Länk till startsidan

Litteralund

Litteralund är Sveriges största festival för barn- och ungdomslitteratur som vi återser varje vår. Under Litteralund samlas författare och illustratörer för att ge oss nya läs- och bildupplevelser. Festivalveckan rymmer program för olika målgrupper.

2024-års festival är nu förbi och vi säger stort tack till alla besökare och deltagare för denna gång. Nästa år ses vi igen, 6–11 april.

Det här är Litteralund

Litteralund är Sveriges största festival för barn- och ungdomslitteratur. Uppdraget är att på olika sätt skapa förutsättningar för och inspirera barn och unga att läsa, skriva och skapa. Festivalens fokus är det skrivna ordet, men även andra konstuttryck får plats som teater, film och dans.

Barnen och de unga får ta del av programmet dels genom skolan, men också genom en stor mängd offentliga programpunkter för att få unga att läsa, skriva och skapa.

Till festivalen hör en konferens som är en betydelsefull arena och mötesplats för litteraturförmedlare, barnboks- och ungdomsboksbranschen.

Mer än 20 000 skolelever har deltagit

Idén om en bokfestival för barn och unga i Lund, och att anknyta till olika konstformer såsom teater, musik, dans och film, föddes 2005.

Sedan starten har över 250 författare och illustratörer gästat festivalen, cirka 20 000 skolelever i Lunds kommun har varit på författarbesök, deltagit i workshops eller på annat sätt tagit del av Litteralunds skolprogram, och många fler har besökt våra offentliga program.

Litteralund 2018 barndag

Barn och familjedag

Den stora barn- och familjedagen på stadsbiblioteket inleder festivalveckan. Välkommen till bildworkshops, författarträffar och sagoläsningar.

Person skriver med blyertspenna på en vitt papper.

Skolprogrammet

Till festivalen kommer många spännande författare och illustratörer som möter skolelever i såväl skrivar- som tecknarworkshops.

Tre personer sitter i biomörkret.

Ungaprogrammet

Varje år skapas även ett program som riktar sig till åldern 13–20 år. Författarbesök, skrivande och skapande brukar stå i fokus.

Publik lyssnar på samtal på scen under Litteralund.

Konferens

Under konferensen samlas författare, illustratörer, bibliotekarier, forskare och andra barnboksintresserade, för samtal kring barn- och ungdomslitteraturen.

Aktuellt

2023 instiftades IBBY:s årliga barnlitteraturföreläsning som hålls i Lund i oktober. Varje år ger en utvald författare eller illustratör sin personliga syn på barn- och ungdomslitteraturen, 2023 var det Åsa Linds tur. Se föreläsningen här.

Har du kommit till Lund för Litteralunds konferens? Välkommen! Visit Lund har tips på saker som du inte ska missa när du är här, det kan vara platser, museer, caféer eller fina promenadstråk.

I Lund jobbar vi med att främja och stötta litteratur, läsande och det fria ordet på lokal-, regional- och internationell nivå. Här kan du läsa hur.

Aktuellt

Evenemang