Riksrekryterande spetsutbildning i musik (ES spets)

Riksrekryterande spetsutbildning i musik (ES spets)

Spetsutbildningen i musik är i grunden ett estetiskt program och är tänkt för dig med särskilt stort intresse för musik. Du bör ha erfarenhet från tidigare musikutbildning eller annat omfattande musicerande enskilt eller grupp.

Om ES - Spets programmet

Om du vill satsa extra mycket på din musikutbildning har Spyken en för Sverige unik spetsutbildning. Spetsutbildningen, som bygger på det estetiska programmet vänder sig främst till dig som vill arbeta med musik i framtiden och som vill profilera dig mot musikstudier på universitets- och högskolenivå. Utbildningen ger dig självfallet tillgång till andra universitets- och högskoleutbildningar.

Inriktningen på Spykens spetsutbildning är inom genrerna pop, rock och jazz.

Vi har högutbildade musiklärare med olika genre-inriktningar och de flesta är dessutom verksamma, professionella musiker.

Samarbete med Musikhögskolan

ES musik på Spyken och i synnerhet spetsutbildningen har ett nära samarbete med Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet.

Lärare från Musikhögskolan håller konserter och workshops på Spyken. Som elev på Spyken kan du delta i musikhögskolans gästföreläsningar, konserter och öppna seminarium.

Spyken tar också regelbundet emot lärarstudenter från Musikhögskolan. Några av Spykens lärare undervisar också på Musikhögskolan. I spetsutbildningens rådgivande styrelse ingår representanter från musikhögskolan.

Tillsammans med bland annat Musikhögskolan i Malmö, Fridhems folkhögskola och andra högre vidareutbildningar i närområdet anordnar vi workshops och seminarier av hög kvalitet. Vi samarbetar också med Mejeriet i Lund.

Spetsutbildningen i musik är riksrekryterande. Det innebär att du kan söka till den oavsett var du bor i Sverige.

Du söker programmet på webben som vanligt. Väljer du programmet i första eller andra hand, kommer du att kallas till ett antagningsprov, som tjänar som ett komplement till dina betyg. Antagningsprovet gör du på ditt huvudinstrument eller i sång. Syftet med provet är att se vilka utvecklingsmöjligheter du har. Notläsning ingår inte i provet. Urvalet sker sedan genom en avvägning mellan provresultatet och betygen. Du kan få max 150 poäng som du sedan adderar till ditt meritvärde från grundskolan.

Mer information kommer att skickas till dig som sökt utbildningen i första- och andra hand.

Här hittar du information om Sveriges spetsutbildningar

Här hittar du all information om vad du ska göra på provet och hur du förbereder dig.

Vad händer torsdagen den 18 mars?

Du kommer ha ett videomöte via Google Meet. På mötet kommer du att möta ett par av de lärare som undervisar på spetsutbildningen. Du skall vara beredd att svara på några frågor om dig själv och du kommer få möjlighet att själv kunna ställa några frågor. Totalt ca 10 minuter.

Förutom spelprovet som du skickat in i förväg skall du göra ett prov i gehör och rytm samt en improvisationsövning.

För att videomötet skall fungera måste vi ha en korrekt mailadress till dig. Den mailadress vi har är den adress som du angett när du sökt vår utbildning. Tänk på att du måste använda Google Chrome för att Google Meet skall fungera.

Förberedelser

  • Du ska göra en inspelning som innehåller nedanstående material.
  • Du ska förbereda och spela två låtar, av olika karaktär, som du väljer själv, på ditt huvudinstrument. Cirka 5 minuter totalt. Du behöver alltså inte spela hela låtar.
  • Du får naturligtvis även framföra någon låt på ditt biinstrument eller något annat instrument du känner dig trygg på.
  • Om du väljer sång ser vi gärna att du kompar dig själv på exempelvis gitarr eller piano. Du kan också välja att sjunga utan komp eller använda dig av ett förinspelat komp. Om du använder dig av förinspelat komp ska inte ditt instrument/sång finnas med i den versionen.
  • På inspelningen måste vi se att det är du som spelar eller sjunger.
  • Inled filmen med att hålla upp en skylt med ditt namn. Då underlättar du för oss som tittar på och bedömer filmen.

Vi måste ha din inspelning senast fredagen den 12 mars 2021.

Skicka din filminspelning till ulrika.holmquistandersson@lund.se. I ämnesraden skriver du ”Antagningsprov ES-Spets 18 mars, 2021”.

Efter provet

Juryn sammanställer resultatet och skickar hem det till dig efter ungefär två veckor.

Två Spykenelever spelar tillsammans. Den ena sitter och spelar gitarr och den andra står bakom och sjunger.

Programfördjupningskurser

Inom spetsutbildningen läser du obligatoriska programfördjupningskurser.

På vår spetsutbildning får du en modern och avancerad undervisning i gehörs- och musiklära, ensemble, kör samt i två instrument (huvud- och biinstrument).

Valbara kurser - Ditt intresse styr dina framtidsplaner

Till årskurs 2 och årskurs 3 ska du välja programfördsupningskurser och individuellt val. Vi erbjuder fördjupningskurser inom flera olika områdenför en personlig utformning på din utbildning.

Om du vill fortsätta att läsa det moderna språk du läst på högstadiet bör du göra det redan från årskurs ett. Du har också möjlighet att välja till behörighets- och meritpoängsgivande kurser som Matematik 2b och 3b, Naturkunskap 2, Engelska 7 samt moderna språk om du vill ha särskild behörighet.


I årskurs 3 kan du läsa en kurs på högskolenivå vid Musikhögskolan i Malmö. Du kan även välja att koncentrera din musikfördjupning mot olika musikområden såsom musikproduktion och musikimprovisation eller välja att utveckla ditt individuella spel och ensemblespel.

Kontakta oss

Set Rooke

Biträdande rektor ES och HU
Telefon: 046-359 78 04
E-post: set.rooke@lund.se

Heléne Hogan, studie- och yrkesvägledare ES1 och ES2
Telefon: 046-359 78 09
E-post: helene.hogan@lund.se

Kajsa Jönsson
Studie- och yrkesvägledare HU och ES3
Tel: 046-359 77 57

E-post: kajsa.jonsson2@lund.se

Poängplan

Gymnasiegemensamma kurser – 1150 p

Ämne

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2b - kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Samhällskunskap 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100


Programgemensamma karaktärsämnen - 150 p

Ämne

Poäng

Estetisk kommunikation 1

100

Konstarterna och samhället

50


Inriktningskurser ES Musik spets - 400 p

Ämne

Poäng

Ensemble och körsång

200

Instrument eller sång

100

Gehörs- och musiklära 1

100


Programfördjupning - 500 p

Ämne

Poäng

Instrument eller sång 1 + 2 (huvudinstrument)

100

Instrument eller sång 1 (biinstrument)

100

Ensemble 2

100

Musikproduktion 1

100

Valbara programfördjupningskurser

100

Individuellt val 200 p

Ämne

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete - 100 p

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100

Uppdaterad:

Fler utbildningar

Spyken

För dig som brinner för bild, formgivning, teater eller musik, estetiska är programmet för dig!

Spyken

Är du intresserad av språk, kultur och kommunikation ska du välja det Humanistiska programmet på Spyken.

Spyken

På programmet lär du dig om hur vårt samhälle är format och varför det fungerar som det gör. Du får förståelse för hur exempelvis politiska och ekonomiska förhållanden påverkar samhället i Sverige och i andra delar av världen.