Länk till startsidan

Litteralund

Litteralund är en bokfestival för barn och unga. Här samlas författare och illustratörer för att ge dig nya läs- och bildupplevelser.

Vi ses igen när det är bokfestival 2024, 14–19 april. Festivalens konferens äger rum 16-17 april.

IBBYs årliga barnlitteraturföreläsning

I samband med IBBY:s 70-årsdag instiftas år 2023 IBBY:s årliga barnlitteraturföreläsning. Varje år ger en utvald författare eller illustratör sin personliga syn på barn- och ungdomslitteraturen. Premiärföreläsningen 2023 hålls den 26 oktober av Åsa Lind med rubriken ”Boken, barnet, världen”, den är gratis och hålls i Lunds stadshall.

Välkommen att läsa mer och anmäla dig till föreläsningen via länken:

Anmälan till "Boken, barnet, världen", den 26 oktober

Det här är Litteralund

Litteralund är Sveriges största festival för barn- och ungdomslitteratur. Uppdraget är att på olika sätt skapa förutsättningar för och inspirera barn och unga att läsa, skriva och skapa. Festivalens fokus är det skrivna ordet, men även andra konstuttryck får plats som teater, film och dans.

Barnen och de unga får ta del av programmet dels genom skolan, men också genom en stor mängd offentliga programpunkter för att få unga att läsa, skriva och skapa.

Till festivalen hör en konferens som är en betydelsefull arena och mötesplats för litteraturförmedlare, barnboks- och ungdomsboksbranschen.

Mer än 20 000 skolelever har deltagit

Idén om en bokfestival för barn och unga i Lund, och att anknyta till olika konstformer såsom teater, musik, dans och film, föddes 2005.

Sedan starten har över 250 författare och illustratörer gästat festivalen, cirka 20 000 skolelever i Lunds kommun har varit på författarbesök, deltagit i workshops eller på annat sätt tagit del av Litteralunds skolprogram, och många fler har besökt våra offentliga program.

Publikhav framför föreläsare

Aktuellt

Uppleva och göra

Lund är händelsernas stad, året om. Lunds kommun arrangerar, bland annat litteraturfestivalen Litteralund, sommaraktiviteter som Sommarlund och vinteraktiviteter Vinterlund.

Uppleva och göra

Ung i Lund ger dig stöd, råd och aktiviteter. Fritidsgårdar och möjlighet att påverka vår kommun!

Uppleva och göra

Lundabornas viktigaste gröna rum, en plats för avkoppling, lek, motion, fest och tradition.

Aktuellt

Evenemang