomiprogrammet (EK), Historieprogrammet (HIP), Naturvetenskapsprogrammet (NA) och International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) med förberedelseåret PDP.

Kontaktpersoner på Katedralskolan

Rökning

Rökning är enligt lag förbjuden inom skolans område, alltså även på skolgården. Man får inte heller röka i anslutning till skolgårdens entréer. Detta gäller även e-cigaretter. Rökförbudet gäller dygnet runt, alla dagar, året om.

Skolhälsovård

Skolhälsovården arbetar framförallt förebyggande och främjande. Alla elever på Katedralskolan erbjuds ett hälsosamtal under gymnasietiden. Möjlighet finns dessutom att boka tid hos skolsköterskan för rådgivning. Skolsköterskan har tystnadsplikt. Skolsköterskeexpeditionen ligger i Karl XII-huset ut mot Stora Södergatan.

Kontakta skolhälsovården

Skolrestaurangen och cafeterian

Vår fina skolrestaurang är öppen för lunch mellan kl. 10.45 och 13.15. Den ligger i huvudbyggnaden. Varje dag serveras tre olika lunchalternativ varav minst ett vegetariskt. All mat lagas på skolan. Vi har alltid salladsbuffé och hembakat bröd. När du och din klass åker på exkursion eller utflykt har dina lärare möjlighet att beställa utflyktsmat från skolrestaurangen.

Katedralskolans matsedel.

I vår cafeteria kan du köpa smörgåsar, smoothies, drycker, bakverk m.m. Det mesta är hemlagat. Cafeterian är öppen mellan 08.00 och 10.30 samt 13.30 och15.00.

Utöver ovanstående har vi även en varuautomat med kalla drycker och enklare tilltugg.

SMS-tjänst

Vid brådskande ärenden, som hastigt inställda lektioner, kan lärare meddela eleverna via en särskild sms-tjänst i Vklass. För att detta ska fungera måste du ha registrerat ditt mobilnummer.

V-klass

Studentutsläpp 2024

Onsdagen den 5 juni 2024, kl. 14.30, har Katedralskolan studentutsläpp.

Allt om studenten på Katedralskolan

Studiebidrag

Studiebidrag utgår till elev under 10 månader per år (ej juli och augusti). Ansökan behöver inte göras. Möjlighet finns att ansöka om extra studiebidrag om familjens inkomst är lägre än 125 000 kr/år före skatt. Kurator handhar frågor kring studiebidrag. Studiebidraget kan komma att dras in vid hög frånvaro.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig i din studiesituation och med dina val inom och efter gymnasieskolan. Studievägledarna sitter i biblioteket.

Kontakta studievägledare

Stöd

För dig som behöver stöd i studierna gäller att du i första hand behöver tala med din lärare om vad du upplever som svårt. Det kan då bli aktuellt med något som kallas en extra anpassning. Om det inte räcker kan skolans specialpedagoger utreda om du behöver särskilt stöd. Det genomförs oftast också en elevkonferens där du, dina vårdnadshavare, personal från elevhälsan, mentor samt biträdande rektor deltar. Externa resurser såsom logoped eller psykolog kan komma att kopplas in. Du hittar information om stöd, studieteknik och planering på Vklass.
Elevservice

Säkerhet

Skolan har ett automatiskt brandlarm. På alla våningsplan finns utrymningsplaner. Försäkra dig om att du känner till utrymningsvägarna och vet var återsamlingsplatserna är.

Utvecklingssamtal

Varje termin erbjuds du och dina vårdnadshavare utvecklingssamtal med din mentor för att få en samlad information om din kunskapsutveckling och studiesituation. Samtalet är till för att du som elev ska lyckas så bra som möjligt med dina studier.

Värdesaker

Tyvärr förekommer stölder i skolans lokaler och även ur låsta skåp. Så medtag inte värdesaker till skolan och håll koll på din skoldator. Skolan ansvarar inte för det som finns i ditt elevskåp.

Ändrade lektioner

Följ regelbundet den information som din lärare lägger på Vklass eller låter publicera på slingan, som även kan nås via Vklass, så att du vet om en lektion har blivit ändrad. Det förekommer även att ditt schemat förändras. Gällande schema finns alltid publicerat och nås via Vklass. Om ordinarie lärare inte kommer till lektionen, vänta i 15 minuter, och kontrollera slingan för information. Gå till expeditionen för ytterligare besked.

Uppdaterad:

Dela sidan: