Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Är du intresserad av hur vårt samhälle är format och varför det fungerar som det gör? Sök svaren med oss på Spyken!

Om Samhällsvetenskapsprogrammet

Här lär du dig att ta egna initiativ och att omsätta idéer i praktisk handling. Vi har stor variation i arbetssätt och arbetsformer som gör att du utvecklar din kommunikativa förmåga och även din samarbets- och problemlösningsförmåga. Du får förståelse för hur exempelvis politiska och ekonomiska förhållanden påverkar samhället i Sverige och i andra delar av världen. Samhällsvetenskaps­programmet är ett nationellt program som öppnar vägen för vidare högskole- och universitetsstudier.

Se Skolverkets film om Samhällsvetenskapsprogrammet

Träna på demokrati i praktiken

Oavsett vilken inriktning du väljer så kommer du på olika sätt delta i våra FN-rollspel där du tränar på att förhandla, debattera eller göra din röst hörd som journalist. På så sätt blir du medveten om hur demokrati fungerar i praktiken på en internationell arena. Flera elever deltar även i internationella FN-rollspel och det Europeiska ungdomsparlamentet.

I årskurs 3 kopplar du ditt Gymnasiearbete till en av de valbara fördjupningskurserna till exempel internationella relationer, politik och hållbar utveckling, etik och livfrågor, Cultural Studies m fl.

Fyra inriktningar

Idag har Spyken tre inriktningar, men från och med antagning till läsåret 2024/25 kan du välja mellan fyra olika inriktningar som alla ger dig en grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Inriktning beteendevetenskap ger dig kunskap och förståelse för hur vi människor fungerar i olika sammanhang. Du utvecklar ett kritiskt tänkande genom att se frågor ur olika ämnesperspektiv. Undervisningen fokuserar även
på kommunikation, lärande och ledarskap.

Inom inriktningen medier, information och kommunikation lär du dig förstå och analysera mediernas roll i samhället och får prova på olika roller inom mediaproduktion såsom skribent, fotograf och ljudtekniker.

På SA-musik får du möjlighet att kombinera samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende med musikkurserna ensemblespel, gehörs- och musiklära samt körsång. Du läser i stort sett samma gymnasie- och programgemensamma kurser som Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende men ersätter kurserna Kommunikation och Ledarskap och organisation med Ensemble med körsång samt Gehörs- och musiklära 1.

 

På Spyken finns det gott om musikaliska människor att musicera med och gott om tillfällen att få uppträda, sjunga och spela. Spyken har flera fina och välutrustade ensemblerum och erfarna och kompetenta lärare. På kvällarna kan du öva extra i Spykens välutrustade ensemblerum i konstellationer du själv väljer genom Spykens musikförening (SPYMF).

Vad är ett färdighetsprov?

Färdighetsprovet är ett komplement till dina avgångsbetyg och består av ett spelprov på ditt huvudinstrument/sång.

Syftet med provet är att se vilken potential och vilka utvecklingsmöjligheter du har. Du måste alltså inte vara jätteduktig på något instrument när du börjar. Du behöver inte heller kunna läsa noter, det lär du dig här!

Provet kan ge max 100 poäng som du lägger till ditt meritvärde.

Vem blir kallad till färdighetsprovet?

Alla elever som har söker NA -Musik/särskild variant i första eller andra hand får en personlig kallelse till ett färdighetsprov på den mejladress du uppgett när du gjorde din ansökan till gymnasiet.

När sker antagningsprovet?

Datum för färdighetsproven publicerar vi här på hemsidan. Datum och personlig tid för färdighetsprov står även i kallelsen som du får på mejlen.

Datum för färdighetsprov

Hur går färdighetsprovet till?

Du som blir kallad till ett färdighetsprov får alla instruktioner du behöver inför provet i kallelsen.

Inriktning samhällsvetenskap breddar och fördjupar din förståelse för komplexa samhällsfrågor med fokus på mänskliga rättigheter. Vi arbetar med olika former av fältstudier och utbyten både inom Sverige och utomlands.

Två spykister sitter vid ett bord i klassrummet. Framför bordet står deras lärare som de pratar med.

Valbara kurser - Ditt intresse styr dina framtidsplaner

Till årskurs 2 och årskurs 3 ska du välja programfördjupningskurser och individuellt val. Vi erbjuder fördjupningskurser inom flera olika områden för en personlig utformning på din utbildning.

Du har möjlighet att välja till behörighets- och meritpoängsgivande kurser som Matematik 3b, Naturkunskap 2, Engelska 7 om du vill ha särskild behörighet.

Engelsk profil (HU/SA)

Engelsk profil riktar sig till dig med ett särskilt intresse för engelska. Du läser engelska i snabbare takt och kan i årskurs 2 och 3 välja till fördjupningskurser i och på engelska.

Engelsk profil ger dig fördjupade kunskaper i det engelska språket och dess kulturer. Profilen är för dig som vill läsa fler och mer avancerade kurser i engelska under gymnasietiden, antingen på humanistiska programmet eller samhälls­vetenskapsprogrammet.

Engelskan har en särställning som internationellt kommunikationsspråk. Goda kunskaper i engelska förbereder dig därmed för framtida studier och en arbetsmarknad i en globaliserad värld. Vi vänder oss till dig som har ett särskilt intresse för engelska och som redan i grundskolan känt ett behov av att läsa mer engelska.

Väljer du Engelsk profil läser du i årskurs 1 både Engelska 5 och 6. I årskurs 2 läser du Engelska 7. Till årskurs 2 och 3 kan du välja följande fördjupningskurser:

  • Rhetorics in English är en kurs som övar upp din förmåga att tala inför en större publik.
  • Creative Writing är en varierad skrivarkurs på engelska.

I årskurs 3 erbjuds ytterligare en fördjupningskurs:

  • Cultural Studies är en högskoleförberedande kurs i samarbete med universitet.

Väljer du kursen Cultural Studies kan du även skriva ditt gymnasiearbete på engelska.

Så här söker du engelsk profil

När du gör din ansökan till Spykens Humanistiska program eller till Samhällsvetenskapsprogrammet på skanegy.se så kryssar du i att du vill gå engelsk profil.

Profilkurser

  • Engelska 7 (100 p), Rhetorics in English, Språk specialisering – retorik 1b (100 p)
  • Creative Writing, Språk specialisering – skrivande (100 p)
  • Cultural Studies, Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (100 p)
  • Rhetorics in English, Språk specialisering - retorik (100 p)

Profilkurserna läses inom ramen för programfördjupning och individuellt val.

En grupp spykister sitter på lektionen och lyssnar på läraren

Kontakta oss

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Syv eller biträdande rektor för SA-programmet.

Kontaktuppgifter till Syv och Biträdande rektor på Spyken

Poängplaner

Gymnasiegemensamma kurser – 1150 p

Ämne

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Samhällskunskap 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100


Programgemensamma karaktärsämnen - 300 p

Ämne

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna Språk 1, 3

100

Moderna Språk 2, 4

100

Psykologi 1

50


Inriktningskurser SA-Bet - 450 p

Ämne

Poäng

Kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100


Inriktningskurser SA-Med - 350 p

Ämne

Poäng

Journalistik, reklam och information 1

100

Medieproduktion 1

100

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

Psykologi 2a

50


Inriktningskurser SA-Musik - 550 p

Ämne

Poäng

Psykologi 2a

50

Sociologi

100

Samhällskunskap 2

100

Gehörs- och musiklära

100

Ensemble med körsång

200

Inriktningskurser SA-Sam - 450 p

Ämne

Poäng

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100


Programfördjupning SA-Bet och SA-Sam - 300 p

Valbara programfördjupningskurser

300


Programfördjupning SA-Med - 400 p

Medieproduktion 2

100

Valbara programfördjupningskurser

 300

Programfördjupning SA-Musik - 200 p

Valbara programfördjupningskurser 1

100

Valbara programfördjupningskurser 2

100

 

Individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100

Programblad med poängplan

För dig som vill ladda ner programblad med en kort beskrivning av respektive program och poängplan för utskrift så har vi publicerat dem här.

Programblad Spyken Samhällsvetenskapliga programmet SA 2024-25 Pdf, 685 kB.

Programblad Spyken Samhällsvetenskapliga programmet inriktning SA Musik 2024-25_webb Pdf, 741 kB.

Programblad Spyken Engelsk profil 2024-25 Pdf, 917 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Spyken

För dig som brinner för bild, formgivning, teater eller musik, estetiska är programmet för dig!

Spyken

Är du duktig i matematik och brinner för naturvetenskapliga ämnen då är NA det självklara valet.

Spyken

Är du intresserad av språk, kultur och kommunikation ska du välja det Humanistiska programmet på Spyken.