Länk till startsidan

Markreservation och markanvisning

Lunds kommun har en markpolicy som beskriver hur kommunen förvaltar, köper, säljer och utvecklar kommunal mark. När kommunen ska sälja mark till byggföretag startar det ofta med en markanvisning, mer sällan med en markreservation. Både markreservation och markanvisning är politiska beslut.

Ett hus under uppbyggnad, med byggnadsställningar runt om.

Markreservation

Beslut om markreservation tas för att ge kommunen och byggaktören tid att utreda och planera kring byggprojektet. En markreservation innebär inget bindande avtal för någon av parterna. Markreservationen är tidsbegränsad och kan göras under ett planprogramsskede samt vid framtagande av detaljplaner. Markreservationen anger inte ett exakt geografiskt område.

Markanvisning

En markanvisning är fastare i sin form än en markreservation och ger byggaktören ensamrätt att under en begränsad tid och under särskilda villkor förhandla med kommunen om att köpa mark. Ett markanvisningsavtal kan tecknas både före och efter det finns en färdig detaljplan. Om ingen överenskommelse träffas inom den tid som villkoras i avtalet kan kommunen göra en ny markanvisning till en annan byggaktör.

Markanvisning kan göras i form av direktanvisning, jämförelseförfarande eller markanvisningstävling. Direktanvisning innebär kommunen anvisar mark till en byggaktör som uppfyller gällande markpolicy och politiskt beslutade kriterier. Kommunen prioriterar direktanvisning till byggaktörer som bygger hyresrätter, och Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) spelar en särskild roll.

Markanvisningstävling och jämförelseförfarande

Markanvisningstävling och jämförelseförfarande innebär att intresserade byggaktörer lämnar in ansökningar som bedöms utifrån markanvisningspolicyn och de kriterier som i övrigt gäller för det aktuella projektet. Specifika kriterier kan vara till exempel upplåtelseform (hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt), arkitektur eller hållbarhet. Det kan även vara en ren anbudstävling om marken ska säljas till högstbjudande. Kommunen har en intressentlista för att informera byggaktörer när det finns mark att anvisa. Markanvisningstävlingar publiceras även på vår webbplats.

Aktuella och avslutade markanvisningstävlingar

Överlåtelse/försäljning av mark

När detaljplanen har vunnit laga kraft och kommunen har förberett marken för byggnation, tecknar byggaktören som anvisats mark ett arrendeavtal med kommunen. Detta sista steg innan marken säljs innebär att byggaktören måste påbörja bygget inom en viss tid, och först därefter kan marken överlåtas genom ett köpeavtal.

Detaljplaner i Lunds kommun

Markpolicy, bostadsförsörjningsprogram och utbyggnadsplan – så planerar Lunds kommun långsiktigt

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?