Frånvaro, ledighet och läsårstider

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan måste du eller din vårdnadshavare göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen. Behöver du vara ledig måste du ansöka om ledighet.

Så här gör du sjukanmälan

Sjukanmälan är obligatorisk. Anmälan ska göras före kl. 12.00 på telefon eller via Skola24. Anmälan ska sedan göras varje dag tills du är tillbaka i skolan.
Telefon: 0515-77 76 11

Blir du sjuk under skoldagen efter klockan 12.00, kan du bara göra frånvaroanmälan i Skola24.

Behöver du support i Skola24 är du välkommen att kontakta Spykens reception på telefon eller e-post.

Kontaktuppgifter reception och administration

Ansökan om ledighet, lov och läsårstider

Vi är restriktiva med att bevilja ledighet eftersom vi värnar om elevernas studier. Ledighet ska sökas i god tid digitalt i Skola24 webb (fungerar inte i appen).

Lov, ledighet och läsårstider i gymnasiet

Registrera kontaktuppgifter i Skola 24

Du som är vårdnadshavare får en notis varje gång frånvaro registrerats på ditt barn och kan då kontakta skolan för att korrigera eventuella felregistreringar. För att få notis om frånvaro måste du dock först registrera dina uppgifter i Skola24.

Registrera vårdnadshavares kontaktuppgifter i Skola24

Uppdaterad:

Dela sidan: