Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ett hus i en park med träd i höstfärger.

Naturskolans nyhetsbrev november

November 2023

Vem lockar flest antal fåglar till sitt fågelbord?

Fågeltävlingen startar 1 december och Naturskolan i Lund utmanar alla skolor och förskolor i kommunen. Man kan gå med när som helst under vintern. Konceptet är enkelt: Mata fåglar på alla tänkbara sätt och räkna de fågelarter som äter på skolans /förskolans gård. Tanken är att stimulera nyfikenheten hos både personal och elever/barn samt på ett roligt och lärorikt sätt delta i ett forskningsprojekt. Vill du boka in Naturskolan för ett pass om fåglar med din klass eller barngrupp, hör av dig!
Anmäl dig till Fågeltävlingen

Bilden visar en koltrast som sitter på en röd fågelmatstation.

Månadens Uteklassrum – St Hans backar

Detta stora kuperade parklandskap är Lunds före detta soptipp. År 1967 slutade man deponera sopor och området gjordes om till park och rekreationsområde. Sopberget täcktes med matjord. Träd och buskar planterades. En bäck samt gång- och cykelvägar anlades. Området används flitigt av de kringboende samt av kommunens skolor och förskolor för utflykter och friluftsdagar.

Gå till uteklassrum St Hans backar för tips på pedagogisk vandring genom området.

En bild som visar en bäck i en grön gräsmatta och en liten bro som går över den.

Fritidspedagoger vid våtmarken i Södra Sandby

I början av november, under två lite regntunga och grå morgontimmar, träffade vi ca 20 entusiastiska fritidspedagoger från Revinge skola, Uggleskolan och Byskolan vid den nyanlagda våtmarken i Södra Sandby. De hade efterfrågat att få bekanta sig med området och få inspiration till pedagogiska aktiviteter att göra där. Vi gick en vandring med ett antal stopp där vi bland annat undersökte hur vi kan få vattnet att rinna långsammare genom landskapet och diskuterade varför det är viktigt ur flera aspekter, så som vattenrening och översvämningshantering. Vi spanade på fåglar och testade hur det är att flaxa med "vingarna". På platsen har man hittat lämningar från Järnåldern (500 år f.Kr) och deltagarna fick avslutningsvis pröva att göra upp eld med flinta, eldstål och fnöske. Vi tackar så mycket för ert aktiva deltagande och bra diskussioner!

En bild på fyra personer som tittar på marken där de grävt två rännor, en rak och en meandrande.

Boka en fortbildningsdag i januari

Vill du boka en fortbildningsdag med Naturskolan för hela eller delar av personalen på din enhet under utvecklingsdagen i januari? Hör av dig så kommer vi överens om dag och innehåll!

Kom med förslag på fortbildning till nästa års kursprogram

Vi ska snart starta arbetet med att ta fram ett kursprogram för 2024. För att det ska bli så relevant som möjligt för er pedagoger i Lunds kommun tar vi gärna emot idéer och önskemål om kurser ni vill att vi ska ha med. Finns det någon fråga eller tema du saknat eller något du vill fortbilda dig ytterligare i? Skicka in dina förslag senast torsdag 30 november.

Inspireras av andras skolgårdsprojekt

Vi jobbar för fullt med att lägga ut rapporterna från de förskolor och skolor som beviljades Gröna skolgårdsbidrag under 2023 på Naturskolans webb. Projektrapporterna kommer att ligga ute under ett år och sedan bytas ut mot rapporterna som kommer in nästa projektår. Läs och inspireras!

Till rapporterna

Två bilder som visar stockar som ligger i en fyrkant på marken och träd i bakgrunden, bilden till vänster är tagen tidigt på våren och bilden till höger är tagen när löven slagit ut och har vimplar ovanför stockarna.
Före och efter Hubertusgårdens Gröna skolgårdsprojekt 2023.

Naturskolan deltog i internationell konferens

Den 20–23 september deltog Naturskolan på den internationella konferensen Natural Playspaces for Children i Sao Paulo i Brasilien. Konferensen ordnades delvis av nätverket ISGA – International School Ground Alliance som Naturskolan i Lund har varit en del av sedan starten 2011. År 2016 ordnades ISGA-konferensen i Lund på temat Green Grounds for Health and Learning.

Årets tema bjöd på föreläsningar med rubriker som Unwalling childhood, studiebesök med dans, skapande med naturmaterial, odling och lekmiljöer skapade med naturelement i parker och workshops kring traditionella leksaker gjorda av naturmaterial. Konferensen lockade 600 deltagare och riktade sig till pedagoger, landskapsarkitekter, utbildare och stadsplanerare.

Läs mer i reseberättelsen.

En bild som visar en scen med en stor presentation på en skärm och en presentatör till vänster, samt en publik som lyssnar.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Ungefär en gång i månaden under läsåret skickar vi ut ett nyhetsbrev med erbjudanden från Naturskolan, nyheter på området naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling, med mera. Alla är välkomna att bli prenumeranter. Skicka ett e-post till oss där du anger namn, arbetsplats och ort. Skriv Anmälan nyhetsbrev i ämnesraden.

Skicka till: naturskolan@lund.se

Läs mer om Naturskolan

Uppdaterad:

Dela sidan: