Skolstart och digitala system på Spyken

Välkommen till Spyken! Här hittar du som ska börja på Spyken, eller är vårdnadshavare till en elev på spyken, den information du behöver inför skolstarten.

Vi är stolta och glada för att du har valt Spyken som din gymnasieskola och är övertygade om att du kommer få tre fantastiska år med oss. Sedan nittonhundratalets början kallas de som går eller har gått på Spyken för spykister. Elever som har gått här talar om att det finns en särskild spykenanda. En elev uttryckte det så här: ”Det låter säkert klyschigt men respekten mellan människor och accepterandet av varandras olikheter bara finns här, som om det satt i väggarna.”

Skolstart gymnasiet

Kom ihåg att inför din första dag på Spyken behöver du och din vårdnadshavare gå till sidan skolstart gymnasiet. Där har Lunds kommunala gymnasieskolor samlat information och länkar till de gemensamma e-tjänster och blanketter du behöver fylla i innan första skoldagen för att få en riktigt bra skolstart.

Skolstart Gymnasiet

Antagningsbesked

Har du frågor om vilken skola du kommit in på eller undrar hur du ska göra om du vill byta skola? Då ska du vända dig till antagningsenheten. Du hittar kontaktuppgifter till dem och svar på de flesta av dina frågor på Skånegy.

Information om ansökan och antagning på Skånegy

Upprop 15 augusti 2024

Plats

Uppropet sker i Aulan. Klasslistor för åk 1 hittar du på skolgården på uppropsdagen.

Tider för upprop

08.30 HU24 och NA24

09.00 ES24 och SA24

10.00 HU23 och NA23

10.30 ES23 och SA23

13.00 ES22 och NA22

13.30 HU22 och SA22

Klasslistor hittar du på skolgården på uppropsdagen den 15 augusti.

Om du har önskemål om klassplacering måste du kontakta respektive biträdande rektor via e-post senast den 31 juli 2024.

Maria Hedelin, biträdande rektor NA, maria.hedelin@lund.se
Johan Ahx, biträdande rektor SA, johan.ahx@lund.se
Set Rooke, biträdande rektor ES, HU, set.rooke@lund.se

Du måste ha ett digitalt verktyg för att kunna följa undervisningen. Du kan använda ett eget digitalt verktyg eller låna av skolan. SA och HU-elever kan låna en Lenovo Chromebook 500e och ES och NA-elever kan låna en Lenovo 500w.

Du lånar läromedel och teknisk utrustning såsom miniräknare till dina kurser. Om du inte lämnar tillbaka läromedel när kursen är slut så blir du ersättningsskyldig.

Under din gymnsietid på Spyken kommer du att använda olika digitala system. Under de första dagarna kommer du att få introduktion till dessa. Du når de system ni ska använda via Skolportalen.

Länk till skolportalen

Du får tillgång till ett skåp på skolan så att du kan förvara dina läromedel. När du är avslutar dina studier på Spyken tömmer du ditt skåp och lämnar tillbaka skåpnyckeln. Om du inte lämnar tillbaka skåpnyckeln så blir du debiterad för den.

Vår älskade restaurang Spyken serverar dagligen flera olika rätter varav minst en är vegetarisk. Följ gärna dem gärna på på Instagram.

Restaurang Spyken

 

Om du behöver specialkost anmäler du det via Måltidsservice.

Anmälan om specialkost

Spykenleg är ett ID-, biblioteks-, passage- och läromedelskort. Kortet gäller under hela gymnasietiden. Du kommer redan första skoldagen bli fotograferad för ditt Spykenleg.

Kortet är personligt och får inte lånas ut eller lämnas till någon annan. ID-kortet betraktas som värdehandling, om du tappar bort det, anmäl det direkt till skolan för att spärra det.

Användningen av kortet i passagesystemet registreras (loggas) och sparas så länge du är elev på skolan.

I vår elevhandbok hittar du svar på de allra flesta frågor du kan tänkas ha under din tid på Spyken. Du hittar länk till elevhandboken i Edlevo.

Vårdnadshavare

Digitala system för vårdnadshavare

För att ta del av information som rör din ungdoms skolgång har du tillgång till flera digitala skolsystem som tillsammans bildar vår skolas plattform. Du når dessa via Lunds kommuns gemensamma Skolportal.

Skolportalen för dig som är vårdnadshavare

Information från skolan

Du som vårdnadshavare kan ta del av information från skolan via nyhetsflödet i Edlevo. Din ungdom har också tillgång till en elevhandbok via länk i Edlevo. Be dem gärna titta i den när de undrar över något.

Ta för vana att logga in på Edlevo regelbundet för att ta del av information. Som vårdnadshavare använder du bank-id för att logga in i Edlevo. Det är viktigt att du som vårdnadshavare registrerar dina kontaktuppgifter i Edlevo.

Registrera vårdnadshavares kontaktuppgifter i Edlevo

Närvaro, frånvaro och ledighetsansökan

Skolan ser restriktivt på ledighet under läsåret. Elevens samtliga vårdnadshavare måste vara registrerade i Edlevo för att kunna ansöka om ledighet.

Frånvaro och ledighet

Läsårstider och lovdagar är gemensamma för alla de kommunala gymnasieskolorna.

Lov och ledighet i gymnasiet

Spykens KU-dagar läsåret 2024/25

Utöver de gemensamma lovdagarna har vi även två kompetensutvecklingsdagar per termin då eleverna är lediga.

 • 17 oktober
 • 19 november
 • 7 januari
 • 5 mars
 • 26 maj

Skolan välkomnar samtliga vårdnadshavare i årskurs 1 till ett välkomstmöte. Inbjudan med mer informationpublicerar vi i nyhetsflödet i Edlevo.

 • NA: 10 september kl. 18 i aulan
 • SA : 11 september kl. 18 i aulan
 • ES och HU: 12 september kl. 18 i aulan

Skolan välkomnar samtliga vårdnadshavare i årskurs 1 till ett informationsmöte med studievägledarna. Inbjudan med mer informationpublicerar vi i nyhetsflödet i Edlevo.

 • ES och NA: 9 januari i aulan
 • HU och SA: 14 januari i aulan

Skolan bjuder också in till utvecklingssamtal någon av följande dagar under läsåret:

 • Höstterminen: 6 och 11 november
 • Vårterminen: 11 och 19 mars

Inbjudan med mer informationpublicerar vi i nyhetsflödet i Edlevo.

Uppdaterad:

Dela sidan: