Allt om skolstarten

Här hittar du länkar och hänvisningar till all information som du behöver inför årets läsårsstart.

Katedralskolan skolhandbok 2021-2022 Pdf, 1 MB.

Student Handbook 2021-2022 Pdf, 1 MB.

Likabehandlingsplan läsåret 2122 Pdf, 562 kB.

Anti Discrimination and Anti Abuse plan 2021-2022 Pdf, 1 MB.

Både du och din vårdnadshavare ska innan uppropsdagen/första skoldagen gå till lund.se och sidan om skolstart på gymnasiet för att både få och ge information som behövs inför att du börjar på Katedralskolan.
Skolstartgymnasiet på lund.se

Information till föräldrar och vårdnadshavare

Vårdnadshavare till omyndiga elever erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin;
26 november 2021 och 30 mars 2022.

Välkommen till oss!

Du som just har börjat dina gymnasiestudier hälsas hjärtligt välkommen till Katedralskolan. Vi i skolledningen hoppas – precis som du själv – att dina tre år på Katedralskolan blir både spännande och utvecklande.

Du som ska börja i år 2 eller 3 hälsas hjärtligt välkommen tillbaka till ett nytt läsår med
nya utmaningar.

Alla vi som arbetar i skolan har som uppgift att hjälpa dig att lyckas med dina studier. Vårt huvuduppdrag är att ”bidra till elevens personliga utveckling och livslånga lärande, vilket ska leda till en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet”. Vi vill uppmana dig att ta för dig av de möjligheter som Katedralskolan erbjuder genom sitt breda kursutbud, sina internationella kontakter, vår satsning på IT och vårt välutrustade bibliotek.

Den valfrihet som finns i gymnasieskolan ställer också höga krav på dig som elev. Du måste ta ett eget ansvar för planeringen av dina kurser och för att sätta dig in i dina rättigheter och skyldigheter. Skolhandboken är avsedd att vara ett stöd och den ger dig även information om vart du kan vända dig om du vill veta mer.

Vi önskar dig lycka till med dina studier! Ta väl vara på dina tre gymnasieår och möjligheten att påverka din utbildning och din framtid!

Råd och hjälp

Det finns många engagerade personer på Katedralskolan som kan hjälpa dig om du får problem av något slag, men ibland kanske du vill tala med en vuxen person utanför skolan om dina bekymmer. Några av dem som du kan vända dig till i olika situationer är angivna nedan. Kan de inte hjälpa dig direkt så vet de vem som kan - och hjälper dig kontakta rätt person. De är till för dig, det kostar ingenting att få hjälp av dem och de har tystnadsplikt.

Kontakta elevhälsoteamet

Försäkring

Eleverna är försäkrade på heltid genom kommunens olycksfallsförsäkring. Vid utlandsresa i skolans regi är eleverna försäkrade dygnet runt.

Försäkringar i skolan

Trivsel för alla – allas ansvar

Katedralskolan är en skola där vi värnar om gott kamratskap, ömsesidig respekt, positiv attityd,
goda arbetsinsatser och trivsam arbetsmiljö. Vi förväntar oss att alla visar hänsyn till varandra.
För allas trevnad och för att skapa goda förutsättningar för lärande gäller därför våra ordningsregler.

Ledighet

Katedralskolan är restriktiv med att bevilja ledighet. Om ledighet tillstyrks av mentor/bitr. rektor är det elevens eget ansvar att ta igen det han/hon missat under sin frånvaro. Skolan ställer inga extra resurser till förfogande och det är heller inte möjligt att få göra kursmoment som man missat till följd av ledighet i efterhand (inkl prov och redovisningar). Ledighet från skolan innebär alltid att man som elev går miste om undervisning och riskerar att nå sämre resultat.

Så här fungerar det med närvaro, lov och ledighet

Elevinflytande

I skollag och läroplan står det att alla elever ska kunna påverka, vara delaktiga och ta ansvar i skolan. I början av höstterminen informerar rektor om elevinflytande. Du har rätt att tillsammans med dina lärare och kurskamrater planera och utvärdera undervisningen.

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen har arbetats fram av skolledningen, kuratorer, lärare, övrig personal och elever.

Mer om vårt arbete med likabehandling

Busskort

Elever som har skolväg som överstiger 6 km och är bosatta i Lunds Kommun kan ansöka om resebidrag.

Resebidrag

Läroböcker

Du får låna dina läroböcker av skolan under studietiden. Var rädd om böckerna, för om du tappar eller förstör en bok måste du ersätta den. Katedralskolans böcker är registrerade i ett elektroniskt utlåningssystem.

När lånetiden närmar sig sitt slut så får du en påminnelse per mejl om att återlämna boken.

Uppdaterad: