Närvaro och ledighet

God närvaro är den främsta framgångsfaktorn till lyckade studier och god hälsa. Katedralskolan är därför mycket restriktiv med att bevilja ledighet. Om du blir sjuk måste du eller din vårdnadshavare (gäller dig som är under 18 år) göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen.

God närvaro

Det är viktigt att du som elev är närvarande på alla lektioner och kommer i tid. Undersökningar har visat att det finns ett direkt samband mellan närvaro på lektioner och framgång i studierna. Även om gymnasieskolan inte ingår i det obligatoriska skolväsendet så förutsätts du, som har tackat ja till en plats på gymnasiet, delta i den verksamhet som anordnas 

Så här sjukanmäler du dig

Sjukanmälan är obligatorisk. Anmälan ska göras före kl. 12.00 på telefon eller via Skola24.
Telefon: 0515-77 76 11. 

Blir du sjuk under skoldagen och måste lämna skolan ska detta anmälas via Skola24. Sjukanmälan måste göras för varje dag du är frånvarande. Om anmälan görs via telefon efter kl 12.00 kommer frånvaron att registreras för följande dag. När anmälan är klar kommer en bekräftelse. Lägger du på luren innan du har fått bekräftelsen så kommer inte din frånvaroanmälan registreras. Anmälan ska göras varje dag tills du är tillbaka.

Ansökan om ledighet

Vi är restriktiva med att bevilja ledighet eftersom vi värnar om dina studier. Ledighet ska sökas i god tid digitalt via Skola24 webb (fungerar inte i appen).

Lov, ledighet och läsårstider i gymnasiet

Uppdaterad:

Dela sidan: