Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU)

Är du intresserad av språk, kultur och kommunikation? Då ska du välja det Humanistiska programmet på Spyken!

Om Humanistiska programmet

Tillsammans med engagerade lärare utforskar du hur olika kulturers histo­ria och språk påverkat människorna i dem. Utbildningen förbereder dig för fortsatta studier på högskolan inom t.ex. språk och litteraturvetenskap, tolk- och översättarutbildning, ar­keologi, antropologi, genusvetenskap och journalistik. Programmet ger även högskolebehörighet till många andra utbildningar exempelvis jurist, lärare och studie- och yrkesvägledare.

Se Skolverkets film om Humanistiska programmet

Två inriktningar på HU

På Spyken kan du välja mellan två olika inriktningar som båda ger dig en grundläggande behörighet till högskola och universitet. Du har också möjlighet att välja till behörighets- och meritpoängsgivande kurser som Matematik 2b och 3b, Naturkunskap 2, Engelska 7 samt moderna språk för särskild behörighet.

Går du språkinriktningen får du en fördjupad kunskap i moderna språk. Du fortsätter med ditt huvudspråk franska, tyska eller spanska och väljer ytterli­gare ett språk från årskurs 1 eller 2. I samarbete med de andra kommunala gymnasieskolorna erbjuder vi ett stort utbud av moderna språk. På språkinriktningen läser du även kursen Latin, språk och kultur.

På kulturinriktningen läser du spännande kurser inom historia, filosofi, samti­da kulturuttryck och litteratur. Du får lära dig hur kultur och samhällsutveck­ling speglat varandra genom historien och hur människans idéer om sin roll i världen tar sig uttryck i det hon skapar. Besök på teater, muséer och deltagan­de i kulturaktiviteter i Lund med omnejd är en integrerad del i utbildningen.

Valbara kurser – Ditt intresse styr dina framtidsplaner

Till årskurs 2 och årskurs 3 ska du välja programfördjupningskurser och individuellt val. Vi erbjuder fördjupningskurser inom det humanistiska området och flera andra områden för en personlig utformning på din utbildning.

Du har också möjlighet att välja till behörighets- och meritpoängsgivande kurser som Matematik 2b och 3b, Naturkunskap 2, Engelska 7 samt moderna språk om du vill ha särskild behörighet.

Extra språk

Om du vill kan du redan i årskurs 1 läsa två språk. Det väljer du på gymnasievalswebben.

Engelsk profil (HU/SA)

Engelsk profil riktar sig till dig med ett särskilt intresse för engelska. Du läser engelska i snabbare takt och kan i årskurs 2 och 3 välja till fördjupningskurser i och på engelska.

Engelsk profil ger dig fördjupade kunskaper i det engelska språket och dess kulturer. Profilen är för dig som vill läsa fler och mer avancerade kurser i engelska under gymnasietiden, antingen på humanistiska programmet eller samhälls­vetenskapsprogrammet.

Engelskan har en särställning som internationellt kommunikationsspråk. Goda kunskaper i engelska förbereder dig därmed för framtida studier och en arbetsmarknad i en globaliserad värld. Vi vänder oss till dig som har ett särskilt intresse för engelska och som redan i grundskolan känt ett behov av att läsa mer engelska.

Väljer du Engelsk profil läser du i årskurs 1 både Engelska 5 och 6. I årskurs 2 läser du Engelska 7. Till årskurs 2 och 3 kan du välja följande fördjupningskurser:

  • Rhetorics in English är en kurs som övar upp din förmåga att tala inför en större publik.
  • Creative Writing är en varierad skrivarkurs på engelska.

I årskurs 3 erbjuds ytterligare en fördjupningskurs:

  • Cultural Studies är en högskoleförberedande kurs i samarbete med universitet.

Väljer du kursen Cultural Studies kan du även skriva ditt gymnasiearbete på engelska.

Så här söker du engelsk profil

När du gör din ansökan till Spykens Humanistiska program eller till Samhällsvetenskapsprogrammet på skanegy.se så kryssar du i att du vill gå engelsk profil.

Profilkurser

  • Engelska 7 (100 p), Rhetorics in English, Språk specialisering – retorik 1b (100 p)
  • Creative Writing, Språk specialisering – skrivande (100 p)
  • Cultural Studies, Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (100 p)
  • Rhetorics in English, Språk specialisering - retorik (100 p)

Profilkurserna läses inom ramen för programfördjupning och individuellt val.

Två spykister sitter vid ett bord i klassrummet. Den ena ligger ner med armarna på bordet och läser i ett papper. Den andra sitter framför och läser i en bok.

Kontakta oss

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Syv eller biträdande rektor för Humanistiska programmet.

Kontaktuppgifter till Syv och Biträdande rektor på Spyken

Poängplaner


Gymnasiegemensamma kurser - 1150 poäng

Ämne

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2b - kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Samhällskunskap 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100


Programensamma karaktärsämnen - 350 poäng

Ämne

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna Språk 1, 3

100

Moderna Språk 2, 4

100

Människans språk

100

Inriktningskurser HU Språk - 400 p

Ämne

Poäng

Filosofi 2

50

Kultur- och idéhistoria

100

Litteratur

100

Psykologi 1

50

Samtida kulturuttryck

100

Inriktningskurser HU Språk - 400 p

Ämne

Poäng

Latin - språk och kultur

100

Språk

300

Programfördjupning - 300 p

Ämne

Poäng

Valbara programfördjupningskurser

300

Individuellt val - 200 poäng

Ämne

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete - 100 p

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100

Programblad med poängplan

För dig som vill ladda ner programblad med en kort beskrivning av respektive program och poängplan för utskrift så har vi publicerat dem här.

Programblad Spyken Humanistiska Programmet HU 2024-25 Pdf, 805 kB.

Programblad Spyken Engelsk profil 2024-25 Pdf, 917 kB.

Tre spykister sitter och pratar intensivt fram för sina datorer

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Spyken

För dig som brinner för bild, formgivning, teater eller musik, estetiska är programmet för dig!

Spyken

På programmet lär du dig om hur vårt samhälle är format och varför det fungerar som det gör. Du får förståelse för hur exempelvis politiska och ekonomiska förhållanden påverkar samhället i Sverige och i andra delar av världen.

Spyken

Är du duktig i matematik och brinner för naturvetenskapliga ämnen då är NA det självklara valet.