Färdighetsprov

Undrar du vad ett färdighetsprov innebär och hur det går till? Här har vi samlat information och länkar till allt du behöver veta.

Vilka program på Spyken har färdighetsprov?

Vi har bara fyra program/programinriktningar där du som söker ska lämna ett färdighetsprov:

 • Riksrekryterande spetsutbildning i musik på Spyken (ES-Musik spets)
 • NA - Bild och Form/Särskild variant
 • NA - Musik/Särskild variant
 • SA - Musik/Särskild variant, ny inriktning på Spyken from ht 2024

När är färdighetsproven?

 • Riksrekryterande spetsutbildning i musik på Spyken (ES-Musik spets):
  Du som söker ES-Musik spets i första, andra eller tredje hand blir kallad till ett färdighetsprov. Dag, tid och all information du behöver för att förbereda dig finns i kallelsen. Provet kommer genomföras under onsdagen den 20 mars samt måndagen den 20 maj för dig som väljer utbildningen i omvalsperioden.
 • NA - Bild och Form/Särskild variant:
  Du som söker NA Bild och Form i första eller andra hand blir kallad till ett färdighetsprov. Dag, tid och all information du behöver för att förbereda dig finns i kallelsen. Proven kommer genomföras den 16 mars 2024.
 • NA - Musik/Särskild variant:
  Du som söker NA - Musik/Särskild variant i första eller andra hand blir kallad till ett färdighetsprov. Dag, tid och all information du behöver för att förbereda dig finns i kallelsen. Proven kommer genomföras den 16 mars 2024.
 • SA - Musik/Särskild variant: Höstterminen 2024 är första året som vi antar elever till SA -Musik på Spyken och tiderna är inte satta ännu.
  Du som söker SA Musik i första eller andra hand blir kallad till ett färdighetsprov. Dag, tid och all information du behöver för att förbereda dig finns i kallelsen.

Vad är färdighetsprov och hur det går till?

De fyra programmen och inriktningarna har lite olika upplägg på hur eleverna ska lämna in färdighetsprov. Du kan därför läsa mer om hur det går till under respektive program. Informationen där uppdateras inför varje ny antagningsperiod.

Färdighetsprov på ES-Musik Spets

Färdighetsprov på NA - Bild och NA - Musik

Färdighetsprov på SA - Musik

Höstterminen 2024 är första året som vi antar elever till SA -Musik på Spyken. Mer information om hur antagningsproven kommer att gå till uppdaterar vi här under hösten 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan: