Länk till startsidan

Sankt Hans backar

Stadens största park är ett dramatiskt landskap av kullar och dalgångar som formats på en gammal soptipp. Den högsta punkten på 86 meter över havet ger en storslagen utsikt över staden och slätten ut mot Öresund. En utvecklingsplan som antogs våren 2021 innehåller flera satsningar på området.

Cykelväg på Sankt Hans backar
Sankt Hans backar.

Aktiviteter i parken

Sankt Hans backar lockar till många aktiviteter. Stora ytor, utmanande nivåskillnader och fina naturvärden lockar såväl familjer och motionärer som hundägare och skolklasser. På flera håll i parken kan du grilla. På vintern hittar du Lunds mest populära pulkabacke här! Flera föreningar har sin verksamhet inom området.

Utegym

Utegymmet på Sankt Hans backar ligger intill gång- och cykelvägen som går genom området. Här tränar du med hjälp av din egen kroppsvikt på lättanvända redskap i naturmaterial och med enklare fasta redskap.

Amfiteater

Amfiteatern ligger nära utegymmet. Det här är en del av parken och dess vardag som grönt rum. Det är också en bokningsbar arrangemangsplats med utomhusscen och plats för 180 sittande åskådare. Tillgång till el finns. För att boka platsen för arrangemang behöver du söka polistillstånd.
Markupplåtelse – när du vill använda kommunens mark

Spinndiscbana

18-hålsbanan är avsedd för för såväl föreningar som skolor och besökare. Banan håller hög klass och kan även användas för tävlingar. Banan har anlagts av Lunds kommun i samarbete med Spinndisc FK och Sveriges Riksidrottsförbund.

Motionsspår

Det finns fyra utmarkerade slingor av varierande längd inom området Sankt Hans backar/Norra Fäladen. Slingorna är på 1,5 km, 1,8 km, 2,5 km samt 3 km. Den röda slingan på 2,5 km är starkt kuperad och utgör ett av fyra varv på motionsloppet Sankt Hans Extreme.

Kartan visar motionsslingorna som finns i parken.

Bollplaner

De gamla bollplanerna intill Backaskolan och Sankt Hans-gården är upprustade. Här finns tennisbanor, kingout-bana, basketkorgar, padelbana, panna-fotbollsplan och olika sittplatser.

Uteklassrum och ekobaser

Området används flitigt av både skolorna i området och av Naturskolan. Som uteklassrum erbjuder Sankt Hans backar på stor variation. Vindskydd, amfiteater och ekobaser kan användas för vila och undervisning.

Koloniområde och Odlingslottsområde

Vid Vallkärrastråket precis bakom Sankt Hans backar ligger Sankt Hans koloniområde. Det är öppet för allmänhet alla dagar under odlingssäsong mellan kl 8:00-20:00. Ingång via Skjutbanevägen 1. Nära entrén till Sankt Hans Backar ligger odlingslottsområdet Sliparebacken med ingång från Sliparebacken 15.

Skogsträdgård

En tidigare bortglömd del av parken, före detta Barnens skog, har förvandlats till en skogsträdgård och mötesplats. Skogsträdgården förvaltas och utvecklas av Lunds skogsträdgårdsförening och är alltid öppen för besökare.

Sankt Hansgården

Sankt Hansgården är ett fritidshem, som ligger i nordöstra delen av parken. Här finns flera djur att klappa, så som getter, får och kaniner. På eftermiddagarna är det elever i årskurs 4–6 från Fäladsskolan som är på gården, men även allmänheten är välkomna. Sankt Hansgården är öppen vardagar (skolans studiedagar undantaget) klockan 9.00–16.30.

Du kan läsa mer om Sankt Hansgården på Fäladsskolans sida, under fritidshem.

Fäladsskolan

Ett gammalt murat hus med halmtak.
Sankt Hansgården.

Aktuellt

  • Projektering av en Temalekplats mellan Sankt Hansgården och Backaskolan pågår.
  • Parken ska få en toalett. Arbetet påbörjas under 2024.

Ny temalekplats

Lekplatsen mellan Backaskolan och Sankt Hansgårdens fritidsgård ska byggas om. Det ska bli en ny temalekplats, med utrustning för både små och stora barn. Ytan precis utanför fritidsgårdens entré ska också snyggas till, med bland annat en ny basketkorg, sittytor och fler cykelställ.

Växter och djur

Områdets planteringar var från början relativt artfattiga med avenbok som dominerande trädslag på backarna och japansk klätterros i buskskiktet. Mångfalden har ökat med tiden, både spontant och efter 1990-talets projekt då nya växter in och fröer, bland annat från Kungsmarken, spreds på gräsmattorna.

De täta skogsplanteringarna fungerar som utmärkta häckningsmiljöer för småfåglar som berikar området med sin sång under vår och försommar. En så kallad faunadepå med döda stammar och stockar har anlagts i parkens norra del. Nytillskottet av vattenytor har skapat förutsättningar för en ökad biologisk mångfald.

Området, som tillhör Norra Fäladen, har fått sitt namn från Sankt Hans källa som låg på fäladen strax öster om Sliparebacken. Sankt Hans Backar var en av Lunds kommuns största avfallsplatser fram till slutet av 1960-talet. När regn och snö tränger ner till det gamla avfallet under marken bildades förorenat lakvatten som rann vidare och förorenade vattnet i Vallkärrabäcken. Under 2013-2015 genomfördes därför olika åtgärder. Stora ytor täcktes med ett tjockt lager lera och ny jord, och dagvattnet leddes om.

Områdets högsta punkt är helt konstgjord, 86 meter över havet och 26 meter över den passerande trafiken på Norra ringen. Norr om backarna anlades en lång öppen park i anslutning till Norra fäladens nya bostadsområden. Parken har typiska planteringar för 1970-talet med stora gräsytor och grupper av träd och buskar i kanterna. Området utökades norrut på 1990-talet i samband med att stadsdelen Annehem byggdes. En damm anlades, de tidigare åkermarkerna gjordes om till betesmark och skolbarn deltog i planterandet av Barnens skog.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?