Länk till startsidan

Studentmedarbetare inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Johanna Wihl studerar offentlig organisation och ledarskap vid Malmö universitet. Under våren 2023 har hon jobbat som studentmedarbetare på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Vad gör du på ditt studentmedarbetaruppdrag?

– Jag jobbar på en avdelning inom Socialförvaltningen som ska ge stöd till arbets- och socialförvaltningens olika enheter. Mina kollegor har olika uppdrag, vissa jobbar med stöd till olika system och andra utreder ärenden. Jag har haft ett blandat uppdrag och har fått vara med och styra själv vad jag vill göra. Cheferna har varit positiva till att man tar egna initiativ i val av arbetsuppgifter. Jag har haft två stora uppdrag och några lite mindre.

Ett av mina uppdrag har varit att hjälpa till med att få till en dialogkväll med några av förvaltningens brukare. Innan pandemin fanns ett brukarråd, och tanken med dialogkvällen var att kanske starta upp något liknande igen.

Vad lockade dig med uppdraget?

– Jag hade förra vårterminen en studentmedarbetartjänst på Region Skåne. Det var givande och roligt, jag fick mycket kontakter och det var kul att få komma ut på en offentlig arbetsplats. När jag såg den här tjänsten tänkte jag att det hade varit kul att testa på kommunal verksamhet. Jag är intresserad av utveckling av sjukvård och socialtjänst. Det var ett uppdrag som intresserade mig och jag ville fortsätta testa mina skills i praktiken.

Vad är den största fördelen med att vara studentmedarbetare?

– Det finns många fördelar. Man får komma ut och känna på att man faktiskt kan göra något och bidra med något till arbetsgivare. Det är något annat än att bara plugga. Jag har fått komma ut i en riktig verksamhet med kollegor och känt att det jag kan faktiskt kan användas på riktigt och göra nytta. Jag har också känt att det jag pluggar är rätt för mig och kommer gå att använda i verkligheten, det leder till något konkret. En annan fördel är att man får träffa kollegor och knyta kontakter för framtiden.

Vilken betydelse skulle du säga att studentmedarbetaruppdraget har haft för ditt yrkesliv/framtida yrkesliv?

– Jag hoppas att det kommer ge bra referenser och konkreta kunskaper. Jag kommer kunna berätta för en framtida arbetsgivare att jag har gjort det här och det här och det här, inte bara visa upp en uppsats utan jag har konkreta exempel.

Vad tar du med dig från tiden som studentmedarbetare?

– Jag tar med mig bra erfarenheter. Det har varit lärorikt och kul. I min roll som studentmedarbetare har jag ibland behövt hitta på mina egna arbetsuppgifter och funderat på vad kan jag ha nytta av att lära mig. Jag har kunnat justera mina arbetsuppgifter utefter vad som är nyttigt och meningsskapande för mig själv i stunden och för framtiden.

Vad tycker du om Lunds kommun som arbetsplats?

– Det är en jättebra arbetsplats! Det är trevligt och vänligt, bra samtalsklimat och fina arbetsplatser. Jag har haft hjälpsamma kollegor som jag har känt att jag kan fråga vad som helst, det behöver inte bara vara jobbrelaterat. En väldigt trygg arbetsplats och alla får vara som de är. Det är väldigt fint att man känner att man kan vara sig själv. Det är ordning och reda och tydligt vad som förväntas av en. Jag har fått mycket förtroende av mina chefer och det känns som att de litar på att medarbetarna gör vad de ska.

Vad skulle du vilja säga till andra studenter som funderar på att söka ett studentmedarbetaruppdrag?

– Att man absolut ska söka! Det är supergivande, man får värdefulla kontakter och konkreta erfarenheter. Det är inte fel att få lite extra klirr utöver CSN, om man känner att 8 timmar i veckan över utöver sina studier. Man kan jobba när det passar en själv och lägga upp det som man vill. Som student och boende här är det ett sätt att se hur det fungerar i Lunds kommun.

Så här fungerar det med studentjobb


Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?