Vanliga frågor från öppet hus

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågor som elever och vårdnadshavare brukar ställa under öppet hus.

När startar inriktningarna?

För ES, NA-bild och form, NA-musik samt SA-musik startar inriktningarna redan i åk 1. För de övriga programmen startar inriktningarna i åk 2

Kan man byta inriktning när man har börjat?

Kanske. Om inriktningen startar i åk 2, så kan det finnas möjlighet att byta. Om du däremot går ett program där inriktningen redan startat i åk 1, så beror det på om det finns plats på den inriktning som du hellre önskar att gå.

Om jag inte trivs på mitt program, kan jag byta då?

Om det finns plats på ett annat program så kan det gå att byta, men det är inte så vanligt då vi har en hög andel elever som fått sitt förstahandsval. Det beror också på hur lång tid in på terminen det har gått och vilka program du vill byta från och till.

Hur många valbara kurser har jag?

Det skiljer sig mellan de olika programmen och de olika inriktningarna. Det bästa är om du tittar på våra utbildningssidor.
Spykens utbildningar

Jag vet inte vad jag vill läsa på gymnasiet, ska jag välja SA då?

Nej det tycker vi inte. Du ska välja SA om du vill fördjupa dig i de samhällsvetenskapliga ämnena. SA är ett textbaserat program så du ska gilla att läsa, skriva och analysera. Du kommer också att redovisa en hel del inför klassen och olika grupper, så det får du vara beredd på. Du läser dessutom två kurser matematik så det bör du också veta. SA ska du välja för att du vill gå SA!

Hur funkar det med meritpoäng?

Meritpoäng är ett slags bonuspoängssystem där du kan samla på dig extra poäng under din gymnasietid. Meritpoängen adderar du sedan till ditt betygsvärde (jämförelsetal) när/om du sedan ska söka vidare till universitet/högskola.
Hos antagning.se kan du läsa mer om meritpoäng

Vilka betyg behövs för att komma in på Spyken?

Det varierar från år till år så det går inte att svara på. Däremot kan du titta på antagningspoäng (meritvärde) från föregående år. Då kan du få reda på hur det brukar se ut. Men som sagt, det är viktigt att du vet att de siffrorna är för de elever som redan går här. Det som gäller för dig vet vi inte förrän till sommaren, då antagningen är klar.
Antagningsstatistik på Skanegys webbplats

Om jag kommer in på Spyken på den preliminära antagningen, har jag garanterat en plats då?

Nej, tyvärr inte. Du söker med dina slutbetyg som du får på vårterminen i åk 9. Ditt definitiva antagningsbesked får du den 1 juli.

Kan jag läsa modersmål om jag väljer Spyken?

Det går bra. Dock kan det vara så att du får gå till en annan av våra kommunala gymnasieskolor för din modersmålslektion. Glöm inte att fylla i modersmål på webben när du söker till gymnasiet.

Om jag har svenska som andraspråk, kan jag fortsätta med det på Spyken?

Javisst kan du det! Det är viktigt att du då fyller i att du önskar svenska som andraspråk på webben när du söker till Spyken.

Frågor om språkprofil och språk

Vad är engelsk profil?

Engelsk profil kan du välja på samtliga inriktningar på HU och SA. Den riktar sig till dig som är extra intresserad av det engelska språket. Du vill gärna fördjupa dig i och läsa mer engelska redan under åk 1. Väljer du profilen så läser du engelska 5 och engelska 6 under åk 1 och i åk 2 läser du sedan engelska 7. Det innebär att du har ungefär dubbelt så många lektioner i engelska i åk 1 som de som inte läser profilen. Vi erbjuder även engelska fördjupningskurser som retorik på engelska och engelska skrivande samt kursen Cultural studies. Du kan också skriva ditt gymnasiearbete på engelska inom ramen för Cultural studies. I din ansökan på webben så kryssar du för att du vill gå engelsk profil.
LÄNK: Mer om vår engelska profil

Vilka språk kan jag välja på Spyken?

På HU, NA och SA är det obligatoriskt att läsa språk. Du kan välja mellan att fortsätta med det språk du läser på högstadiet (Tyska, Spanska eller Franska) eller nybörjarnivå i Italienska eller Danska.

Väljer du ES, så är det frivilligt att läsa språk. Om du vill fortsätta med Tyska, Spanska eller Franska, så väljer du det som individuellt val på webben.

Till åk 2 och 3 kan alla välja språk som japanska, kinesiska och svenskt teckenspråk men också tyska, spanska, franska, italienska och danska.

Kan jag läsa två språk redan i åk 1?

Om du väljer HU så kan du läsa dubbelt språk redan i åk 1. Annars får du vänta med att välja fler språk tills du ska göra dina val till åk 2 och åk 3.

Hur mycket språk måste jag läsa om jag väljer HU-språk?

Du måste läsa minst 500 poäng språk. Om du vill gå inriktning språk så ska du välja steg 3 (tyska, franska eller spanska) som modernt språk när du gör ditt val på webben.

Hur mycket matematik kan jag läsa på Spyken?

På ES, HU och SA kan du välja upp till och med matematik steg 3b.

På NA kan du läsa ända upp till och med steg 5 men även matematik specialiseringskursen Linjär algebra.

Är matematiken på NA svår?

På NA ingår det minst fyra kurser matematik (med undantag om du väljer NA-Naturvetenskap och samhälle som har tre obligatoriska matematikkurser). Som naturvetare läser du matematiken i en snabbare takt, vilket innebär att du har matematik varje dag. Du behöver alltså lägga ner en hel del tid på matten. Många kurser inom NA bygger dessutom på matematik, så därför är det viktigt att du hänger med och förstår.

Vad innebär snabbmatte?

Du som söker NA-Naturvetenskap, NA-Musik och eventuellt även du som söker NA-Bild och form kan välja snabbmatte. Kravet är att du har läst och fått betyg i matematik 1c under åk 9. Du börjar då direkt med matematik 2c och hinner läsa högskolematematik redan på gymnasiet, om du vill det. För att välja snabbmatte ska du fylla i det i din ansökan på webben.

Kan jag få fullständig naturvetenskaplig behörighet till eftergymnasiala studier på NA-bild och form och på NA-musik?

Ja. NA-behörighet är matematik 4, fysik 2, kemi 2 och biologi 2. Alla de här kurserna är dock inte obligatoriska inom inriktningarna, så därför måste du själv välja några av dem inom ramen för valbara kurser. Det gör du när du går på Spyken och du kommer att få all information om det när det är dags.

Kan jag få fullständig naturvetenskaplig behörighet till eftergymnasiala studier om jag väljer NA-Naturvetenskap och-samhälle?

Nej det kan du inte. Om du vill ha det så måste du välja någon av inriktningarna NA-Naturvetenskap, NA-Bild och form eller NA-Musik.

Vad är det för skillnad mellan ES - spets musik och ES - musik?

ES - spets musik riktar sig till dig som har ett särskilt stort intresse för musik. Då det är antagningsprov till spets musik, så förutsätter det att du har vissa förkunskaper. På ES - spets musik har du dessutom två instrument, ett huvudinstrument och ett biinstrument, samt ensemble 2 som en obligatorisk kurs. Du kommer också under din tid på Spyken kunna läsa en högskolekurs i samarbete med Malmö musikhögskola.

Hur fungerar det med antagningsprovet till ES-spets musik?

Du som har valt ES-spets musik som förstahands- eller andrahandsval kommer att kallas till ett antagningsprov. Du kan få max 150 poäng som du adderar till ditt meritvärde. Då får du den summan som du sedan söker in med. Läs mer om provet här:
ES-spets musik
Du kommer också att få noggranna instruktioner i kallelsen till provet.

Kan jag söka till universitetet om jag har gått ES?

ES är ett högskoleförberedande program. Det innebär att du har grundläggande behörighet till universitet/högskola när du tagit din examen. Om du dessutom väljer till kursen matematik 2b, så har du samma behörighet som om du har gått SA. Det innebär att du kan t ex söka psykologprogrammet, juristprogrammet, socionomprogrammet och mycket mer efter dina tre år på ES.

Hur fungerar det med antagningsprovet till NA-bild och form, NA-musik och SA-musik?

Du som har valt NA-bild och form, NA-musik och/eller SA-musik som förstahands- eller andrahandsval kommer att kallas till ett provtillfälle. Du kan få max 100 poäng som du sedan adderar till ditt meritvärde. Då får du den summan som du sedan söker in med.

NA-bild och form

NA-musik

SA-musik
Du kommer också att få noggranna instruktioner i kallelsen till provet.

Uppdaterad:

Dela sidan: