Allt om skolstarten

Här hittar du länkar och hänvisningar till all information du behöver som ny elev på Katedralskolan

Kommungemensam information

Fr.o.m den 1 juli så hittar du samlad information om skolstart gymnasiet på en särskild hemsida. Här finns länkar till e-tjänster, blanketter som ska fyllas i, information om resebidrag m.m.

Skolstartssida

Uppropstider ht 2024

Torsdagen den 15 augusti är det upprop för årskurs 1 och 2.

Upprop årskurs 1:

Program

Tid

Plats

Ekonomiprogrammet

09.30

Aulan

Naturvetenskapsprogrammet

08.15

Aulan

Pre Diploma Programme

08.30

Gradängsalen

Samhällsvetenskapsprogrammet

09.00

Aulan

 

Upprop årskurs 2:

Klass/mentorsgrupp

Tid

Plats

DP23

11.30

Aulan

E23A

11.30

P-1

E23B

11.30

P-2

E23C

11.30

P-5

E23D

08.10

P-6

N23AB:1

08.10

Nv11

N23AB:2

08.10

Nv17

N23AB:3

08.10

Nv19

N23CD:4

08.10

Nv25

N23CD:5

08.10

Nv26

N23CD:6

08-10

Nv27

N23E

08.10

Nv28

N23F

08.10

Nv29

S23A

10.10

Ka43

S23B

10.10

Ka11

S23C

10.10

P-9

S23D

10.10

P-10

 

Årskurs 3 välkomnas fredagen den 16 augusti

Upprop årskurs 3:

Program/Klass

Tid

Plats

DP22

11.15

Matsalen

E22

08.30

Aulan

N22AB:1

10.00

P-1

N22AB:2

10.00

P-2

N22AB:3

10.00

P-5

N22CD:4

10.00

P-6

N22CD:5

10.00

P-9

N22CD:6

10.00

P-10

N22E

10.00

F1

N22F

10.00

F2

S22A

08.30

Ka41

S22B

08.30

Nv19

S22C

08.30

Nv28

S22D

08.30

Nv29

Välkommen till oss

Du som just har börjat dina gymnasiestudier hälsas hjärtligt välkommen till Katedralskolan. Vi i skolledningen hoppas – precis som du själv – att dina tre år på Katedralskolan blir både spännande och utvecklande.

Du som har börjat i år 2 eller 3 hälsas hjärtligt välkommen tillbaka till ett nytt läsår med nya utmaningar.

Alla vi som arbetar i skolan har som uppgift att hjälpa dig att lyckas med dina studier. Vårt huvuduppdrag är att ”bidra till elevens personliga utveckling och livslånga lärande, vilket ska leda till en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet”. Vi vill uppmana dig att ta för dig av de möjligheter som Katedralskolan erbjuder genom vårt breda kursutbud, internationella kontakter, vår satsning på IT och vårt välutrustade bibliotek.

Den valfrihet som finns i gymnasieskolan ställer också höga krav på dig som elev. Du måste ta ett eget ansvar för planeringen av dina kurser och för att sätta dig in i dina rättigheter och skyldigheter. Skolhandboken är avsedd att vara ett stöd och den ger dig även information om vart du kan vända dig om du vill veta mer.

Vi önskar dig lycka till med dina studier. Ta väl vara på dina tre gymnasieår och möjligheten att påverka din utbildning och din framtid!

Råd och hjälp

Det finns många engagerade personer på Katedralskolan som kan hjälpa dig om du får problem av något slag, men ibland kanske du vill tala med en vuxen person utanför skolan om dina bekymmer. Några av dem som du kan vända dig till i olika situationer är angivna nedan. Kan de inte hjälpa dig direkt så vet de vem som kan – och hjälper dig kontakta rätt person. De är till för dig, det kostar ingenting att få hjälp av dem och de har tystnadsplikt.

Kontakta elevhälsoteamet

Information till föräldrar och vårdnadshavare

Som vårdnadshavare så kommer du att få information via våra digitala system. Vi byter dock ut dessa under sommaren så mer information kommer.

Boka dock redan nu följande datum:

Informationsmöte för vårdnadshavare Ekonomiprogrammet och Pre Diploma Programme: 3 september

Informationsmöte för vårdnadshavare Naturvetenskapsprogrammet: 4 september

Informationsmöte för vårdnadshavare Samhällsvetenskapsprogrammet: 5 september

Utvecklingssamtal: 29 november

Utvecklingssamtal: 14 mars

Försäkring

Eleverna är försäkrade på heltid genom kommunens olycksfallsförsäkring. Vid utlandsresa i skolans regi är eleverna försäkrade dygnet runt.

Försäkringar i skolan

Trivsel för alla – allas ansvar

Katedralskolan är en skola där vi värnar om gott kamratskap, ömsesidig respekt, positiv attityd, goda arbetsinsatser och trivsam arbetsmiljö. Vi förväntar oss att alla visar hänsyn till varandra.
För allas trevnad och för att skapa goda förutsättningar för lärande gäller därför våra ordningsregler.

Ledighet

Katedralskolan är restriktiv med att bevilja ledighet. Om ledighet tillstyrks av mentor/biträdande rektor är det elevens eget ansvar att ta igen det han/hon missat under sin frånvaro. Skolan ställer inga extra resurser till förfogande och det är heller inte möjligt att få göra kursmoment som man missat till följd av ledighet i efterhand (inklusive prov och redovisningar). Ledighet från skolan innebär alltid att man som elev går miste om undervisning och riskerar att nå sämre resultat.

Så här fungerar det med närvaro, lov och ledighet

Elevinflytande

I skollag och läroplan står det att alla elever ska kunna påverka, vara delaktiga och ta ansvar i skolan. I början av höstterminen informerar rektor om elevinflytande. Du har rätt att tillsammans med dina lärare och kurskamrater planera och utvärdera undervisningen.

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen har arbetats fram av skolledningen, kuratorer, lärare, övrig personal och elever.

Mer om vårt arbete med likabehandling

Busskort

Elever som har skolväg som överstiger 6 km och är bosatta i Lunds Kommun kan ansöka om resebidrag.

Resebidrag

Läroböcker

Du får låna dina läroböcker av skolan under studietiden. Var rädd om böckerna, för om du tappar eller förstör en bok måste du ersätta den. Katedralskolans böcker är registrerade i ett elektroniskt utlåningssystem.

När lånetiden närmar sig sitt slut så får du en påminnelse per mejl om att återlämna boken.

Uppdaterad:

Dela sidan: